Islám

co si myslí evropští muslimové?

jak se vyvíjí nejen to, co si muslimové myslí, ale i co o jejich postojích víme

10. prosinec 2019
David Ruzicka
<p>PŘI střetu s postoji, které zastávají někteří muslimové, mají zastánci občanských svobod na první pohled zatraceně dobrý důvod se podivovat: Ve starém průzkumu agentury Gallup z roku 2009 homosexualitu označilo za „morálně přijatelnou“ jen 35 % muslimských Francouzů, 19 % Němců a téměř žádní Britové.<span class="foot-note">GALLUP (2009) <em>The Gallup Coexist Index 2009: A Global Study of Interfaith Relations.</em></span> V průzkumu agentury PEW z roku 2007 mezi muslimskými Američany zase uvedlo celých 61 % respondentů, že společnost by měla od homosexuality doslova „odrazovat“, spíše než ji „přijmout“.</p><p>Taková čísla je třeba zasadit do kontextu: Odmítání homosexuality nevychází z nějaké neměnné „kultury“, ale vyvíjí se v čase <u>(</u><a href="https://datalyrics.org/cs/letopisy-kulturologickeho-sarlatanstvi" target="_blank"><u>viz článek</u></a><u>)</u>. Mezi lety 2007 a 2017 podíl muslimských Američanů, kteří věřili, že by společnost měla od homosexuality „odrazovat“, klesl z 61% na 33%.<span class="foot-note">https://www.pewforum.org/2017/07/26/political-and-social-views/pf_2017-06-26_muslimamericans-04new-06/</span> To je podobný podíl jako u amerických křesťanů, 38% z nichž věřilo v „odrazování“ od homosexuality v roce 2014.<span class="foot-note">https://www.pewforum.org/religious-landscape-study/christians/christian/views-about-homosexuality/</span> Když gayové ze sociálně konzervativních rodin na obou stranách Atlantiku vyzradí svoji náklonnost svým nejbližším, mnozí se od nich odvrátí. Druh víry jejich zkušenost neurčuje.<span class="foot-note">https://nplusonemag.com/issue-12/essays/california-love-story/ GALLUP (2009) <em>The Gallup Coexist Index 2009: A Global Study of Interfaith Relations.</em> P.31</span></p><div class="quote-right">Mezi lety 2007 a 2017 podíl muslimských Američanů, kteří věřili, že by společnost měla od homosexuality „odrazovat“, klesl z 61 na 33 procent.</div><p>Při úsudku o podpoře manželství stejnopohlavních párů mnozí Evropané přirozeně berou ohled na svoji víru. Rozdílná míra podpory ale vychází spíše z geografie. Zatímco většina západoevropanů – včetně Čechů – stejnopohlavní manželství podporuje, většina lidí ve východní Evropě ho odmítá. Během posledního průzkumu agentury PEW ve 34 evropských zemích z let 2015 – 2017 bylo 64 % Maďarů a 59 % Poláků proti, zatímco Slováci nerozhodně seděli na plotě.<span class="foot-note">https://www.pewforum.org/2018/10/29/eastern-and-western-europeans-differ-on-importance-of-religion-views-of-minorities-and-key-social-issues/. Průzkum z roku 2013: https://www.pewresearch.org/fact-tank/2013/12/12/eastern-and-western-europe-divided-over-gay-marriage-homosexuality/</span></p><p>Podíl amerických muslimů, kteří výslovně podporují manželství stejnopohlavních párů se poprvé přehoupl přes 50 % v průzkumu PRRI v roce 2017.<span class="foot-note">https://www.prri.org/research/emerging-consensus-on-lgbt-issues-findings-from-the-2017-american-values-atlas/</span> V oteplujícím se přístupu ke gayům tak američtí muslimové předčili tamní evangelikální křesťany.</p><div class="quote-right">„Znám řadu muslimů, kteří věří, že homosexualita je hříšná. Řekli by ale, že protože v Americe vládne světské právo, manželství gayů podporují“, vysvětluje Shadi Hamid.</div><p>„Znám řadu muslimů, kteří věří, že homosexualita je hříšná, neislámská. Řekli by ale, že protože v Americe vládne světské právo, manželství gayů podporují“, vysvětluje Shadi Hamid, výzkumník z Brookings Institution.</p><h3>postoj k ženám</h3><p>Zatímco vypichování zvláštnosti postojů muslimů ke gayům je charakteristickým předzápasovým pokřikem nizozemské radikální pravice, otázky nad vztahem islámu k ženám vyvstávají celosvětově.</p><p>Radikální odpůrci islámu, kteří jej považují za „nekompatibilní se západem“, k diskreditaci islámu často používají příběhy vražd ze cti v Pákistánu nebo genitální mutilace žen v Sudánu. Vraždy ze cti přitom před deseti lety považovali za „morálně přijatelné“ 3% muslimů ve Francii, 3% v Německu a 2% muslimů ve Velké Británii (pro širokou veřejnost tato čísla byla ve stejném pořadí 2%, 1% a 1%).<span class="foot-note">GALLUP (2009) <em>The Gallup Coexist Index 2009: A Global Study of Interfaith Relations.</em></span> Přestože se ženy mohou stát obětí zločinů ze cti i na dnešním západě (jako v severoanglickém Dewsburry), ve Francii byl poslední známý zločin ze cti spáchán před dvaceti lety.<span class="foot-note">The Economist, ‘Special Report: Third-Generation Muslims in the West Are Devising a New Islam for Themselves’, <em>The Economist</em>, 14 February 2019 .</span></p><p>Výzkum ve skutečnosti naznačuje, že ve společnostech, kde se vraždy ze cti stále dějí, jejich pachateli nejčastěji bývají bezbožní recidivisté – podobně jako u džihádistických teroristů <u>(viz článek)</u>. Starší studie pachatelů vražd ze cti v Jordánsku například zjistila, že 70% z pachatelů nevykonávalo základní islámské rituály jako jsou každodenní modlitby a 35% z nich bylo odsouzených za dřívější zločiny.