Romové

vzdělávání

Studie naznačují, že téměř všechny děti, včetně Romů nebo dětí se středně těžkým postižením, mohou mít jak společenský, tak akademický prospěch z inkluzivních škol. Většina veřejnosti si myslí opak. Do velké míry je tomu tak proto, že rodiče jsou neinformovaní a učitelé jsou necháni na pospas novým výzvám. V některých regionech jsou romští školáci nadále často posíláni do škol pro žáky s mentálním postižením. Jejich umístění do méně náročných škol je možná největším faktorem za jejich relativně vyšší nezaměstnaností. Platy českých učitelů mezitím zůstávají nejhorší ze všech zemí OECD. Bez jasného závazku ke zvyšování platů se na pedagogické fakulty budou dál hlásit méně talentovaní uchazeči. Model od think-tanku IDEA CERGE-EI mezitím ukázal, že vzdělávací reforma by mohla zvýšit HDP o 150 miliard ročně.

Právě jste si přečetli stručné shrnutí od Datalyrics. Smyslem těchto shrnutí je představit základní závěry, na kterých by se různí lidé měli shodnout. Na tomto shrnutí stále pracujeme. Domníváte se, že to máme špatně? Napište na editor@datalyrics.org
Články Datalyrics byly publikovány v