Data a společnost

filosofie Orbánových křesťanských přátel

prominentní křesťanští intelektuálové na západě hledají útěchu v nových neliberálních režimech. Jejich zklamání je nevyhnutelné, píše v KOMENTÁŘI Alexander Faludy.

Foto MTI / Vivien Cher Benko
16. září 2020
Alexander Faludy
<p>„NACIONALISTICKÁ internacionála“ není intuitivní fenomén. Viktor Orbán se stal miláčkem Donalda Trumpa a Nigela Farage, Geerta Wilderse i Tommyho Robinsona. Mezi Orbánovy fanoušky ale nepatří jen postavy známé dovedností získat si masu stoupenců.</p><p>Mezi jeho fandy se řadí i komentátoři známí solidním intelektem, kteří by si nejspíš raději hodili mašli, než aby si nasadili kšiltovku „Make America Great Again“. Ve Spojených státech je to novinář Rod Dreher a politolog Patrick Deneen; v Británii političtí teologové John Milibank a Philip Blond.</p><p>Proč se i tito intelektuálové staví za Orbána?</p><p>3. června 2018 John Milbank, profesor teologie na Univerzitě v Nottinghamu, zveřejnil následující tweet, který ilustruje myšlení všech čtyř veřejných intelektuálů:</p><blockquote>„Příliš snadno obviňujeme Polsko a Maďarsko z autoritářství. Liberálové podceňují míru, do jaké musí jejich vůdci zvolit důrazný postup, aby vzdorovali jak zbylé moci zkorumpovaných, ex-komunistických kamarádičkovských sítí, tak podrývání jejich kultur konzumerismem.“</blockquote><div class="quote-right">Mezi Orbánovy fandy se řadí i komentátoři známí solidním intelektem, kteří by si nejspíš raději hodili mašli, než aby si nasadili kšiltovku „Make America Great Again“.</div><p>Profesor Milbank tento názor vyjádřil krátce předtím, než maďarský parlament definitvně schválil balík zákonů „Zastavme Sorose“, který vytvořil tlak na činnost neziskovek a efektivně kriminalizoval právní pomoc uchazečům o azyl.</p><p>Jak přesně tento balík pomohl vykořenit přetrvávající komunistické klany není zřetelné. Možná by to mohl vysvětlit László Kövér, někdejší viceprezident studentského křídla komunistické strany a dnešní mluvčí parlamentu za maďarskou vládnoucí stranu Fidesz. Eventuálně se lze přeptat polské vládní strany Právo a pořádek (PiS), která má v parlamentu <a href="https://inbetweeneurope.libsyn.com/4-law-and-justice-in-poland-part-i" target="_blank">větší</a> podíl bývalých členů strany než jakékoli jiné uskupení. Přinejmenším v Maďarsku odkazy na „zbylé komunistické sítě“ navíc představují chabě šifrovaný antisemitský tropus, historicky <a href="https://www.jmberlin.de/sites/default/files/antisemitism-in-europe-today_4-kovacs.pdf" target="_blank">odvozený</a> od řečnických narážek na „židovský bolševismus“.</p><h3>nezájem o procedurální liberalismus</h3><p>Třebaže sympatie těchto myslitelů k orbánismu může částečně vycházet z neznalosti, důležitější je, co se tito autoři <em>rozhodli</em> nevidět.</p><p>Podle V-dem, nejrigoróznějšího projektu na mapování kvality demokracie ve světě, se Maďarsko stalo <a href="https://www.v-dem.net/en/publications/democracy-reports/" target="_blank">první</a> nedemokratickou zemí v Evropské unii. Od posledních parlamentních voleb, které byly pozorovately OBSE klasifikovány jako jak „svobodné“, tak „spravedlivé“, uplynulo již <a href="https://www.osce.org/odihr/elections/hungary" target="_blank">deset</a> let. Od konce roku 2016 nejen státní televize, ale také velká část soukromého mediálního trhu šiří <a href="https://datalyrics.org/en/four-countries-eight-styles-of-reporting" target="_blank">propagandu</a>, jenž je řízena blízkými spolupracovníky samotného premiéra. Velká část nominálně nezávislé státní správy byla uchvácena státem a Ústavní soud takřka naplněn stoupenci.