<span class="foot-note">Lamis Al-Nasser, Bashir al-Bilbisi, and Diana ‘Atiyyat, Al-‘Unf did al-mar’a fil-mujtama’ al-urduni: Al-khasa’is al-dimoghrafiyya lil-dahaya wal-junat (Amman: Al-Mutlaqa al-Insni li Huqu al-Mar’a, 1998), 14 cited in John Esposito and Dalia Mogahed, Who Speaks for Islam. Gallup Press 2008.</span></p><p>Samotné přesvedčení, že „islám utlačuje“ ženy, pak čerpá svoji legitimitu od aktivistů, jako je Ayaan Hirsi Ali. Ta svoji neblahou osobní minulost zahrnující nucené manželství přenesla do životního poslání a označila se za „živoucí důkaz, že muslimským ženám může pouze prospět odvrátit se od principů jejich víry“ a „přijmout svobodu jejich hostitelských zemí“.<span class="foot-note">Hirsi Ali, A. (2005) Muslim women are the key to change. London Times, October 29th.</span> Současný britský premiér Boris Johnson v podobném duchu před lety napsal: „Je čas na koordinovaný kulturní imperialismus. Oni se mýlí ohledně žen. My máme pravdu.“</p><p>Neopodstatněnou neurvalost výlevů připomínajících koloniální rétoriku z počátku dvacátého století mnozí dokáží rozpoznat. Málokdo ale zároveň pochybuje o tom, že mezi mainstreamovými postoji veřejnosti v bohaté, liberální a světské Evropě a převládajícími názory v některých ze zemí, ze kterých přicházejí mnozí současní migranti, zejí propastné rozdíly. Datazníkový průzkum mínění muslimů v 22 zemích prvedený mezi lety 2011 a 2012 agenturou Pew nabízí vystřízlivující čtení. Více než 90% muslimských Tunisanů a Maročanů se tehdy přiklonilo k tomu, že „žena musí muže vždy poslechnout“. Zatímco 81% Tunisanů si zároveň myslelo, že by žena měla mít právo rozvést se s manželem, mezi Iráčany to bylo jen 14% a mezi Jordánci 22%.<span class="foot-note">PEW (2013) <em>The World’s Muslims: Religion, Politics, and Society.</em> April.</span></p><p>Dialog s muslimy přicházejícími z jiihovýchodní Asie, blízkého východu a severní Afriky, kteří podobné postoje zastávají výrazně častěji než třeba muslimové z Balkánu, stěžuje již odkazovaný fakt, že feminismus byl používán k obhajobě kolonialismu. „Zatímco lidé ze západu stále vidí závoj jako symbol podřízeného statusu žen v muslimském světě, muslimy vnímaný nedostatek cudnosti u žen ze západu pro ně naopak signalizuje ponížený status žen na západě“, <u>píší</u> výzkumníci John Esposito a Dalia Mogahed.<span class="foot-note">https://www.amazon.com/Who-Speaks-Islam-Billion-Muslims/dp/1595620176</span></p><p>Z dotazníkových šetření se zároveň pramálo dozvíme o tom, co vlastně chtějí muslimské ženy. Ty přitom jasně naznačují, že šovinismus nevychází z islámu. Takový byl alespoň závěr dosud nejrozsáhlejšího výzkumu muslimů na světě, postaveného na více než 50,000 hodinových rozhovorech, které agentura Gallup provedla mezi lety 2001 a 2007 ve 35 muslimských zemích. Muslimské ženy na celém světě podle něj chtěji rovná práva a náboženství.</p><p>Nejsou to jen demagogové, ale i nejpečlivější badatelé, kteří někdy přispívají k ne úplně trefnému zpodobnění muslimské výjimečnosti. Zpátky v roce 2009 třeba Pippa Norris a Ronald Inglehart zkoumali míru podpory příležitostí pro ženy a genderové rovnosti na základě dat z dotazníkových šetření World Values Survey, které mapují hodnoty a přesvědčení ve více než 70 zemích. Měřítkem pro ně byly otázky typu zda univerzitní vzdělání je důležitější pro kluky než pro holky. Ve článku pro Foreign Policy pak rozdělili země podle kulturních okruhů a <u>usoudili</u>, že relativně nižší podpora příležitostí pro ženy v muslimských zemích vychází z „historické náboženské“ tradice „islámu“.</p><p>Existuje ale podrobnější úhel pohledu. I samotná dotazníková šetření naznačují, že postoje k genderové rovnosti vychází z právních a společenských norem, spíše než z islámu jako takového.<span class="foot-note">See e.g. Esposito – Mogahed; PEW (2013) <em>The World’s Muslims: Religion, Politics, and Society.</em> April.</span> Pozoruhodné je, že pobožnější muslimové výrazně častěji podporují genderovou rovnost, zatímco pobožnější nemuslimové genderovou rovnost podporují výrazně méně – to je závěr badatelů Shireen AlAzzawi a Moamena Goudu v nedávno publikovaném <u>článku</u> založeném rovněž na dotazníkovém šetření World Values Survey.<span class="foot-note">https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2898029</span></p><h3>loajalita k vlasti</h3><p><img src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAA54AAAHyCAYAAACDJhHvAAAAAXNSR0IArs4c6QAAQABJREFUeAHsvV+oJdd971lttex23E662xqiZKwgq4X/BEMU1AGH5GE8dBNuwBdyTYuJh3m4F6KGPPoGpJeZJG8S5N7HYVoXMk/XDmqSy8T3TjASKAwJDrg1VsDEskatKLGI5USWZKstteS2z9Sn7N/xOqtX/dm1q/apffZnwT61d9Vav/X7fdaqqvWtVVXn2F6dKpMEJCABCUhAAhKQgAQkIAEJSGAmAu+aya5mJSABCUhAAhKQgAQkIAEJSEACDQGFpx1BAhKQgAQkIAEJSEACEpCABGYloPCcFa/GJSABCUhAAhKQgAQkIAEJSEDhaR+QgAQkIAEJSEACEpCABCQggVkJKDxnxatxCUhAAhKQgAQkIAEJSEACElB42gckIAEJSEACEpCABCQgAQlIYFYCCs9Z8WpcAhKQgAQkIAEJSEACEpCABBSe9gEJSEACEpCABCQgAQlIQAISmJWAwnNWvBqXgAQkIAEJSEACEpCABCQgAYWnfUACEpCABCQgAQlIQAISkIAEZiWg8JwVr8YlIAEJSEACEpCABCQgAQlIQOFpH5CABCQgAQlIQAISkIAEJCCBWQkoPGfFq3EJSEACEpCABCQgAQlIQAISUHjaByQgAQlIQAISkIAEJCABCUhgVgIKz1nxalwC/QQee+yx/kw/zrFK3sFGzXhkCDz66KNHJhYDkYAEJCABCUjgaBFQeB6t9jSaLSPw8MMPV5cuXaouXLjQ6zmigrznzp3rzWuG3SNA/6A/0T9eeOGF3QNgxBKQgAQkIAEJLJrAsb06LdrDHXPuySefrJ5++un9qB988MHq9OnT+7/9crQIIBAQCq+99lp1/vz56oknnigGGKKCjVevXq3uv//+Yj5X7iYBjhvpxYt77rmnevzxx+0nu9kdjFoCEpCABCSwSALOePY0CwO6GPQfO3asSj/MLkyRmMUKuwwesRsfb62cgvBybSAQLl++3DiYi4fwOvofvx955JG1xQT