Romové

nástrahy úsudku

Lidé upřímně nevraživí k Romům často říkají, že vychází z nepříjemných zkušeností s životem vedle nich. Antipatie těch, kteří je cítí, ale nejsou jen výsledkem zkušeností a často neověřených pomluv. Chtějí-li ti druzí vidět Romku nebo Roma ve spravedlivém světle, musí aktivně odolávat předsudkovým mechanismům jako je efekt stejnorodosti nečlenské skupiny. Ten označuje dvojitý standard, kvůli kterému lidé dobře rozlišují v chování jednotlivých členů skupiny, ve které se cítí doma (in-group), jednání zástupců skupiny cizí (out-group) ale tíhnou vnímat jako všem těm cizím společné. Jinou důležitou podmínkou produktivní diskuze o tématech tradičně spjatých s Romy je rozlišovat mezi neshodami o skutečnostech a neshodami o příčinách takových skutečností: třeba tvrzeními o výši ne/zaměstnanosti Romů a faktorech, které ne/zaměstnanost některých z nich ovliňují.

Právě jste si přečetli stručné shrnutí od Datalyrics. Smyslem těchto shrnutí je představit základní závěry, na kterých by se různí lidé měli shodnout. Na tomto shrnutí stále pracujeme. Domníváte se, že to máme špatně? Napište na editor@datalyrics.org
Články Datalyrics byly publikovány v