VF 2018-2019 project number 21810513

Některé, náležitě označené články Datalyrics jsou spolufinancovány vládami Česka, Maďarska, Polska a Slovenska skrze Višegrádské granty Mezinárodního Višegrádského fondu. Posláním Višegrádského fondu je prosazovat nápady pro udržitelnou regionální spolupráci ve střední Evropě.

Cílem projektu č. 21810513 "Ucelená reflexe zobrazení migrace televizními novináři," na kterém Datalyrics spolupracuje s Centrem pro data, média a společnost Středoevropské univerzity a polskou investigativní skupinou OKO.press, je zlepšit porozumění novinářským standardům v kontextu častých obav z migrace a islámu ve srovnávací perspektivě.

Články Datalyrics byly publikovány v