</p><p>Právě tento typ skutečností Orbánovy fanoušci přeskakují. Naši čtyři myslitelé patří do volně definované skupiny takzvaných post-liberálních intelektuálů, kteří upřednostňují ‘velkolepá vyprávění’ nad primátem argumentace ve veřejném diskurzu. Bouří se vůči spirituální vyprahlosti osvícenství. Volají po znovuzřízení nadvlády křesťanství pro úlevu od společenských nepravostí v kulturně nesourodém západním světě.</p><p>Toto pojetí pak vyúsťuje v očerňování občanského pluralismu a technokratické znalosti, která údajně <a href="https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/apr/21/patrick-deneen-book-why-liberalism-failed-catholic" target="_blank">plodí</a> od skutečnosti odtržené liberální elity. Post-liberální nevraživost vůči specializované expertíze <a href="https://thecritic.co.uk/the-new-liberal-world-order/" target="_blank">zahrnuje</a> i pohrdání právnickou odborností, na které je založen soudní přezkum. Třebaže post-liberálové typicky nebývají tak neomalení, nakonec směřují ke stejnému závěru jako zmiňovaný mluvčí parlamentu Kövér, který loni <a href="https://hungarianspectrum.org/2019/10/26/laszlo-kover-thinks-that-the-system-of-checks-and-balances-is-crap/" target="_blank">instruoval</a> úředníky zaučující se v Budapešti: „systém brzd a protivah je kravina, zapomeňte na něj.“</p><div class="quote-right">Post-liberální nevraživost vůči specializované expertíze zahrnuje i pohrdání právnickou odborností, na které je založen soudní přezkum.</div><p>Když tuto filosofii inzeruje Philip Blond, think-tanker, který byl v minulosti blízký britskému premiérovi Davidu Cameronovi, <a href="https://twitter.com/Phillip_Blond/status/108986300416311296" target="_blank">hlásá</a>: „Protože extrémní liberalismus je předchůdcem fašismu, vzdorovat jednomu znamená vzdorovat i tomu druhému.“</p><p>Užívajíc jemnější jazyk, Rod Dreher, editor časopisu <em>The American Conservative</em>, <a href="https://www.amazon.com/Benedict-Option-Strategy-Christians-Post-Christian/dp/0735213291" target="_blank">říká</a>: „Osvícenský liberalismus obsahoval semena zhouby křesťanství. Moderní verze liberalismu dle tohoto názoru nevyhnutelně vedla k privatizovanému anarchickému nihilismu. Dreher věří, že když se stal dominantním ve veřejném životě, liberalismus sám začal být nátlakový: především svoji neochotou umožnit křesťanům poctivě prožít a vyjádřit tradiční nauku o sexualitě, pohlaví a reprodukci.</p><p>Podobně jako ostatní pravicoví post-liberálové naši čtyři komentátoři typicky <a href="https://quillette.com/2019/07/02/post-liberal-politics-left-right-and-center/" target="_blank">staví</a> “povinnost a ctnost před práva a svobody” a neostýchají se použít síly státu při vynucování povinností a ctností, které preferují. Vyrovnání se s nesnázemi dneška dle jejich úsudku vyžaduje rekonstrukci hegemonického hodnotového systému s omezeným prostorem pro politické názory těch druhých.</p><p>Patrick Deneen, profesor na Univerzitě v Notre Dame v Indianě, chválí Maďarsko za uskutečnění této vize. „Konzervativci byli vždy pronásledováni defétismem. Ale tyhle politické boje lze vyhrát… Maďarsko je toho živoucím příkladem,“ <a href="https://mandiner.hu/cikk/20191125_patrick_deneen_interju" target="_blank">řekl</a> Deneen loni v listopadu provládnímu týdeníku Mandiner.