Migrace

nástrahy úsudku

Mezi prozkoumané nástrahy úsudku, které mohou významně ovlivnit náš úsudek o uprchlících a běžencích patří negativní předpojatost a selektivní vnímání. Ten první označuje zjištění, že negativní (ohrožující) podněty často působí na lidi silněji než ty pozitivní nebo neutrální. Selektivní vnímání označuje sklon dát víc váhy informacím, které jsme očekávali, než těm, které nás překvapují. Pro pracovníky v branži ověřování faktů je pak důležité vědět, že konfrontace s opravným tvrzením může snadno posílit domněnky, které lidé měli předtím. Proto musí lovci hoaxů a jiných dezinformací používat strategie, které efekt opačného účinku potlačují.

Právě jste si přečetli stručné shrnutí od Datalyrics. Smyslem těchto shrnutí je představit základní závěry, na kterých by se různí lidé měli shodnout. Na tomto shrnutí stále pracujeme. Domníváte se, že to máme špatně? Napište na editor@datalyrics.org
Články Datalyrics byly publikovány v