Data a společnost

populismus

Populismus je především stylem komunikace. Od politiků hlavního proudu se dnešní populisté liší tvrzením, že jedině oni reprezentují obecnou vůli (toho pravého) lidu. Nesnaží se budovat shodu s opozicí. Oponenty nerozlišují od nepřátel. Mluví jazykem, kterému lidé rozumí. Využívají, ale i vytvářejí krize, aby ospravedlnili volání po vzpouře vůči stávajícím elitám. Někteří populisté pěstují nativistickou agendu, mnozí se ale od nativistů liší.


Když se dostanou k moci, populisté se často dostávají do sporů se soudy, médii a dalšími institucemi, jejichž úlohou je uchovávat takový politický režim, ve kterém žádný člověk ani strana není chráněna výsadou nenapadnutelnosti. Ne vždy, ale často angažmá populistů končí hořkou ironií: dopouští se stejných politických hříchů, z nichž viní elity, mezi které již samy patří: nepočítají s občany, jenž se nestaly jejich voliči, a uchvacují stát.


Podíl populistických stran v parlamentech se začal zvyšovat v osmdesátých letech, kdy vedlejší důsledky technologických změn a globalizace začaly prohlubovat vnitrostátní nerovnost. Přispět mohl i odpor proti změnám společenských hodnot. Poptávka po populismu bývá postrkována demografickými faktory jako je nezaměstnanost, nižší vzdělání, bydlení na vesnici, vyšší věk a velmi často manuální práce voliče. Více hlasů získávají populisté také v regionech poznamenaných úpadkem průmyslu. To platí i pro české regiony Ústecka a Slezska, sužované i vysokým počtem exekucí. Jinde mohou významně přispět faktory jedinečné pro danou zemi. V Británii před Brexitem tomu například byla vysoká míra přistěhovalectví v krátkém čase.

Právě jste si přečetli stručné shrnutí od Datalyrics. Smyslem těchto shrnutí je představit základní závěry, na kterých by se různí lidé měli shodnout. Na tomto shrnutí stále pracujeme. Domníváte se, že to máme špatně? Napište na editor@datalyrics.org
Články Datalyrics byly publikovány v