</p><h3>vysněná křesťanská hodnověrnost</h3><p>Dreher, uznávaný vykladač Danteho, <a href="https://dailynewshungary.com/hungary-is-the-second-most-corrupt-country-in-the-eu/" target="_blank">připouští</a> hojnost maďarských problémů s korupcí. Tak jako ostatní post-liberálové ale spatřuje ‘větší dobro’ ve vizi orbánismu. Etické poklesky, jichž se vládní strana Fidesz dopouští při jejím naplňování, jsou i pro něj nakonec <a href="https://twitter.com/roddreher/status/1172525660356730881?s=20" target="_blank">nedůležité</a>.</p><p>Dreher líčí Maďarsko jako „zemi benediktské alternativy“: vidí ho jako národní komunitu, která se <a href="https://www.theamericanconservative.com/dreher/viktor-orban-among-the-christians/" target="_blank">nebojí</a> ve světské, nevraživé Evropě pěstovat křesťanské ctnosti. Třebaže maďarský premiér má vady, naznačuje Dreher, Orbán „alespoň ponechává veřejný prostor <a href="https://www.theamericanconservative.com/dreher/viktor-orban-among-the-christians/" target="_blank">otevřený</a> a vstřícný ke zděděné náboženské víře národa.“ Představitelé církve tak „mohou vstoupit do prostoru, jenž politika vytvoří a pracovat na obrození.“</p><p>Taková důvěra v oddanost maďarské vládní strany křesťanskému řádu leží na chatrných základech. Zdá se jakoby si Dreher utvářel anachronickou představu, že křesťanská víra <a href="https://thecritic.co.uk/issues/march-2020/populist-smears-of-an-unpopular-elite/" target="_blank">přinášela</a> vnitřní sílu vůdcům strany Fidesz během jejich protikomunistického boje. Ve skutečnosti se strana Fidesz začala identifikovat jako křesťansko-demokratická až na konci devadesátých let. Sblížení strany s katolickou církví proběhlo <a href="https://books.google.hu/books?id=jWlNDwAAQBAJ&pg=PA50&lpg=PA50&dq=Igor+Janke+Fidesz+anticlerical&source=bl&ots=tuRBoS7BCI&sig=ACfU3U0b4ttZUX_ijEN_MCWCgjkApiXpHQ&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwjJvZX0pfzpAhVniYsKHe7DBegQ6AEwAHoECAoQAQ#v=snippet&q=bishops&f=false" target="_blank">souběžně</a> s vyjádřením církevní podpory straně v předvečer parlamentních voleb v roce 1998.</p><p>Daleko od toho, aby vzešli z nábořenských kořenů, vůdci strany byly „proticírkevními rebely, kteří v parlamentu zesměšňovali duchovní, protestovali proti výuce náboženství ve školách a restituci církevního majetku v letech 1992 a 1993,“ <a href="https://books.google.hu/books?id=jWlNDwAAQBAJ&pg=PA50&lpg=PA50&dq=Igor+Janke+Fidesz+anticlerical&source=bl&ots=tuRBoS7BCI&sig=ACfU3U0b4ttZUX_ijEN_MCWCgjkApiXpHQ&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwjJvZX0pfzpAhVniYsKHe7DBegQ6AEwAHoECAoQAQ#v=onepage&q=Igor%20Janke%20Fidesz%20anticlerical&f=false" target="_blank">říká</a> novinář Igor Janke. Na poslance tehdy samostatné Křesťansko-demokratické strany (KDNP) představitelé Fideszu během legislativních debat pokřikovali: „klečící kněží“.</p><p>Dnes Orbán vedle okouzlování post-liberálů vábí také Turkickou radu, společenství států, z nichž většina má neutěšenou historii mizereného zacházení s křesťanskou menšinou. Překřtěné jako „Makaristán“, Maďarsko má mezi těmito státy status pozorovatele a <a href="https://hu.euronews.com/2019/10/14/szijjarto-az-unios-kulugyminiszterek-helyett-a-turk-tanacs-csucstalalkozojat-valasztotta" target="_blank">aspiruje</a> na plné členství. Výsledkem Orbánova partnerství s prezidentem Recepem Erdoğanem pak je nastávající otevření muslimské školy provozované Nadací Maarif, sponzorovanou tureckou vládou, v Budapešti. Mandát školy bude zahrnovat <a href="https://hungarianspectrum.org/tag/maarif-foundation/" target="_blank">podporu</a> islámských „univerzálních hodnot“ v pojetí Erdoğanovy autokratické vládní strany.