Romové

Zodpovědnost samospráv

Žádná jiná úroveň vlády nemá lepší pozici, aby ovlivnila soudržnost místního obyvatelstva, než místní samospráva. Protože ke strádání některých Romů a sporů mezi nimi a většinovou společností vede sada faktorů, samosprávy musí tyto zábrany adresovat v jejich provázanosti. Pro-integrační programy musí kombinovat podporu nesegregovaného bydlení s podporu vzdělávání, zaměstnanosti a zlepšení sociální práce. Třeba program IRIS v Madridu takto docílil snížení závislosti na sociálních dávkách, zlepšení školních výsledků a zaměstnanosti u Romů, se kterými pracoval. Řada samospráv ale raději volí výlučně represivní opatření, která často vedou k neefektivnímu využití veřejných prostředků.
Právě jste si přečetli stručné shrnutí od Datalyrics. Smyslem těchto shrnutí je představit základní závěry, na kterých by se různí lidé měli shodnout. Na tomto shrnutí stále pracujeme. Domníváte se, že to máme špatně? Napište na editor@datalyrics.org
Články Datalyrics byly publikovány v