Romové

špatná komunikace

část odporu k inkluzivnímu vzdělávání vyplývá z nedůsledné komunikace

Foto Jana Přinosilová
28. březen 2017
Články Datalyrics byly publikovány v