</p><p>Pro Orbána je náboženství všestranným nástrojem předvolební konsolidace a diplomatické gestikulace.</p><h3>alternativní strategie pro post-liberály</h3><p>Post-liberálové, kteří se cítí ždímáni prudkými kulturními změnami, přitom mohou zvolit serióznější protiúder než podporu metod Fideszu.</p><div class="quote-right">Spoléhání se na moc státu při propagaci upřednostňovaných hodnot prozrazuje nejistotu ohledně způsobilosti těchto hodnot obstát na tržišti nápadů samostatně.</div><p>Na jednu možnou strategii ukázali různým způsobem spisovatel George <a href="https://www.churchtimes.co.uk/articles/2020/24-january/features/features/orwell-the-pull-of-a-lesser-evil" target="_blank">Orwell</a> a historik Tom <a href="https://www.newstatesman.com/dominion-making-western-mind-tom-holland-review" target="_blank">Holland</a>. Třebaže náboženští skeptici, oba uznali, že v morálním slovasmyslu „nemají jiné oči”, než ty, které jim dalo křesťanství. To znamená, že jejich zdánlivě světská podpora lidské důstojnosti a svobody slova byla nutně založená na křesťanské doktríně vtělení a poreformačním porozumění osobnímu svědomí.</p><p>Nejefektivnější odvetou za povýšenost některých současných progresivistů tak může být ukázat jim kolik toho nevědomky dluží křesťanské tradici. Spoléhat se na moc státu při propagaci upřednostňovaných hodnot naproti tomu prozrazuje nejistotu post-liberálů ohledně způsobilosti těchto hodnot obstát na tržišti nápadů samostatně.</p><p>Křesťanští intelektuálové jsou povoláváni ke svatému „bláznovství“ ve jménu Krista (1 Korintským 1.18), ne užitečnému idiotství ve jménu Orbána.</p>
<p>„NACIONALISTICKÁ internacionála“ není intuitivní fenomén. Viktor Orbán se stal miláčkem Donalda Trumpa a Nigela Farage, Geerta Wilderse i Tommyho Robinsona. Mezi Orbánovy fanoušky ale nepatří jen postavy známé dovedností získat si masu stoupenců.</p><p>Mezi jeho fandy se řadí i komentátoři známí solidním intelektem, kteří by si nejspíš raději hodili mašli, než aby si nasadili kšiltovku „Make America Great Again“. Ve Spojených státech je to novinář Rod Dreher a politolog Patrick Deneen; v Británii političtí teologové John Milibank a Philip Blond.</p><p>Proč se i tito intelektuálové staví za Orbána?</p><p>3. června 2018 John Milbank, profesor teologie na Univerzitě v Nottinghamu, zveřejnil následující tweet, který ilustruje myšlení všech čtyř veřejných intelektuálů:</p><blockquote>„Příliš snadno obviňujeme Polsko a Maďarsko z autoritářství. Liberálové podceňují míru, do jaké musí jejich vůdci zvolit důrazný postup, aby vzdorovali jak zbylé moci zkorumpovaných, ex-komunistických kamarádičkovských sítí, tak podrývání jejich kultur konzumerismem.“</blockquote><div class="quote-right">Mezi Orbánovy fandy se řadí i komentátoři známí solidním intelektem, kteří by si nejspíš raději hodili mašli, než aby si nasadili kšiltovku „Make America Great Again“.</div><p>Profesor Milbank tento názor vyjádřil krátce předtím, než maďarský parlament definitvně schválil balík zákonů „Zastavme Sorose“, který vytvořil tlak na činnost neziskovek a efektivně kriminalizoval právní pomoc uchazečům o azyl.