Data a společnost

demokratické vládnutí

Lidové definice demokracii často popisují jako „vládu lidu“. „Svobodné a spravedlivé“ volby jsou přitom nutnou, ale ne dostačující podmínkou pro její zachování. Robustnější definice vyžadují také existenci liberálních institucí: státní moc je rozdělena mezi několik orgánů, jenž se mohou navzájem napadat (brzdy a protiváhy) a veřejná správa je nezávislá, každý se zodpovídá nestranně uplatňovaným zákonům (právní stát), individuální práva jako svoboda projevu a tisku jsou garantována. Uchovávání norem, které zajišťují, že stát a vládní strana nesplynou v jedno je prostým vyjádřením quid pro quo mezi hráči soupeřícími o politickou moc: všichni souhlasí, že budou chránit práva těch druhých výměnou za to, že ti druzí uznají jejich nárok vládnout, vyhrají-li právě oni příští volby.


Tento důraz na liberální instituce reflektuje současný dominantní trend, jímž je hybridizace režimů. Mezi lety 1989 a 2019 se daleko nejrychleji rostoucím typem režimu stala elektorální autokracie, jenž dnes podle V-dem, nejrigoróznějšího projektu mapujícím kvalitu demokracie ve světě, charakterizuje 67 států. Také EU už má mezi členy nedemokratickou zemi, Maďarsko. Mnoho lotrů sloužících svým vlastním zájmům ale zároveň zažívá výrazný odpor: v roce 2019 občané zorganizovali masové protesty ve 34 autokraciích.

Právě jste si přečetli stručné shrnutí od Datalyrics. Smyslem těchto shrnutí je představit základní závěry, na kterých by se různí lidé měli shodnout. Na tomto shrnutí stále pracujeme. Domníváte se, že to máme špatně? Napište na editor@datalyrics.org
Články Datalyrics byly publikovány v