Romové

dědictví Romů

Cikáni/Romové mají historii pronásledování, která sahá do patnáctého století. Pro jejich příslušnost k etnické skupině hrozily Cikánům sankce kolísající od vyhoštění, přes bičování až po trest smrti. Mezi 220,000 a 500,000 jich bylo zavražděno během holokaustu. Čeští hodnostáři vedli dva cikánské koncentrační tábory. Za socialismu byla většina Romů nuceně přesídlena do regionů zaměřených na manuální práci, která v devadesátých letech vymizela. Dnes mají Romové své elity. Jiní ale zůstávají chudí, špatně vzdělaní a nezaměstnaní. Nevraživosti společností, ve kterých žijí, čelí všichni: v experimentální studii CERGE-EI měli kandidáti s romsky znějícími jmény dvakrát nižší šanci, že je zaměstnavatelé pozvou na pohovor nebo vlastníci pozvou na prohlídku bytu k pronájmu.

Právě jste si přečetli stručné shrnutí od Datalyrics. Smyslem těchto shrnutí je představit základní závěry, na kterých by se různí lidé měli shodnout. Na tomto shrnutí stále pracujeme. Domníváte se, že to máme špatně? Napište na editor@datalyrics.org
Články Datalyrics byly publikovány v