</p><p>Jak přesně tento balík pomohl vykořenit přetrvávající komunistické klany není zřetelné. Možná by to mohl vysvětlit László Kövér, někdejší viceprezident studentského křídla komunistické strany a dnešní mluvčí parlamentu za maďarskou vládnoucí stranu Fidesz. Eventuálně se lze přeptat polské vládní strany Právo a pořádek (PiS), která má v parlamentu <a href="https://inbetweeneurope.libsyn.com/4-law-and-justice-in-poland-part-i" target="_blank">větší</a> podíl bývalých členů strany než jakékoli jiné uskupení. Přinejmenším v Maďarsku odkazy na „zbylé komunistické sítě“ navíc představují chabě šifrovaný antisemitský tropus, historicky <a href="https://www.jmberlin.de/sites/default/files/antisemitism-in-europe-today_4-kovacs.pdf" target="_blank">odvozený</a> od řečnických narážek na „židovský bolševismus“.</p><h3>nezájem o procedurální liberalismus</h3><p>Třebaže sympatie těchto myslitelů k orbánismu může částečně vycházet z neznalosti, důležitější je, co se tito autoři <em>rozhodli</em> nevidět.</p><p>Podle V-dem, nejrigoróznějšího projektu na mapování kvality demokracie ve světě, se Maďarsko stalo <a href="https://www.v-dem.net/en/publications/democracy-reports/" target="_blank">první</a> nedemokratickou zemí v Evropské unii. Od posledních parlamentních voleb, které byly pozorovately OBSE klasifikovány jako jak „svobodné“, tak „spravedlivé“, uplynulo již <a href="https://www.osce.org/odihr/elections/hungary" target="_blank">deset</a> let. Od konce roku 2016 nejen státní televize, ale také velká část soukromého mediálního trhu šiří <a href="https://datalyrics.org/en/four-countries-eight-styles-of-reporting" target="_blank">propagandu</a>, jenž je řízena blízkými spolupracovníky samotného premiéra. Velká část nominálně nezávislé státní správy byla uchvácena státem a Ústavní soud takřka naplněn stoupenci.</p><p>Právě tento typ skutečností Orbánovy fanoušci přeskakují. Naši čtyři myslitelé patří do volně definované skupiny takzvaných post-liberálních intelektuálů, kteří upřednostňují ‘velkolepá vyprávění’ nad primátem argumentace ve veřejném diskurzu. Bouří se vůči spirituální vyprahlosti osvícenství. Volají po znovuzřízení nadvlády křesťanství pro úlevu od společenských nepravostí v kulturně nesourodém západním světě.</p><p>Toto pojetí pak vyúsťuje v očerňování občanského pluralismu a technokratické znalosti, která údajně <a href="https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/apr/21/patrick-deneen-book-why-liberalism-failed-catholic" target="_blank">plodí</a> od skutečnosti odtržené liberální elity. Post-liberální nevraživost vůči specializované expertíze <a href="https://thecritic.co.uk/the-new-liberal-world-order/" target="_blank">zahrnuje</a> i pohrdání právnickou odborností, na které je založen soudní přezkum. Třebaže post-liberálové typicky nebývají tak neomalení, nakonec směřují ke stejnému závěru jako zmiňovaný mluvčí parlamentu Kövér, který loni <a href="https://hungarianspectrum.org/2019/10/26/laszlo-kover-thinks-that-the-system-of-checks-and-balances-is-crap/" target="_blank">instruoval</a> úředníky zaučující se v Budapešti: „systém brzd a protivah je kravina, zapomeňte na něj.“</p><div class="quote-right">Post-liberální nevraživost vůči specializované expertíze zahrnuje i pohrdání právnickou odborností, na které je založen soudní přezkum.</div><p>Když tuto filosofii inzeruje Philip Blond, think-tanker, který byl v minulosti blízký britskému premiérovi Davidu Cameronovi, <a href="https://twitter.com/Phillip_Blond/status/108986300416311296" target="_blank">hlásá</a>: „Protože extrémní liberalismus je předchůdcem fašismu, vzdorovat jednomu znamená vzdorovat i tomu druhému.