Migrace

ekonomické posouzení

Vykreslování běženců jako příživníků, využívajících štědrost německého sociálního zabezpěčení, je nepodložené a zavádějící. Ekonomické studie ukazují, že v dlouhém období jsou migranti přínosem pro ekonomiku - nebo přinejmenším nebývají zátěží. Neexistuje žádný výzkum, který by dokazoval, že by tomu mělo být jinak, pocházejí-li běženci ze „vzdálenějších kulturních okruhů“. V krátkém období ale migranti mohou představovat malou zátěž pro veřejný rozpočet. A jsou-li příležitosti k přeškolení mizerné, neomezená migrace vystavuje domácí nekvalifikované pracovníky riziku krátkodobé nezaměstnanosti nebo přinejmenším mírnému snížení mezd.

Právě jste si přečetli stručné shrnutí od Datalyrics. Smyslem těchto shrnutí je představit základní závěry, na kterých by se různí lidé měli shodnout. Na tomto shrnutí stále pracujeme. Domníváte se, že to máme špatně? Napište na editor@datalyrics.org
.
Články Datalyrics byly publikovány v