“</p><p>Užívajíc jemnější jazyk, Rod Dreher, editor časopisu <em>The American Conservative</em>, <a href="https://www.amazon.com/Benedict-Option-Strategy-Christians-Post-Christian/dp/0735213291" target="_blank">říká</a>: „Osvícenský liberalismus obsahoval semena zhouby křesťanství. Moderní verze liberalismu dle tohoto názoru nevyhnutelně vedla k privatizovanému anarchickému nihilismu. Dreher věří, že když se stal dominantním ve veřejném životě, liberalismus sám začal být nátlakový: především svoji neochotou umožnit křesťanům poctivě prožít a vyjádřit tradiční nauku o sexualitě, pohlaví a reprodukci.</p><p>Podobně jako ostatní pravicoví post-liberálové naši čtyři komentátoři typicky <a href="https://quillette.com/2019/07/02/post-liberal-politics-left-right-and-center/" target="_blank">staví</a> “povinnost a ctnost před práva a svobody” a neostýchají se použít síly státu při vynucování povinností a ctností, které preferují. Vyrovnání se s nesnázemi dneška dle jejich úsudku vyžaduje rekonstrukci hegemonického hodnotového systému s omezeným prostorem pro politické názory těch druhých.</p><p>Patrick Deneen, profesor na Univerzitě v Notre Dame v Indianě, chválí Maďarsko za uskutečnění této vize. „Konzervativci byli vždy pronásledováni defétismem. Ale tyhle politické boje lze vyhrát… Maďarsko je toho živoucím příkladem,“ <a href="https://mandiner.hu/cikk/20191125_patrick_deneen_interju" target="_blank">řekl</a> Deneen loni v listopadu provládnímu týdeníku Mandiner.</p><h3>vysněná křesťanská hodnověrnost</h3><p>Dreher, uznávaný vykladač Danteho, <a href="https://dailynewshungary.com/hungary-is-the-second-most-corrupt-country-in-the-eu/" target="_blank">připouští</a> hojnost maďarských problémů s korupcí. Tak jako ostatní post-liberálové ale spatřuje ‘větší dobro’ ve vizi orbánismu. Etické poklesky, jichž se vládní strana Fidesz dopouští při jejím naplňování, jsou i pro něj nakonec <a href="https://twitter.com/roddreher/status/1172525660356730881?s=20" target="_blank">nedůležité</a>.</p><p>Dreher líčí Maďarsko jako „zemi benediktské alternativy“: vidí ho jako národní komunitu, která se <a href="https://www.theamericanconservative.com/dreher/viktor-orban-among-the-christians/" target="_blank">nebojí</a> ve světské, nevraživé Evropě pěstovat křesťanské ctnosti. Třebaže maďarský premiér má vady, naznačuje Dreher, Orbán „alespoň ponechává veřejný prostor <a href="https://www.theamericanconservative.com/dreher/viktor-orban-among-the-christians/" target="_blank">otevřený</a> a vstřícný ke zděděné náboženské víře národa.“ Představitelé církve tak „mohou vstoupit do prostoru, jenž politika vytvoří a pracovat na obrození.“</p><p>Taková důvěra v oddanost maďarské vládní strany křesťanskému řádu leží na chatrných základech. Zdá se jakoby si Dreher utvářel anachronickou představu, že křesťanská víra <a href="https://thecritic.co.uk/issues/march-2020/populist-smears-of-an-unpopular-elite/" target="_blank">přinášela</a> vnitřní sílu vůdcům strany Fidesz během jejich protikomunistického boje. Ve skutečnosti se strana Fidesz začala identifikovat jako křesťansko-demokratická až na konci devadesátých let. Sblížení strany s katolickou církví proběhlo <a href="https://books.google.hu/books?id=jWlNDwAAQBAJ&pg=PA50&lpg=PA50&dq=Igor+Janke+Fidesz+anticlerical&source=bl&ots=tuRBoS7BCI&sig=ACfU3U0b4ttZUX_ijEN_MCWCgjkApiXpHQ&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwjJvZX0pfzpAhVniYsKHe7DBegQ6AEwAHoECAoQAQ#v=snippet&q=bishops&f=false" target="_blank">souběžně</a> s vyjádřením církevní podpory straně v předvečer parlamentních voleb v roce 1998.</p><p>Daleko od toho, aby vzešli z nábořenských kořenů, vůdci strany byly „proticírkevními rebely, kteří v parlamentu zesměšňovali duchovní, protestovali proti výuce náboženství ve školách a restituci církevního majetku v letech 1992 a 1993,“ <a href="https://books.google.hu/books?id=jWlNDwAAQBAJ&pg=PA50&lpg=PA50&dq=Igor+Janke+Fidesz+anticlerical&source=bl&ots=tuRBoS7BCI&sig=ACfU3U0b4ttZUX_ijEN_MCWCgjkApiXpHQ&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwjJvZX0pfzpAhVniYsKHe7DBegQ6AEwAHoECAoQAQ#v=onepage&q=Igor%20Janke%20Fidesz%20anticlerical&f=false" target="_blank">říká</a> novinář Igor Janke. Na poslance tehdy samostatné Křesťansko-demokratické strany (KDNP) představitelé Fideszu během legislativních debat pokřikovali: „klečící kněží“.</p><p>Dnes Orbán vedle okouzlování post-liberálů vábí také Turkickou radu, společenství států, z nichž většina má neutěšenou historii mizereného zacházení s křesťanskou menšinou. Překřtěné jako „Makaristán“, Maďarsko má mezi těmito státy status pozorovatele a <a href="https://hu.euronews.com/2019/10/14/szijjarto-az-unios-kulugyminiszterek-helyett-a-turk-tanacs-csucstalalkozojat-valasztotta" target="_blank">aspiruje</a> na plné členství. Výsledkem Orbánova partnerství s prezidentem Recepem Erdoğanem pak je nastávající otevření muslimské školy provozované Nadací Maarif, sponzorovanou tureckou vládou, v Budapešti. Mandát školy bude zahrnovat <a href="https://hungarianspectrum.org/tag/maarif-foundation/" target="_blank">podporu</a> islámských „univerzálních hodnot“ v pojetí Erdoğanovy autokratické vládní strany.</p><p>Pro Orbána je náboženství všestranným nástrojem předvolební konsolidace a diplomatické gestikulace.</p><h3>alternativní strategie pro post-liberály</h3><p>Post-liberálové, kteří se cítí ždímáni prudkými kulturními změnami, přitom mohou zvolit serióznější protiúder než podporu metod Fideszu.</p><div class="quote-right">Spoléhání se na moc státu při propagaci upřednostňovaných hodnot prozrazuje nejistotu ohledně způsobilosti těchto hodnot obstát na tržišti nápadů samostatně.</div><p>Na jednu možnou strategii ukázali různým způsobem spisovatel George <a href="https://www.churchtimes.co.uk/articles/2020/24-january/features/features/orwell-the-pull-of-a-lesser-evil" target="_blank">Orwell</a> a historik Tom <a href="https://www.newstatesman.com/dominion-making-western-mind-tom-holland-review" target="_blank">Holland</a>. Třebaže náboženští skeptici, oba uznali, že v morálním slovasmyslu „nemají jiné oči”, než ty, které jim dalo křesťanství. To znamená, že jejich zdánlivě světská podpora lidské důstojnosti a svobody slova byla nutně založená na křesťanské doktríně vtělení a poreformačním porozumění osobnímu svědomí.</p><p>Nejefektivnější odvetou za povýšenost některých současných progresivistů tak může být ukázat jim kolik toho nevědomky dluží křesťanské tradici. Spoléhat se na moc státu při propagaci upřednostňovaných hodnot naproti tomu prozrazuje nejistotu post-liberálů ohledně způsobilosti těchto hodnot obstát na tržišti nápadů samostatně.</p><p>Křesťanští intelektuálové jsou povoláváni ke svatému „bláznovství“ ve jménu Krista (1 Korintským 1.18), ne užitečnému idiotství ve jménu Orbána.</p>
 
Články Datalyrics byly publikovány v