1nD17tulzZ86cqfht2jyBqdqBixcPPPDAgQC4WOXFiQNI/CEBCUhAAhKQwCETUHj2NACzj4hABv95YpbKJIF1CVy8eLHiQ0KMpCIiFZ0IiYceemit6uiz2I9bMeP3WkYtvDKB4L5uO4QdlpHoJ20z55HHpQQkIAEJSEACEtg0geObrnDb6ksH+gwS55iBZMYrZr1SobFtrPR3PAHan4sc9LErV640z3IyGxqz6sxgcevkuok6UpGCvfz3unVYvp/AVO3A3RLYihSi09vzg4hLCUhAAhKQgASWQmDxwpMZoBhYpSJwkwCjXnyZQ3huMhbrWiaBEJbx4qC8n3GLLUJ03VS6/bK0bt16LN9NoMS8tK7LChepuEgRiVnzKS5OhD2XEpCABCQgAQlIYEoCi7/VlgE4sz75QHxKCNqSwBIIIDwQmHlCUPCSqSkSAjetgzpjtn0K+9oYRmDddojjYtRGmyo6g4ZLCUhAAhKQgASWSGDxwjOegVoiPH2SwNQEmF1PZ77Slw9NVRd18DJrPr4hdyqqq9tZpx24GEE/4cPznHFXxupeWEICEpCABCQgAQlshsCib7Xl2bO4zXYzOKxFAodPADFokkAXAWZM7SddhNwmAQlIQAISkMDSCCx6xpNnKk0SkIAEJCABCUhAAhKQgAQksN0EFi080xdnbDdmvZfAMgl4K/sy2sV2WEY76IUEJCABCUhAAvMRWOytttxiO7XwTN+QG0h5hi7+h2KsW2fJ7cH5i5DOnz9/4Lm9deyvUrb0v0e39VmwdWOhL8Xgnhf1cKtinmi39F+L9PUN7OV9lL607ttn1401j4vf7E/xVubgEPl4Kc2QfaC0/8BxnRcfrRvrNrXrVO0Q7VZqj74+G2VdSkACEpCABCQggY0TqF8wsqhUv51xrx7I7tUgBn/ql2u0xsC2IfbI05ewlfqVlsHvetB3YHuat34JyF79TFZfFXvYScvxe5VEHbWIOGAjtcd3tl+7dm0Vs7fkzf3M6+j7XQuWW2zmK9aNpRb8RQ4p01p0dfLCT/JEgltf7NT76quvRpFBy3Vj7aukfnNtkQXtxLa2RBz1xYrWstHO9P2Ua5s91q8b6za1a85hbDuEnSmPZ2HTpQQkIAEJSEACEtgEAd5suajUJd5ikJsvS8KTdYi9PG/Xb/J3pVx4MiDPRQg2WFeKg3V9giS3N3Qwj98lgUD5khBFUJW4dcWfbsv97OLatq1L8EwRS5tA4YIBsadtBA9iausz+Jpz5HfJT+Lt60spy5KNqdsNsUeMpbZoa4dSmeCUswi7fX1qili3pV3TNo7vJabBrq0dKAvXtr4Z5fPlKn0w/HMpAQlIQAISkIAE5iKwOOEZgTKzlA6kEAlDEwO4tCzfGSgzmE8/qfCI/H2Dv8iXLmMwnvtHDPlgkfq7EttT2335w1Y6q0tcDHDzlNvG7z4hnNuI36mtIT4ycE7j6hoUTxlLaYYyFWD4njPgd95u4TuipySu8vjI39WXguOUsYbNvmVaZ5ufMEg5wQOWeSLuNF+JTZRJ6123jy69XSPmrmXKo60dKD/X8azLN7dJQAISkIAEJCCBqQkcSeEJJAa2iIS+wX8+A9MliErigsFjV8rLdNnHTiroGIwOEXVpmT4xmQ92h9gvxZfWmd6KWsqbD5zxsSRi8vinjAWW6Ye+0eYDfrAtzc/3vjhTJuTnYkdXSvNPGWtXnWxL68XP0j6S5+lilfapNuGZ2psy1ryNltCuffxje8qkrR0i7xzHs7DtUgISkIAEJCABCWyCwJEVnqvAYyAcA1i+t6VcRDLIHZJS+9STz7ClNvLBKL+7Uj4z1ZefmdCIlWWfEG6rO/WzS5TkopM62wTcnLGkMfN9SGKwn5YrzSKndvA/zU/5tjRnrG11xvq07fC3JDzzW2mjbGlJe0bcJeE5Z6xRbyxL/uXr5mzXvK6u30Paoat827b0eNN1PGsr73oJSEACEpCABCQwB4FF/zuVejC5kVSLr/16eKtp/tbP/Y0jv6T2MTGl/fxNrLUY7vQy94W3na6T6oFt61tcsX3p0qUD5usZ5tY3qB52LAccrX/UAuXAqvSNtwc2/PgHLPhE6mrnpcUaPrctu2Khz9UiqvnkzLC3tFhzH6ds1zZ+m1yf7uNzHM82GYt1SUACEpCABCRwdAgoPOu2zAeiczdv30B3lfrTf+eB6EkHnUPtdImKNhsIyPpKSFXPZhWzEOMDDzxwYBu+IVDa0mHF0uZP3i+GcEqFJ3bbyiwt1pxBHnt+ASHNT8z0Bz55OfItLdbcx7Y2ymNMfw8pk+bf5Pc8vk3WbV0SkIAEJCABCUigjYDCs43MhOvnGggi7tIZy1z0TBjCyqYQKungHN/qWzJb7Sw5llanR27YhljzmXP+Z+S5c+cOiMgh4W9DrEPiMI8EJCABCUhAAhKQwHoEjq9XfHtKx+1+LFNBtD0R3OppKjrZSlzHjh27NWPPmqkF66OPPnqLQKmfIyzOhoVrS40l/JtyuQ2xIjyZwaQtI+E3s9hcSKlfKNRsj21ty22Itc33Ja8/isezJfPWNwlIQAISkIAE1idwpIUnQowBWjp4Xh/ZcixMIaARnVMKT26rfPjhhw9AQsDUL6s5sC7/scRYch+n+r0tscZt0fn+g/+0MR8EKJ+2W7y3Jdap2nZOO7A8ysezOdlpWwISkIAEJCCBwydwZG+1RQCdPXv2FtHJIJkBNc8m8owiH9YdhcQsVcQ0dNn2jOYYHgyM82cB+57rbKvnsGNp82uO9UuOlX2lflNthY+lhBDiFlxmQrmtti8tOdY+3w9z+y4ezw6Tt3VLQAISkIAEJDA9gSM548kgLX+xDQNenjGccnZv+uZYzWIeyxSzS6t5cDB3Lj7wr+u5zrT00mJJfZv6+7bFyr7Dh9tmedYzn9GGD/sc2xGp6TPN2xbr1G09hb1dOZ5NwUobEpCABCQgAQksl8CRnPHMB8bc5smAOB8EL7dZhnmWDvApgfAcMus0zPpquWCeP8/X91xnWsOSYkn9muP7tsbK7DW3TTObXmpb+l9+wWdbY52j3cfa3JXj2Vg+lpOABCQgAQlIYDsIHDnhifjJZ/4YLB/FlA/qiTGPfRNxMyOTPwc45LnO1LelxJL6NNf3oxArt6dfu3btlhcMxaxosDsKsUYsh7HcpePZYfC1TglIQAISkIAENkfgyAnP0oxf24tPNod5npqYwc1jQwRuMjEwXvW5zhCqPB8YaQmxhC9zL7chVi4k8OnrTzwDmj8jTZ+ItA2xhq9LXO7S8WyJ/PVJAhKQgAQkIIHpCGyN8CwNwKbDsL2W8rfFIuY2xYp6xjzXiVAt3Zp7mLFsugcsPVb6EW2Uz2SXOOUXP/I8S48199ffEpCABCQgAQlIQALTEzhywrN0a186A1NCuCmhVqp73XXMNjGrFIlY8mfCYtvUSwRkfmsvLxMqtUHUzQxa8M7zHWYs4d+mltsSK/tOtFcbm3z7LrdrG6Ox63OW2DnKx7OxnCwnAQlIQAISkMDyCSxWeJYGXPltfwx4mZHhTZuRKJfPwLTN2lCeGbvcbtjahiWiM/7fYvgbs1Xxu7Rk8HrhwoUD7Er52tblt2Hix9WrV1v/7UbYSdsqFcxsP6xYwrdNLrcp1vSW6JwR+1C6/7D/5TOc2xRrHt9h/96149lh87Z+CUhAAhKQgATmI7Dof6eCgEyv7udvzAws8e8e4jcvtknzMjBGZJGPbQykmakLQcr6VBCFnW1ZMnuWxoPfIcgRAXAkxogXHsEVUcC2VRJl01lVBsf5v9Eo2SuJlDzfpmPJ69/k722JlbZm/6CfhLDkN/0g9qXgxttuS2lbYi35ftjrdu14dti8rV8CEpCABCQggZkI1P8aYbGpnsnbq8Pu/NSiaq8WPbfEUN/y2VkOu5StZ+n26sFyMS/rSUP8iLzhSP3Gz6LNPB7y14PyQXnJ15Xa4sjr5HctOJu4uuy1basFyCB/S/Wm62DflqaIZYgN2jZNQ9uNfJGGlKkFW2S/ZTnEz+C2TrtFxXl/pv48kQefo96+JXlL+2Fud4pYh9hYQrvmsee/h7RDlJnyeBY2XUpAAhKQgAQkIIFNEljsrbb1QLeZnawHmbc8M8jMSz1oa/6dQ9vtncz01YLglttQscvsC88iUjZmA1mfJmYZ2LZNibjqztPEnN/uSBzEAzdif/XVV2/5VxhDY4XNFInZs7a0qVja6t/k+iXGShuz/8Q+hI+lRH9iHyXfkJnzJcZaimtp63bxeLa0NtAfCUhAAhKQgATWI3AMlbueCUtLQALbRCB/Wy3CsU1YblNc2+ar7bBtLaa/EpCABCQgAQmsQ2DRM57rBGZZCUigTCB/EzHP+Zo2T8B22Dxza5SABCQgAQlI4PAIKDwPj701S+BQCOSCZ9tuKT8UaDNUajvMAFWTEpCABCQgAQksloC32i62aXRMAtMT4M3CZ86c2TfMbCfP+5o2S8B22Cxva5OABCQgAQlI4PAJOON5+G2gBxLYGIH83wb5bOfG0B+oyHY4gMMfEpCABCQgAQnsAAFnPHegkQ1RAkHg3Llz+//DlXW8jbbr7cJRzuW0BGyHaXlqTQISkIAEJCCB5RNwxnP5baSHElibwJUrV6pc7PAvUxSda6NdyYDtsBIuM0tAAhKQgAQkcIQIHD9CsRiKBCSQEXjssceqS5cuZWt/9D9y+R+cps0QsB02w9laJCABCUhAAhJYLgGF53LbRs8ksDaBfEbz4sWLzf/sPH/+/Nq2NTCcgO0wnJU5JSABCUhAAhI4mgR8xvNotqtRSUACEpCABCQgAQlIQAISWAwBn/FcTFPoiAQkIAEJSEACEpCABCQggaNJQOF5NNvVqCQgAQlIQAISkIAEJCABCSyGgMJzMU2hIxKQgAQkIAEJSEACEpCABI4mAYXn0WxXo5KABCQgAQlIQAISkIAEJLAYAgrPxTSFjkhAAhKQgAQkIAEJSEACEjiaBBSeR7NdjUoCEpCABCQgAQlIQAISkMBiCCg8F9MUOiIBCUhAAhKQgAQkIAEJSOBoElB4Hs12NSoJSEACEpCABCQgAQlIQAKLIaDwXExT6IgEJCABCUhAAhKQgAQkIIGjSUDheTTb1agkIAEJSEACEpCABCQgAQkshoDCc0RTPP3009WxY8eqBx544EDpWH/hwoX99a+99lox736Gwpe+MtRL/dQ3JrWVZ/2ZM2eqK1eujDG7X6bN/n6GDX957LHHmrhYkoiPOB999NEDnpTa70AGf0hAAltL4IUXXqjOnj1bXbp0qYmB4yzH6vR4nQbHdvJzPCNF/nPnzqXZtvL7ww8/3HkOWdoxfCshtzgd7Evn2anOwS1Vu1oCEpDAoRNQeE7YBAxo7r///uqJJ56Y0OpmTHES5PPII49UFy9e3EylWS1zDXYefPDB6vLly82Ak0Ej9RDnQw89dMCDbW6/A4H448gSQDzFwJWLT3y4iMI6hNHcKS7OsA9Nnea0ja/33HNPc2ymHo4DiEpS2/H69OnT1dWrVyuYp/lZZ5LA1ASWcA6eOibtSUACEsgJHM9X+HscAQYn58+frxA5c6fHH3988irwHzG2Cf8nd36AQcQ0A0ZO7gjOXFxvsv0GuGsWCdxCgBl6BCaJ/ouQIiGk2MaHY0Pet5tM/mkIwIzjABwRlvnFpxxTiM+h+fPy2/p7jnPMtrKY2m/Os3zydNTPwXm8/paABHaTgMJzonZnQFM6mUxkfnYzfQOw2R3YQAXMRvMppW1vv1JMrpuPAGIPMfLkk0/uV0If4sJN3740piz1UF/cUYEgShM2mYVk1p4LYPn2NK/fq5WP1dt8bLe9t4NA33FjO6LQSwlIQALdBLzVtpuPWyUggSNKgBkGhFrcshpLnvljZrwtMbPIrZeIPQaL8UF4Ig67bkMdWzb8QQCVRCWCFNHL7bbxLHOb/66XgAQkIAEJSEACh0Jgb4GpvlVsrx5c7XtWD+ya3zWgPT71Ff29+pm9/e2lL6+++upeXq4eGDbrSvnzdfUAb4/8UWc9sNuvs75Vq1mPn5FK69iGH9hI80aZtmVfGWxhkzpLifWRJ/yvB6WNL+SPbWn50rqS7SHr+mxRL+0LU77DOvzMl6mP1D2mXcMfypKiX6R9jHqom7xDU3072j7L8JuYiKct0W/pv5E/6sTWqim4ddWHTeImVurtSsEAPiR8Cl9LdYxpi6i/VBYfqTvaKfKmy6n4YSfagDrjw34S60ttUj8P2GynnUt+YofyLPO0TtnwK98f0joiplJbpfniO/5HrH1LbNI+pXylfWbVdprTdrRJyfd0HT6QiCe+87sUyxDGpXLYLvUr7OFLn13aDN9K+zJxpucs7LGuq5+29Sf8pHzbdrh0JWIMG8F4k8dGfCvxYD+6du1a4/oUzGFLPWn/7RtnkB8meT8IXmOZd7WH2yQgAQkshcCib7WN28eYmagP1vWx+kdvFuSKPreeMQtQejEE65nJ4Op/fYLev70Se8w4sL0+6O+vbwz/+E+8uZC89clkv96YHaHe8CUtt5TvxMesCymNnZh5mUaJ1yZ9hyszSvXJufEFxiSYwpbt9eBgf1aHfJHWaVdspG1LHantqGPoMuWc9gf8j1sw6WMRH3aJmxjTfsV6+jOx4VM9WGXVoES9+EH51Ie8MNuJHftDU8RXDxYb2/SlNK3TFvjD/klK+yjsIh76KXWnaSp+sKAe7FNP2kbUx3r8ox3rwWDqQrOO/HnbRqZ6MNu0MfYpm8aAvbFl4QQ3Pm19hG2kvK3Ct3yZ98N8O79jn2RfoY9xHKQe4op68v2orZ1g0tbP57SNr137B/2BmPI4iD9iIdawQd44xsY68qYpyuWM2xhgh23YbrOJfbbn+zLlwp/02JnuT7WYKcaX+jzV99SfNJZNHRvhA3/qo93SfTgYsw+twxxW6xwDp2KtHQlIQAJbR2ApCjj1gyt/9Qm7uXpbn0jTTc13rjLWJ5TmqmG+vR5INuvrQUTxai1XGbHNJ658phXUg5SiXfKQn3qjbvyMxFXKuvFvmTHD19L6KFda9pWhXmzmV0aJjfVtsXOFl7gjxrR8m82Sf33r2mxRX9RPjHlqK0e+aFd8L7UbttlWatewG21Xqpvyq7QT9cC5zRZ1pXyjz7TNaNSDoKb+vD/njPLfUQ4+bQku+NqXgkH4yoxNKUVbtPWzrn1sSNnow2k7h09T8cN2qe0iXmLDjzRP+N7XRnCjbOrrOmXDJ+xhFxa0Own/+B7+wn6qVIoj+gj7VClFO7Ux6to+p+2Sr7Eu9o9oa2Jj/8ZXtqX7MWXoO2znU0pdMZK/bfvYfZk2T/ta6lOcE4gjTVFXHlvkiWNm2/bIV1oe9rEx9pM2JsQe/TM4sH+2pegf6fbYn8ccA6POfF9dh3nqm98lIAEJLJlAtUTn4gAcJ4c2HzkhMBBLD+CxrutEEgMq6klTnLAYGHSlqCMt3zZoYjCDj2neLtts6ysTfPJBQQw+h8SOT2n5Npt9vpa2l2xRFwMS2MUALy9bKhd5iI3yqRiJbbGMASF20hR2qbsttbVfKX/kZQAxJEW/6uvPbM/bpc9++JLHHOVigNQ2CIt8LMMWPrSJTvJF/x/Sz3K/hrQj+3Na/5z8iKeU6Gt80hR+pL6l2+N77L9pf1unbNhlGccu2ij/dO0bqY0h36Pf5H02+kjertgMkTP0+ImtNM1pO60n/Y6v+XEljhf01bZjVYjHfB9Yh0FX/PgcbTJkX05jjHhSX0P85G0Q5aJM2/bIly8jhsM8NobvbW2X+hz+UqaU2pivcwwM9um4hbrD71WZl/x2nQQkIIGlElj0y4XqQU89tmpP9QG82cjtYKS4Law+gO/fBtZsyP5gtz5xNLfKcOtYpLBTn9hjVXEZ9RY3HtJKfCeWobFv0k1uSeLWp3ogV7y1sc+XiI12w0ZbYht5qC9t18g/VbvVA9XGZKmOqCtd4j9l+voV28nH7XRDE/24HgQ3fZ9bzPIEC2z27UtpOWy25ScWbmEb2s/StojvlO1qR7an9c/JL407vnPbIizxI03R3vDpSvDmE/nJG9/HlI26uE2QW4CxTV9OP+ThVvpV+k7YzZf4yguS6Fe10M03t/6Ouvv6eeyHkb/VYLIh8k5pG5b0rVoAFPsjfRDWpQQbUr7PrePnHPsyPkafiz7IurlS8Bpa1xz79io+jGG+zjFwLu7alYAEJLAtBBYtPPsgMjDkJMOJgMSAmBSDguZHy58YVEZZslGeAXGcqFuKFgcpbXk3tX6V2LsG/VP7i9hgEMsALYTVqnVEbH3tgt3Ik7Zr1DdV3NghFmJDUCNUugZa0a9iQBT+5Eu2Y7vke543/c0AGb4x6I1trMNH9oe+uqMMyy5O0RZj9rFgFG2U1tn1fW5+UTf10J4IPOLLRVcuMqJcaZkzXKcs9uO5OfyqZ3Ka/kcfjA/r2IaYos3HJvxkf8X/erZnJTPRTn3tmx+3h1Qyte30Wb+2vty2PvU3+nSsW9fPsfsy8XDhId7MHEv6cxxPVumDEc+qS/rNYR8bubBBH+TN0xybYdOVVmVOG5OG9I/SOKPLF7dJQAISOOoEtlp40jic6OKEGstVBtlRhiWfVcouqXNEHEvynwFPzJzgV7wAY1VuERu2YkDVtiQPKcqsWtfQ/Axu6tsYmgEOg88Y9FF/OtDBDz4MVtp8TteTb1XfGdywH+SCAyGKLQZWU6XwbZV+FmViuWpZys3JLy4gMFClLRk4l0TXKn7ngmSdssRPn+oSg9hn5o7l2P2MPkL/pT5srZIow2eVOMk/JE1tm/aGEfvw1PvGugzG7Mtx8Qv2xJR+WBfCcwjrKfIc9rGR/aS+XXW/D3Mc5BjLMZp2z/fNVZlHv52jr0/BXxsSkIAElkxg0W+1HQIuPYnEiSBODEPKRxmWfFYpO8T+pvJEHEvyn5M8J3UGsZz8mY3hk88k9TGK2GKA0Jef7UOuRg+x05cHkRKJvkiciASWiBcGQdG38H9IiniH5I082KZeBpkROwNsrvzH78i7zjJ8W6WfRZlYrlqWcnzm4BczQnCiLRk0tyXakoQI7prVox8QY8p9nbK0Kfb64ocRfpEfH6LOtnjy9YhOYot+m2/v+h1ttGrbdtmMbVPaJj6OQbBM992oa53lVH6usi/HPk+/bYuHPOtcjBjLJPXnMI6NcEzbOVghQHNeqzCnnUlz9PWxrC0nAQlIYFsILFp49h3YY0AWA7wYDLK+70p2zA5FWRosBm19A8slNu4qsW/K//TkTnvAFUGGr33tk/oYsTGQTgczaZ4lfA//iI3ZMwa4DOLxn9jhEYOWqf2lTgZW9Gv6NPXxmZpXtMWYfWyVsimfufjRRsGItulLcazoi53tpMiffh9Tdq4+0zj54z8IE/oOF4mindLtQ75Tjvhg2mWDeoYI6bTOKWwjfhDX2Fp1Rjf1pev7FH6usi/DmjSk/3b5Pfe2wzw2Rmww4sNxmWMl+2fso6swj77dty9Tb2mcEf64lIAEJLCLBBZ9qy0nh64U2zlpkDiJcILjYB8n5FJ5xE8MjsgfKez0XR2Ok0mUW8KS2Dkh4lsMfEt+MeDr2l4qM3YdV5HTxEwnPsK376JCWi5io90YPHYlbPfl6So/xbboUxEj/YrvQ/oVMY5J1Anv6JvYQbBEnx5js1RmnX0s2rGvj7Jvpu04Bz8Gn9SDABk6aKfvxj7Wd3zJ2a9TFm7YY7+NPlVqG3wiD30h+mApX76O4ygfLlLk+2yet+s3fpLiuNyWN7ZH/rZ86frIG2XTben32B75YxvcEJ1wnEt0UlfUG35E/fkytkf+dPuYfbmrXxz28TCPjd/h7xz7dlpf6XvsG+EDeVZhTpuRn+NY33GA7ez7UWfJH9dJQAIS2CkCS3zdbj34af5VQH2wbv7nWem16PXBv8nDMk31DNN+2dJryetBR/P6/HoAUvzXHG12o456kLpfHj8jtb2WHd/rDtXEEXn7ln1lgk8eX8RObMSZJ/LXJ8HGf3xKy7fZzG0M+d1lKzjl7YbdKEcceYrY6BOp35EPZtF2efmwWyoX5cMv8vYl+gB1tdmrB/BNm9eDqn1T4Vu6bn9j/aUW5Sv3k7Q832lz2pX66QNtdeXl4vdQBn1t0bWPjS07JT/6CnyGtHWwiWX8yx72o9K/Lwk/aYM8rVM2+hT2S/XSduwbtD99aWiK9hjaV6KP4EcpRfxt9rq2z2mbetuO+XkcQ44X0R6ldu6Kkbr6tpNn6L4cfrT1ZY5V9Ik4LmCbFOvzY+WPtv7kWEybrJIO+9jIvsF+UGoX4mDfZ9+FR74fDWWOndhv2s5HXcfAYE+eNA3pd2l+v0tAAhLYRgKLvtW2PjA3Mx9nzpxpZm7qgUN9vqia2zW5WsmVRPKkqT6pN+u4us2tdPwmHylmBLBTnziKVyFZH8998UKC+iSxbz5mo5i5Y8aEK8n4EX7tZ0y+sK0+OTUzEfjEdz71wCzJdfDrmDJYSGOnrlLsrCMmZpSYHQk2Bz34yS/ycXW+HoD05v1JqfZv1FcPCpr6sZvyZRtXkWFbn4QbI/yuBwj7sbEtb1fagXwk2oYY50z4Rn34gc9pfdHHaGPijBT9ij5E2bT9+U0M2Mn7c5QfssQv6oUr/TKtY0j5oXnCzzH7WJQttWOwo//TjsQSaUp+8IYPn75ZaJim+wg+4Rux86wYjGP/p22xSZ9O+3XEsE5Z7GGbtqXeaGtsBze+0+eGtjt9jjjwn08Xi+AAC+Lg2EFZvlM/7YqPXe2E7yRswTBPc9mmr+EvPsYxPK+b3zAotVspb9e6dRiE3Wjfvn0Zf4ktjkfEGImyxBTHW/JFfKwnpcdatsX6sLHqEr/Dl8M4NtIfYUBf5pPun8QSfRAm5E3TUOaUoQ6O1WOOgWmdfpeABCSwcwSWqJbrE0BzRTKuttYnif2rlHUDdV7RjHi4slmfSPdn96Ic64akemC0f2Wasnwoi11SfUI74GNcrcf3PNUnqP3ZCOyU8qxSJueTl43Yw2+W9YlyfyaEK731AOOAH202iZny0RZ5XaXfbbbSvPiDXdikKepjGz6mzMkXsbGNPGm+/Ap22B3iT1f7hZ18Sb+MOMKXejDT+Jznjd+lfoUNbE2RsIMv9aBvZXOrMii1RV/84VSpbKm9I38sp+AXjKLNupZt7UJfS/sqNmjHvD+H3+lynbK0URx7wu/g1tb/07rT7/gaNvqWKQd8oH9FGeKmXdJUaif2wz4+c9hOfQ2fS0s4koYcL6IPpVzS+Pk+lkHYiTqG7MvkTY+JlKF/RuJ3xBfrIk5YsN/Wgjk2DWKwn7nwBX8O89gY+1jKhDj7+uAqzAm7dBzrOwbGcSPfF6I92AdMEpCABI4qgWMEVh+QF5W4ishV0/oAfGC2YVFO7ogzzIows1efyNe+Gr4jyAxTAhKQgAQkUCTATCwzr7Xw3L+zp5jRlRKQgASOIIFFv1zoCPLeupC4Pau+Wq7o3LqW02EJSEACElgaAW5NJ3FeNUlAAhLYNQIKz11r8RXj5RkZnlkySUACEpCABCSwGgFmOBGbPKPN3VxczK1vq73lGdPVrJpbAhKQwHYSWPTLhbYTqV5LQAISkIAEJLDrBBCcvNAqXmoEj/rZ17VeIrfrTI1fAhLYbgIKz+1uP72XgAQkIAEJSGCBBLidtn4BUfPOCkRo/WIhH1tZYDvpkgQksDkCi3y50ObCtyYJSEACEpCABCQgAQlIQAISmJuAz3jOTVj7EpCABCQgAQlIQAISkIAEdpyAwnPHO4DhS0ACEpCABCQgAQlIQAISmJuAwnNuwtqXgAQkIAEJSEACEpCABCSw4wQUnjveAQxfAhKQgAQkIAEJSEACEpDA3AQUnjMS5i12x44dqy5cuDBjLdtr+uzZs9W5c+eqF154YWuD4H+zEQf/n43Eb9qbuOZM0bei3qiL/xlHn2P7XOmwYp4rntxuG9s83y7/3kQ/K/Gds23Yl0r7ziZi5d9tcBy5cuVKEzb/guPMmTPNv+IocRi7DvvEyCc/doy1SbnU7tzHvnX8tKwEJCABCRwuAYXnjPwvXbpU8Tr1J554YlAtcfJmyaBjyoHBIAcKmeYa6DGYQ8A8/vjjW/2PtE+fPl1dvXq1Ec8MuGLQxbqjmsbEHGwYYJcG90eV1VRxyW8qksu0w7/ZePDBB5tjPheuOD5evny5Wdfm8Tp94uLFi83/kwzbHItDeLN/IoIRv12JC4aUI3Ge81+FdNFymwQkIAEJQMD/4zlTP+CkzD+KZjBhKhN45JFHtlp0RlQhxBgs8p0B2NyJgd7e3t7c1bTaP4yYW51xw84QmLPfcxHsMBPHjXvuuae5W4FjI7HOlRCefEiIR0Qs56w4dnHBkQunbIt1uS8IVfyNi4f43CdWcxv+loAEJCCB3SKg8JypvTkhcyI2lQkcRTZHMaZy6/1k7S7G/JPo/SaBaQmkgnBay+3WEIsIzGvXrh24EIjw5A6FkvBkG+mwxXp7VG6RgAQkIIElElB4LrFV9EkCEpCABCSwAQKITu5g4GJpmvLfsQ0x+uSTTw5+hCTKuZSABCQgAQks7hnPeJFDvAChbckzkHniyi3Px6RluB2IZyZLKZ5f5ERK4nf6nAt2YluUx1ZaB37kecIW5bE3R1olVvLiS1ylLvnD4CN/2Q+xcQsWKZ4/TWMKfrRZ5Ak2JSbUQV7sYocPdUb5xkj2B35pW2OXMlGe+vAjTXkd5Cm9wCi3XWJaiiOta0xMafn8O5zzPkgb5H4E+1X6V5QJWyXfSzxzH0vl+toxtzHk91T+ltoVbm3Hhdw3+g77TvQ5lpTP+11ebhOcaEv8iTbNfYjf+MJ+RPvmaV0+ub283fid9+nc3zmPqxwP0mMGvGjP/JgQPva1axpvHmupzYfsU1O3Qepj33dmWWGBn7FPwIw24nGRNCE42cbzp23CNM3vdwlIQAISkMABAvVzYotK9a07e/WtPa2f+plJHmzbq59/OeB3fYJs1tdXbg+U5Tf5KZen+gUwzbb6dsE9PuTDTtSfl4089Ym6yRO+UK4+ER8wH7bJO3UaE2v4nvsZvmGTeOvbrWJVwyRihHdwCRsRI+vDfuRjW5po1+CZMo5Y6kHMXl6G8vCj3Kuvvtq0Od/DjygbfkcebEUe/Cn1l9Q238NW6lv4S2ylNDamki3WBUP8Df9Zpr4RIynY5/2L/JQvsYwy1BO+l3jCL+ppKkv+RDnqSFmFj23tmJgY/HUKf8OvNE4YRdt2HRdgG/GWYoVB7At5UFFuE5yIBe5dKfoWfqVpDB/KD+1nUW/KL2cfeeCN3TjmlPhGn8j7fRpTfI/jQd4G4XtuH5usy/edyJ+vp57wZ519amwbRJyrLGl/Ysz7Af2Y9ekHv9LjAN/pZ8Talmjb/Nzcltf1EpCABCSwewR4QclWJU5q+cA4TtxtJ8QYOOSDzBg0xIAjPxkjwmKQhO3SoLp+Y21zss4HfqntKQGPjRUfKEs8qbhkfQz0SoPorjhiW/hUKo/9YETb5XWzHTtsK/lG27CeOvjkKXxniY28jcnf5l9qm7L4kaZof+rP0zox5bbiN/XkfTu24RtxhI8sGSQSQ5qir0e+dFtahrLkzVPwLO1Lc8Sc15/+XtffaPdSLNQTrPI+E/VGnyz1a44VtBcc4ZKm4FQ6XpAvylK+tD+ktoZ8jzhyP9KyxJIfo8bywW7UOaSfHdZxlXanfbraP237OA/kMa0SK3nz1LVPrdMGeT1DftMWMMnbJMrS14khFZyxDV9TXrE+XdKn6WsmCUhAAhKQQInAVglPTnz5YC0GF30nxDj5p4OKGGB2DU6iXGmAGUA50bI9HUSG7VwYRJkxy3Vipb64Yp0ODBho4Hsbv644YhvlS4PziJEBb95usS2WIfJyXjEYzAfNaTnq50P/KKUYbOUxprZLAy1sxcAwH9SvE1PJx2BZGrh25c95DRkkw6ptMB6iqcRy6phLcaXrgskYf9fZV9J6u/p1sEr3J/yP40HeZ9LYYr/L2y/NM/R7+NtmK/xM23wdPvi1bj/bxHE19u+2fTvnG/nhmaZ1Yw3++T61bhukPg79HsfCNuHZZof2yv0v5VV4lqi4TgISkIAEgsDWCM8YqOSDOU6GnOz6BhdsJ18qPmLA1iZqgBSDg7ZBHXnCt/RkHra7ylF2lbROrFFPOggKsZcPnCMvy644YltX+ahviKCKAV4q4GMw2CUAaFfECf6UEvbYnvsZttMBeV4+2j9t23Vjyuvgd/g4tL8E+zx/MCyxiDJd/R1fSoPHOWKmrq60jr/r7CtR75CBNnnSvhec8nYpxRkCNe3vpXxD1nXFy/EpP0Z25U/rKx032b5uP4v9qovTusfVKF/aF9IY4zu+pG0Z69eNFTulfWrdNgj/VlmOEZ4cezlm9J1j2+JcxT/zSkACEpDA0SawuJcL1Sf+WxIvOeDlC/UJ8JaXHfByh/qk2LyV75aCyYr6xN/k4+UIeaoHgPmq/d/YJnXlwfYm0hSx1oOd5t+8wCFeHFQPRtZyPxiVjMSLOrr4RbnIM6aNaIMoH/Zi2dc+MOlL6YtIpooprROG9WC8ebkHL/ngBR5pnWnedb+3cUrt5nXPEXNaX9f3sf6ue1zo6zf4HH0n+MQy1nfFVQudZnOpv3eVK22rRVbzLzE4TqaJl93wwhj8SePBz3X5pPWUvne1WxwzuvKk/pbs962rBWNzTOA4Fy/L6SszdntXHGGztE/N3QZR99glPsOuvqByoP+MtWc5CUhAAhLYbQKLF54MmjjxMYhgcJUmBlV8GESlb5xs+04+8m9jmjJWWDKowybfYxA4B5fgHW+MbGsb1pOHFGXm8GcKm+Hf1DHRFvV1rmawzIAv3sRJPflbQKeIYxUbc8W8ig9D8+Irn00cF2LfCT6xXEU0RZmh8ZXyIWLxJd5KGnkQothPj5385rMJPuHHYSzhUc927v+vSVhwnIk3MOdCcJM+bkMb4CMXwbggBkvOw+nxm23kMUlAAhKQgASGElj0//FkYMRr7xlUcfLLE4O7+MTsQZ4n/73KgDAve5i/I06W68aKiGHAgC0GYwxK5+ISdmNgPIThkNmiIXbmyjN3TGlfZ3BMG8WsPzMPIXbmiq9kd+6YS3WOXYev8Vl3X+nzIRcvwWmVAXmU6aurbzux0k+YQY19CCHKbFz8xkawYTk3nz6fN7GdGPnEfhWMEKBc7In1m/Al6tiGNuCCF9w4P3Aezs8V/EZ8Iu5NEpCABCQggSEEFis8GdBx4mPQ1HUrKNsRqDGLNyTobc0zRawMSrlyzUCUW5e5DQ3OCJo5Ej6TEEuHMcDb9piCG4M/2ooB4Fxt1cVq29pxin2li0dsixnGEHbBif0snWWM/OkyL5tuG/Od+hBV2MUfjot8SvvdpviMiWPuMpwr+LAvwQtW0X5z153aX3IbwIYUfYc+xXe4RYIZwpNtQy9gRFmXEpCABCSwmwQWeastswWIIa4Kd4lOmozBFvkRU12JkyNXaLc5rRsrnBhQIGbgGqKGQXIMNKbmw+CEARbs89mhvC7asC9PXuYwfh9GTLQVaZWZtCnZHEbM6/i/7r5C3ewXXbzp0wg7+jcfEpxoK443bGtLadlo27a8Q9djBwFA3STq4BgKizxNwSe3uW2/g3tXG88Z01LbIGaE49xLP4ZR9PFgQl+nf23DMTt8dikBCUhAAodLYJHCE9HJyYwTHye2rsRAixMgg6w28cQ2bMaArMvekretGysMGECkXBn88IERn7a0zuCMK+WU5+p4aTAe2xjwbMsgZuqYEN1tfGgT2MApH/zN0V5tNqeOua2eKdavu6/gA8eetjZJjzfcOZCm+M3+VurvHIdob+zH4D4tv8534qaf0F+oh9+lY+gUfPCTupaYOI5wKy0cSgm/43xwWPvUVG1Qim/surgjhj4c/QY+fA9eYZt9YJVjUpRzKQEJSEACu0tgcbfaIh45+YWYbGsaToRx2w+3HjJA5ETIyREhFYnfDEKwN/UgL+rY5HJsrAzA4MqAIh9osQ5GDIbhFDMBxEVeflOWgTTfGUyTj8+QFOxpW24X5Xf4QL0xoMGPoTaH1DtnnqljYhAKB/jAJuUAb/jDHvHXlWKwCGtskthPYn1X2b5tU8fcV9+628fuK1EvxxH6Z95naQvaBKal/Sk4sb/kZaMtKYt/6b4W9a6zpM2xGRcq0mNhbncdPtGf5uhnuZ9jfsOAduCYxgcO4TP2QpCyP/W1QZSbI9Z12mAMl64y9HX6bOk4zDEEjuTh+BTHbRjzMUlAAhKQgAQGEVjaf4upT2rN/1Krne9c1oOBW1yvT5jNP7lOy9YnxeZ/cd6SuV4R/6+vHqyVNjfrarHa+FEPUFrz1CflJg95Iw2xHXnHLFeJlbwwqQdfrVXxP9rqAVjzvy7z/ytILGm7wBSbq8ZIHbCi7aKN+M66vM5wlLYhL3W1JXwr9YfIT73YIF+ahtim3Snb1v5jYkp9yL9TD3yDD0vaBUZp6mIfcUXZenDbFO0qk9qGZR/PVdsxtT/0+1T+rrKv4FvUG21eKk/8tH1XKvWNUlt22RizLfps3t/bbJXi6zpuhp11+tmmjqscV/K+yn6B7+nxmpgiHto/T7Ftrn1qbBvkfvb9Du557JSjv3SdI/CR/gsDPvkxCRscN4b2O/KbJCABCUhgtwgcI9z6JGKSgAQkIAEJSOAIE+CuCmY1SbWY3r8LiDuGuG22Ft2jok/t1sJztJ1RlVtIAhKQgAS2hsDibrXdGnI6KgEJSEACEtgiAojCeqay8bievdz3vJ4lP3Ar8v6GgV9Su/Ws58BSZpOABCQggV0j4IznrrW48UpAAhKQgAQkIAEJSEACEtgwgUW+1XbDDKxOAhKQgAQkIAEJSEACEpCABGYkoPCcEa6mJSABCUhAAhKQgAQkIAEJSKCqFJ72AglIQAISkIAEJCABCUhAAhKYlYDCc1a8GpeABCQgAQlIQAISkIAEJCABhad9QAISkIAEJCABCUhAAhKQgARmJaDwnBWvxiUgAQlIQAISkIAEJCABCUhA4WkfkIAEJCABCUhAAhKQgAQkIIFZCSg8Z8WrcQlIQAISkIAEJCABCUhAAhJQeNoHJCABCUhAAhKQgAQkIAEJSGBWAgrPWfFqXAISkIAEJCABCUhAAhKQgAQUnvYBCUhAAhKQgAQkIAEJSEACEpiVgMJzVrwal4AEJCABCUhAAhKQgAQkIAGFp31AAhKQgAQkIAEJSEACEpCABGYloPCcFa/GJSABCUhAAhKQgAQkIAEJSEDhaR+QgAQkIAEJSEACEpCABCQggVkJKDxnxatxCUhAAhKQgAQkIAEJSEACElB42gckIAEJSEACEpCABCQgAQlIYFYCCs9Z8WpcAhKQgAQkIAEJSEACEpCABBSe9gEJSEACEpCABCQgAQlIQAISmJWAwnNWvBqXgAQkIAEJSEACEpCABCQgAYWnfUACEpCABCQgAQlIQAISkIAEZiWg8JwVr8YlIAEJSEACEpCABCQgAQlIQOFpH5CABCQgAQlIQAISkIAEJCCBWQkoPGfFq3EJSEACEpCABCQgAQlIQAISUHjaByQgAQlIQAISkIAEJCABCUhgVgIKz1nxalwCEpCABCQgAQlIQAISkIAEFJ72AQlIQAISkIAEJCABCUhAAhKYlYDCc1a8GpeABCQgAQlIQAISkIAEJCABhad9QAISkIAEJCABCUhAAhKQgARmJaDwnBWvxiUgAQlIQAISkIAEJCABCUhA4WkfkIAEJCABCUhAAhKQgAQkIIFZCSg8Z8WrcQlIQAISkIAEJCABCUhAAhJYvPB852tPVW/+xR9V3/3j39n/XP/cZ6sbX/pctXfjjZ1qwUcffbQ6duzYLTGfPXu2unTp0i3rt33FCy+8UJ05c2arY7t+/Xr1/PPPV88888z+h9+vv/76RpuH/kE/OeqJGC9cuLCIMJ9++unGF/oxid+0Q/we4+Rjjz1WPAaMsWUZCUhAAhKQgAQksEkCxzdZ2Sp1heD84evfLBZ759m/bATpiV/9TPXeT16qjp14fzGfK7eXAIP08+fPV5cvX966IG7cuFE9++yzRYGJ6HzppZeqU6dOVffee2918uTJrYtviQ4//PDD1enTp6vHH398Ee7df//91cWLFxvB/+CDD1ZXrlxpfLvnnnsW4d8mnEAosx/v7e1tojrrkIAEJCABCUhgwQQWOeP5vT/7/er65/991SY6U57MfH7nf/+fqh+8/PV09U59v3bt2laKs65Geu211yoG6NsoOpnlvHr1alF0pjEjQJkJJb9pGgKITsTnUhKC84knnmjcoU9wIWWdhD1F3DoELSsBCUhAAhKQwGERWNyMJ6Lz7We+sBIPBCq34v7M7/5J9a5TP79SWTMvkwDiYRtFJzOdiMmbN28OAks+8t93333OfA4i1p7pkUcead94iFsQm+sKzkN036olIAEJSEACEpDAJAQWNePJ7bWris6gsHfjenW9Fq0mCRwmAW6vHSo6w0/yU84kAQlIQAISkIAEJCCBo0pgUcKTlwitk26++HT19lf+vNcEL/fgJT1PPvlkk5dnw/gdnwceeKDiVs9IvNSHl5bE9nPnzjUvContLNte/JPm4Vmn/MUn1MP6sM2SF+rg09CUvlxojthSP3IWJV+JifXk7Uo880a86ctW+J7zIL4+W131bGobt86OfWkQt9u+/PLLK7nK83P0xbTvwC7lWTIYL70ZWm5sm9CH0/2G+vAv3bfCP9bHvlGqj22lcpTP6yn1yaiHJfs9vsT+n25Lv4fddB39MGfO8QKmeUpfBJQyJ9Y0jbWZ2kj3EeLCp7R9u44n+Jbnh3cbn6HHrGhv/Axf8NMkAQlIQAISkMBuEliM8EQwDnmms6+ZeOZzaGIAxSCSgS7PSfLsFM9jMeCKQTCDRAQSt32ynee0SF0D4VXrZ+CHXezz4ZZB1jFI6xMRbXVNHRt+wIrBdDxnhq8PPfRQwyv1ldtkWU/ergRXbMXLVuAe7UE7BA/ykDe2ddk8zG2rCsfc11deeSVf1fqb/kff5AU2r776asMKZrQTbdEmGmgTynLrZ/Clb9Pf4MsyTWPaJHyI9s3rSftKWhff8Y/tpHSfxC/EUZrwDZHJNvpb1BN9L/bhtAzf49ZX/OtK+IKtSNhDJKbs8JH+Dru2iyPBkH5OW6W3kI+1GT7lS/oEnKgreHA8wbeSf6zDd1Icg4iJ8uFbWkccV2Ae+amndMxifcQavmDbJAEJSEACEpDAjhKoBwSLSNf/9H/b+/b/+suTfH741nc7Y6oHP7xica8eXO3VA6Zb8taDpWZ7PcDcq99Kecv2KE++SNjBZleqBdQeNiNRph60xs9blvXA7sC6tjqIA9uk8G3K2LBbC5zmUw+c+XlLIi7qjO3hR/2yl1vysiK212Kp2c5vWKRM84LUgR9LTV/60pf2nnrqqbU+Q2KrxVDDKu8fUTb6Sbqd/gFf2gjWpQTbvA3HtAk2utop+lLqA/5RjvqiT6TbY5+M/sU2vqcxpvmxwf7Y1p9K9tLybMeXqA/m+B2/07x8j/rS/h51YKfk5zo28/phF9xL7QvfvE3wtYtRxER/irTqMSsYRHmXEpCABCQgAQnsLoHFzHj+4PV/qsdA06Sb3xz2htt6QHhgRiNq518gkLiqXw+cYvX+sh7gNTNNbF8nMTNUDwZbTXRtay304w1TxsbMT7DAbinBidkQ8pJgBMf4nZdhton4ajHZbGLmhd/1ADnPuv+bN5bCrM3mfsZD+sKLhdZNfW+4JX5YMRPX1j9iW357Je0DQ9qmlHK+Y9qEtsFHbLWlWoTt3zmQ5qFcLWz2+0S6LfpJOpNLX2xjQH62pflTe/Qzyrf1pZitJU8wx7e2/k99bM+ZU2e0R1r/ujZTW/E9uJfaFxbsw/SBSPjKPtq2zxETvtMPohx1tDHHbte2qNelBCQgAQlIQAK7SWAxwpPnMzedQmDm9TK4ZPAWg9N8O7/ZziBsnRQD47bB8Tq2p4wN/2Ig3+YTPKgzvX0RfpQtcWIwmw54Y6DfZp/1tAt+zMGrq94h2/oE4xAb5Ol7MRGc4JCyK9kO9iEYyEMbdQmDvA3HtAltQz/A1qqpK66wl8bTZ59Yu/IjqkrCE4FGHMEYDtii73UlttPX8wtSpX1xXZslP7q45/zwEV8jxpI91rEdhrHPzXnMavPB9RKQgAQkIAEJHA0CixGex06c3DhRBrpdqWt717Yum+k2BnXMFDLzEC/iKM2YpGWGfu/zr2t7vo1Bat+gG78Y3KaDbsqwLh/cx+8YkDMAZnCbv+AkXkiSLhmwd4mJoXymznf8+Gb+MxGsGPznbZTHQx5S2h55ntJvylHH2Dahvqi7ZL9rXV9MlM3bHkHEc41pH+GZRdYRQ1ei/5GHPpUm+mf0XdaTh7jSOkrf41nJ3MfUdnyfw+YQfsEk+kXffs3+i90oN+cxK9i4lIAEJCABCUjgaBJYjPC87c6PHE3CPVExkOPWw/pu72amiEErA1hesBICrcfEojcTXx4HA33W5wNlbs+EQ9+nfvZscTGfOHFiEp+msrOOM6lwWnKbMGseLxCiT0S/idvj0zhKPBBViM9UeFIm+mdaBjEd9vuWfWIu7M5hM2zPuTzqx6w52WlbAhKQgAQksMsEFiM8j//cdMLz9g/96C2NS2vYvoEwA1YGzQhRlszaxC1uhxkLA+SYIenyg1mRfLaLQSopxCd50tsY2RazKkPqIP9S08mT683aM2vaJzxhNYRT5Mnbo48d5Sgztk2G9pU+P/q204+4OwBhzL6Sij18YN2Q2OmfCM2Y0eM7F0RiNh4/gnnf/tvnc7p9Dpup/b7vwSb6SVt+uBA3/pbSUo9ZJeKFqfsAAEAASURBVF9dJwEJSEACEpDA4RJYjPB8zy9/ahIS77lvGjurOhMDs7aBXAiuoXYZ0GFzCcITX9LBeSkG4iNPOmAnXwzi2UbKb2NsVtZ/KMe2rsE9bMNOlFvS8tSpU2u5c8cdd/SWhxOMQsi3FQjO6awy5br45m04pk2G9JU2n1dZH/tZ3t9WsUHe2M+iX8EtLpaEraijjzk2wq8o27acw2ZbXaX1CE+OL30xsZ0+BKe+FCyXcMzq89XtEpCABCQgAQlsnsBihCe32h6/u/0Nr0PRvHsiATu0vsgXA7PSoIvBfv4/CCmXvi0y7MQyREIqHGLbppcMxBmoEkObcGF2Fl/zQTu+sg4ufBjIxqA7jYMXvZBKnFhPvdQRAoF1S0sf/OAH13JpSHnEAqyY7WsTOfQrtvGW1TS19UPyxDbsRxuOaZMhfYU25v9vtvWl1Oe27zFj19YfiL9tW24Tn2FG/6Rc3j9T5qX9G3v067a+m9fH7zlslurpWkf/wG8+pUSscKEfxHFoW45ZpXhcJwEJSEACEpDA4RJYjPAEw/t+8/eqdV4ydOJXP1Md1m22IboQBAzOIvGdZzYZKDOAi8E2SwZ2DMDzF6EwEOTZtbAZtmIZA+o24RH5plzGv8cgllJ8zJaRJwaoad3EjjAnTlIImzQPA3Ge0yMm6kgHw8GQ/NxCudTEbbJ33333KPfuvPPOauituggGmMIpfRkV/Yl+w7rSraYxI9XWhvRJ2iDacGybxDO4eT20Kevov219ZSi8EG70qbQ/0n9YRz3kif2ty270R8ohOimXJ5iTD77kC7vUh+BkXYl5bif9PYfN1H7fd2LFB3wnBvZhEkvWESsxxwWIMces6EuxP9NH+ZgkIAEJSEACEtg9AosSnsx6/tS/+r1RrcBs6diyoyosFGLgyUCNgX+89ZJBFgM3tjGgZaDKOgZkDND5MKDjZUJRhvIIC571jIEb1WEH8cAgkbwMDjeV8B1/GKwyiAxfGfTjU/1P6xuf2/yhHAPaGMSW8hFz2CG2qIP64JrzKNk47HUIz6ECMnwl/7333hs/By3pN4gG+lJwQijQTjCEVylFH0X8RTnakPahXC66xrQJfZa2woe0r9CmYY8+s24ifvoT/kcsMCARC9tjf+uqC3+jf7Zxozzs+GCTC0bUicAlRbzNjxX+zGFzheobfnGhII5BLNlXWY9/kcYcs+AK09ifWcLPJAEJSEACEpDA7hE4Vr+hcW9pYX//769W1z//2WrvxvVBrvFc5/v+zR8OymsmCcxNgP/F+dWvfrV6/fXXe6tCdN53333Vpv4dS69DZlg0AYQ84m2Bh+1Fc9M5CUhAAhKQgAQOn8Bm/vnginFyu+ypz/636saXPld//nOrAGWW872fvHRot9euGJbZd4QAIhIx+dJLLzWfGzdu3BI5eXimkxlSkwSGEmAmMr0LYmg580lAAhKQgAQkIIHDJrDIGc8cCjOgP3j5uVqAvtFsuu3OD1f8+5V3nfr5PKu/JbA4Asx8Xr9+vWImlMTbb9d9A+7igtShWQgww8ntqohNbqvmVuK4xXiWCjUqAQlIQAISkIAEZiKwFcJzptg1KwEJSGCxBHj2m+e5EZyReKYV4WmSgAQkIAEJSEAC20ZA4bltLaa/EpCABCQgAQlIQAISkIAEtozAot5qu2XsdFcCEpCABCQgAQlIQAISkIAEBhBQeA6AZBYJSEACEpCABCQgAQlIQAISGE9A4TmenSUlIAEJSEACEpCABCQgAQlIYAABhecASGaRgAQkIAEJSEACEpCABCQggfEEFJ7j2VlSAhKQgAQkIAEJSEACEpCABAYQUHgOgGQWCUhAAhKQgAQkIAEJSEACEhhPQOE5np0lJSABCUhAAhKQgAQkIAEJSGAAAYXnAEhmkYAEJCABCUhAAhKQgAQkIIHxBBSe49lZUgISkIAEJCABCUhAAhKQgAQGEFB4DoBkFglIQAISkIAEJCABCUhAAhIYT0DhOZ6dJSUgAQlIQAISkIAEJCABCUhgAAGF5wBIZpGABCQgAQlIQAISkIAEJCCB8QQUnuPZWVICEpCABCQgAQlIQAISkIAEBhBQeA6AZBYJSEACEpCABCQgAQlIQAISGE9A4TmenSUlIAEJSEACEpCABCQgAQlIYAABhecASGaRgAQkIAEJSEACEpCABCQggfEEFJ7j2VlSAhKQgAQkIAEJSEACEpCABAYQUHgOgGQWCUhAAhKQgAQkIAEJSEACEhhPQOE5np0lJSABCUhAAhKQgAQkIAEJSGAAAYXnAEhmkYAEJCABCUhAAhKQgAQkIIHxBBSe49lZUgISkIAEJCABCUhAAhKQgAQGEFB4DoBkFglIQAISkIAEJCABCUhAAhIYT0DhOZ6dJSUgAQlIQAISkIAEJCABCUhgAAGF5wBIZpGABCQgAQlIQAISkIAEJCCB8QQUnuPZWVICEpCABCQgAQlIQAISkIAEBhBQeA6AZBYJSEACEpCABCQgAQlIQAISGE9A4TmenSUlIAEJSEACEpCABCQgAQlIYAABhecASGaRgAQkIAEJSEACEpCABCQggfEEjo8vakkJSCAI/N3f/V31jW98o3r11VdjVfWLv/iL1dmzZ6uTJ0/ur/OLBCQggV0k8Kd/+qfVO++80xr6b/zGb1Rnzpw5sP369evV1772ter555/fX3/nnXdWP/uzP9scX/dX+kUCIwj89V//dfWP//iPg0r+2q/9WvULv/AL+3k55//t3/7t/u/8C3kpY5LAWAJf/OIXK46Bn/70p1tNjD1G0nc5rsYxmXEqffaXfumXWuuaaoPCcyqS2tlZAm0nINbz+eQnP1kxWDJJYG4C9Lf8Asi9995bfexjH2u9ADJGEMwdh/aPFgEuyMUAZ2hk5H/qqaeagVda5uWXX674fOtb32qOrek2v0tgLgLvfve7D5h+7bXXDvz2hwSmJPDlL3+5mcjI+11ax9hjJMdVjqFpQsAyfuBCDBcBu+pNy435rvAcQ80yEvgxAXbWuOqZXuFkoMXVVLZfu3ZN4WmPmZ1A29V7rmryya/Y49AYQTB7IFZw5AjEnSBcVf/Upz41KD6Oqxw/KcNV+JhtYkBGf2bghN18lnSQcTNJoCbAMbFrVpIZJ/oY/S+/eBx9+ld+5VcqLu6ZJDAVgTjG9dkbc4yMYye26dfcmUdiPfVyzOV7rG82TvxH4TkxUM3tFoG4TYeTUnoCYzDEb05c+ZWl3SJktJsgEFcqqSs9mTA4iiunnKTop+mVzBg8rSIINhGPdRwtAt/73veagPLBe1eUcWxlYJ+W4zdX+tnOsVXh2UXRbWMJxHGT/pUPwul/DNBJad8cW5flJAAB+hT9buiYccwxkjuiSOk4gd9cPKFfM07gbpK8z5NnquTLhaYiqZ2dJMAOSrrrrrtuiZ8TFgN6duahB5JbjLhCAgMIMKtOyk8m9EFu9UZsclKLE1WYHCMIoqxLCQwlEBc4Tp8+PagIx0uOmxw/SwN7nvEkxfF3kFEzSWAgAfofsz4kLnTkKfoz/ZOPSQLrEuDc/IUvfKEZK3LM41zelcYeI6Pvxh0kaR2xLvKk26b87oznlDS1tXMEYgdtO/kw8GfAT77SAGrngBnw5ATSq+9x4kgrQXTSDzlRhdCM7dF/hwqCKOdSAqsQiH5GX02fL+KYyEW7/FbFyN91XKX+yLeKL+aVQB8BZn1I9EuOnXmKfkf/JS93nERipohn6tM7S2KbSwl0EaDP0HfoQ/lF4rxc9MFVjpGU4RhMPaVyrGMbeRgvzDVmVXjmrelvCYwg0HaSiZ07H/CPqMIiEigSoO/99m//dnFbvvL2228/sCpOXkMFwYHC/pDAAAJceKN/kWJAH8UY3MQFkdIV/r7jKnaxH8fZsOtSAmMJMODnuEjfK/VJ7Mb5PGZF07risQfuNLFfpmT83kWAi8alC8ddZdi2yjEyjsNdNumz9H+Oq3MlhedcZLV75AmwE8eO3HeCiXxHHooBLpJACMz06v06gmCRQerUIgkgLCNxBZ0BeSQG7jFjxKx7DLy+//3vN1n6jqtk8tgaNF1OQYB/30OiL7YN6qNPs51bcaPf0hd5yRvbWfJ2UJME5iAw5hgZx8rDPq4qPOfoEdqUgAQksBACXIHnhIPoTG+dicETbg4VBAsJSTe2iEAMduh/qegkhPSFFjynHAP4LQpPV48QAS7QxUU6/gd3W4o+zYxo2mcRovRx/kUVdjjGpsfcNnuul8AuEVB47lJrG6sEJLBTBJjV5Ao+A6L0rctAiMGTgmCnusTGg+V5pa43JMYsfAz4N+6gFUrgxwTiJW2IxeiXJTif/vSnS6v311EW0UmfVnjuY/GLBBoCCk87ggRGEmAwz4cBPAP8rhMV+UwS2CQB+iQvcqF/Ijrz22sUBJtsDetqIxDHRvopH37Hs8j04b4U5fvyuV0CfQTiLpB4a3Jf/rbt0Sfjdsi2fK6XwFgCY46R0S8P+7jqv1MZ2+qWk0BNIHZkBkylFOvf9773lTa7TgKzEAjRyTK/HWxohWnfjn48tKz5JLAOgbTvlexEfyRffkGllN91EugjgOiMAXl6+2xfObdL4DAIjDlGDjlWxrF1SN6xcTvjOZac5SRQE2Dn5GQVJ6wcSlxBjYNEvt3fEpiaAG9l5IUtITq7bnOcum7tSSAn8MUvfrG55ZALIKW+mA504jgZgx6PqzlNf89FIG71pu9F/yvVxfGVFwfRV9tuuY0+7QXnEkHXTUEg+ugqx0jK0G/pn5QLG+EP68Jevi3yTLF0xnMKitrYWQJxS048G5KC4EQWO7HPeaRk/D4XAV4kxKCIEwu315YG+lE3guDzn//8gf9BF9tYxuApTlbpNr9LYCiBOPZ94xvfKBb51re+1axPZ5kowwCJ42fp/9lFmbBdNOxKCaxAIP5FSl+fir7J8bHUN1nPuZ/+m/bpFVwxqwR6CUQ/XPUYGY+Elcas0Z855ys8e5vADBI4HAJxYuFEw4A/Ejvwl7/85eYneebciaNOl7tNgP7HTCd9jdf4R99soxIDrFUEQZst10ugjQBvB2UQzjEy/z+eXCjhw3b+cXqaov9SJgZEbOe4Gr+73jya2vK7BPoIxN1J/FufrpQKSl7cRr+OhAiIC3+8sZm8JgnMRWDMMfKuu+5q3Iljb/jG7/hXQnMfV73VNqi7lMAIAgzy2fkZCMUnNcOJp+2fUKf5/C6BdQhw0qD/0d+G/uNyTi78H8UQBGk/jZMS9nJBsI6flt09Ahwj+V+HDMijX+UU2J4P0qN/xmA+vbBHeQb2cfU+t+dvCaxKIL3Do68s/ZV+iVjlzpE8cVEvPZ7m2/0tgSkIjDlGctxEYNJ/uaiXXwzkmNp1p9QUfh/bq9MUhrQhgV0mwICKmaP06ic7OIN2Zzt3uWfMHzsDpi984Qv7t8Z21chJJf2n5ojVfECflud23biqmq73uwRWJcCxkQEPfS5S3zGSwRFluEASiT7MVfu5B0dRn8ujT4BjKP97k8TxcegFDc773LJIPyXZNxsM/pmAQJybuSDX9iwx1Yw9RiI4Oa7GBRfq4Xi8iQsmCs8JOogmJCABCRwWAU4ecVt3nw+58CT/GEHQV4/bJSABCUhAAhKQQE5A4ZkT8bcEJCABCUhAAhKQgAQkIAEJTErAt9pOilNjEpCABCQgAQlIQAISkIAEJJATUHjmRPwtAQlIQAISkIAEJCABCUhAApMSUHhOilNjEpCABCQgAQlIQAISkIAEJJATUHjmRPwtAQlIQAISkIAEJCABCUhAApMSUHhOilNjEpCABCQgAQlIQAISkIAEJJATUHjmRPwtgTUI/PCHP6zeeuut6u23317DikUlMA8B+iYfkwSWRuDmzZtN32RpksCSCHheX1Jr6EuJwDb1UYVnqQVdJ4GRBG7cuFF94xvfqP75n/95pAWLSWA+AvRNPiYJLI3Ad77znaZvsjRJYEkEPK8vqTX0pURgm/qowrPUgq6TgAQkIAEJSEACEpCABCQggckIKDwnQ6khCUhAAhKQgAQkIAEJSEACEigRUHiWqLhOAhKQgAQkIAEJSEACEpCABCYjoPCcDKWGJCABCUhAAhKQgAQkIAEJSKBEQOFZouI6CUhAAhKQgAQkIAEJSEACEpiMgMJzMpQakoAEJCABCUhAAhKQgAQkIIESAYVniYrrJCABCUhAAhKQgAQkIAEJSGAyAgrPyVBqSAISkIAEJCABCUhAAhKQgARKBBSeJSquk4AEJCABCUhAAhKQgAQkIIHJCCg8J0OpIQlIQAISkIAEJCABCUhAAhIoEVB4lqi4TgISkIAEJCABCUhAAhKQgAQmI6DwnAylhiQgAQlIQAISkIAEJCABCUigREDhWaLiOglIQAISkIAEJCABCUhAAhKYjIDCczKUGpKABCQgAQlIQAISkIAEJCCBEgGFZ4mK6yQgAQlIQAISkIAEJCABCUhgMgIKz8lQakgCEpCABCQgAQlIQAISkIAESgQUniUqrpOABCQgAQlIQAISkIAEJCCByQgcn8yShiQgAQlIQAISkIAEJLCjBL7/91ermy8+fSD643ffX93+oXMH1vlDArtKQOG5qy1v3BKQgAQkIAEJSEACaxN466nL1Y0v/edq78b1oq1jJ05WJ371f64/n6mOnXh/MY8rJbALBBSeu9DKxigBCUhAAhJYIIGbN29Wr7/+evUv//Iv1RtvvFG9/fbbzfLkyZPVqVOnquPHHaYssNl06ccEfvDy16vrf/b71Q9efq6TCYIUcfr2V/68ev9n/mN1250f6czvRgkcVQI+49nTspcuXaqOHTt2INcLL7zQrHvssccOrB/z49y5cxUfbC4xTRXrlStXGmaPPvropGFO5d+kTmlMAhKQgAQ6CSA4n3322eqv/uqvqq9+9avVt771rerNN9+svv3tb1cvvvhis+5v/uZvmu/kNUlgaQQQnd/949/pFZ2p3z98/Zs/LvP1dLXfJbAzBBYrPB9++OFGqLz22msrNUYIEcovPeEj8T3++OPVPffcM8rdCxcuNJwQx10fBPSUKTgPEd/kpf5HHnmkeuihh6Z0Q1sSkIAEJLBlBK5fv14hKl9++eVOzxGciNCrV69WlDFJYCkE9m680cx0tt1a2+UnZd743Gfr23Lf6MrmNgkcSQKLFZ4PPvhgA3yIsElbhvynT5/eGoGzjuiMuM+fP1/t7e21fhB7cEGkrpoQxNiO9li1PPkRnvgwh+icwr8xMVlGAhKQgARWJ4CAfOaZZ6pVZjFv3LjRlFF8rs7bEvMQuPGlz60005l7wcwnNkwS2DUCixWeCArEziq3ZjJ7iMC6ePFiIz6X3pjMAN5///2zu0k9ly9frp588smGz+wVZhUgjOcQnVk1/pSABCQggQUTQGyuKjojHMpyS+4qgjXKupTA1AR4kdC66UcvI3LWc12Olt8uAosVnmBEeIaYHIIV0Ul+Rc6ttGCJmEd8miQgAQlIQAKbJvD888+vJRyZ+XzppZc27bb1SeAAgXe+9lTr22sPZOz5wS23/PsVkwR2icCiXxfHbCCzZQjKIbd6ko/8CKxSYvaUl9w8/fRP/sdSzMaxnDLxTCN1MduY+o4w5tlOtvE9EnnIy23CcyW4pHVGPfjK7bBPPPFEwwb/EKgwYab07NmzzTLiSF+2RFk+JPJGHn7THsSZil3alDxpPvKSUj/4nbdX3EKdXljA79w/ykZiO3bwJRJ2qB/eJglIQAISmJ8AM5V9z3QO8eIf/uEfmrfgDslrHglMQeAHP/hB87bl2267rXn51c/83f9T/cwUhmsbzdtwP/bJiaxpRgLLJ7Bo4Qk+BMIDDzywL4TakCJwEBmInzwhtni+EcGJPfIggOLWU7bF+rzsmN8IKPxByKW30iLoEEHcCox4CgEVQpS321KmTTiP8SUtA4cu2/CABf7hB8ITpnnimc8uwQdnGFAfNq5du7Y/24oAjG0Rf26f8rQ5AhFfeLEE9VEOVsTA+r4UddEGiMyoL3jTRjxjm7ZRn023S0ACEpDA6gReeeWV1QsVSnD+4d+vmCRwGATeeuut6j1v35hOeH7Tt9seRjta5+ERWPSttmBBYCA00hmrEi62k680c4mYQgQhgEJ0YoO8CA9EFiIEQbJuahOdUR8+UGeIINYjivCBhDCdIxFfCO+SfYQdYg8/8K/EsVSutA4hR7sF7xC7wZt4YV0SteEHeRGcwQkb+MZyCCPipS2oK7WDv6wLMUzfKPlRist1EpCABCQwjgC3yZokIIGDBH7om20PAvHXkSeweOFJCzAbiZBoEwgIKmbrQqSkrYYgZTuCMwRQup3viBzECIKmrY68TOk3IgY/EUilWTTqafOB9cSJv4jkKRNxISrhgw+lRNxd20tlutaV2iLys43ZzNLFBPxAtJZmrinPNtqzjxHClli7/KCd8GOIkA3fXUpAAhKQwOoEnKVcnZkljj6B2z907ugHaYQSSAhsjfBsEyrEgoCJ2zKT2JqvbEOAtAmuyI/oQ/yVxFDk6VrGzFmb6OwqG9tClK4qfhHdXf/DExEWt5tGXfkSfl0iLc+/7m9iLcXZ50cw6hKecZFiSDzkoc277K0bq+UlIAEJSEACEjgaBN46+fOTBfKuUz83mS0NSWAbCGyF8AwxUhIICAbWIyDIlydmx/pEZ5QhHyJulUT9PJtJOcRraaYztYevzD6mQvHMmTPNbaFR96oiCL+7/o8nYphEPfAopRK7Ur6h64iBW1158U8aKwKd9aRSnPjR5UsIz5JoDd9i25B2jzzBPmy4lIAEJCCB6QicOnVqOmNaksAhEvje6Xsnq/3dvlhoMpYa2g4Ci3+5UGDkFktm7kJkxnp+kxB9eQoBQjk+Q1IImyF5EU4IKRL1Uwd+ttlAcOEvebm1N2bkWIcgbBOFQ3zpyoO44jlHBC8fvneJuy5bQ7YRB1zgQN3EyXd4RTuQJ0TfEJur5Il2T9++21e+JIL7yrhdAhKQgASGEThx4sSwjANyffzjH6/uuOOOATnNIoH1Cbz55pvNv/F573vfW911112Nwe9992+qt5/5wlrG33Pfp6pjJ96/lg0LS2DbCGyN8ES4INhy4cnzeawvCakQgKnIm7KBEFHMcMazgoipEHZ5PfjNh7y54MJ/ErNuIWTz8lP8RgDG7CwCea4Eg+CS1kEbxbObIQ7T7VN9j3ZnFtgkAQlIQAKHT2AqoXj8+HFF5+E358578FO/+XvVO8+O/3+ex06crN77P/7o7q+dhymAnSKwFbfaRosglhAsPMNHQsgxUxXCLfKlS0TeXLdRYjudPeRtsPgXs3qpH/hA/lx0pnnm/h63Ac8p+hDf2I/Z3LljKtmPOOdq91KdrpOABCQggXYCCMY777yzPcPALR/84AcH5jSbBOYjwEzlT/+7/zS6gvf91h9W7zo13bOiox2xoAQ2TGCrhGcINwQniSXrQmiU2CFWESAhVkt5WIdg6suTl81nDZlpY0aPWdiSrb7bOfFhzjS3/dT3w4yVPkFblC4ApD7ynXbaJJe8fn9LQAIS2BUC9957b4UAHZu4XVfhOZae5aYmcNudH6ne/28fq2+XPTnYNHlP/vZ/qHy2czAyMx4xAlslPGHP7CZCEtGJYOia7Yz8CESer2wTGMzQcXtoSSyu2t7UxWwf9aUzi4hj6m/zgZjm/rceYT8XzKvG2JWfOLmltosltxP3CdOuOoZsY/YZ1vEio1IZeNDuJglIQAISmJ8AovO+++4bJT4py7Od6wjX+SO0hl0jwL9D+Znf/ZOK5zX7EnnIq+jsI+X2o0xg64QnoonZLAQFyyEiChGCIOL5xlSAhjDhzavp84dpg1MHKURbl6CKcjxTir1U9CBG8QHRlc7EhfhhfcQytShD1BI7vnf9P9Pwf8iS+PhwAQCBzYd48Z06qIuYqJsU22FNHmYlp44z9RvWPE+Lf8Qe7UcevrOOdsBX8pokIAEJSGB+AidPnlxZfDLTiWClrEkCSyPALbPv+zd/WJ367H+tfupf/V4jQo/ffX/FB7HJOraRx9trl9Z6+rNpAlsnPAEUs5yxHAINEYLIQGwiOnjjKUt+IxTTZzVTewhGRBIihTLMkH3nO99JsxS/I3YRXan4pA58RvjEvxjhOwLu2rVr+6IQsbRKop6wV1oiAKkDBqsw6/IBe3BDUCImQ1DyGwFNXQhL6sYntrON+uFAHtiHMO2qa+w22u3VV19thGW0H77wHbEJ86l4jPXRchKQgAR2jQAC8hOf+ETvM5/MbnJrLedqReeu9ZLtixdReeJXP9MITJ7/5IPYZJ2Cc/vaU4/nIXCsfvOnr/6ch61Wd5BA6bXrO4jBkBdK4Lnnnms8+/CHP7xQD3Vr1wjcvHmzeuWVV5oLlVzUffe73938z2mEJv/701trd61HLC9ez+vLaxM9Okhgm/ro+Kf8D8bsLwlIQAISkIAEJLASAYQlb7u9/fbbq9tuu636wAc+0HxWMmJmCUhAAhLYCgJbeavtVpDVSQlIQAISkIAEJCABCUhAAhJoCCg87QgSkIAEJCABCUhAAhKQgAQkMCsBheeseDUuAQlIQAISkIAEJCABCUhAAgpP+4AEJCABCUhAAhKQgAQkIAEJzEpA4TkrXo1LQAISkIAEJCABCUhAAhKQgMLTPiABCUhAAhKQgAQkIAEJSEACsxJQeM6KV+MSkIAEJCABCUhAAhKQgAQkoPC0D0hAAhKQgAQkIAEJSEACEpDArAQUnrPi1bgEJCABCUhAAhKQgAQkIAEJKDztAxKQgAQkIAEJSEACEpCABCQwKwGF56x4NS4BCUhAAhKQgAQkIAEJSEACCk/7gAQkIAEJSEACEpCABCQgAQnMSkDhOStejUtAAhKQgAQkIAEJSEACEpCAwtM+IAEJSEACEpCABCQgAQlIQAKzElB4zopX4xKQgAQkIAEJSEACEpCABCSg8LQPSEACEpCABCQgAQlIQAISkMCsBBSes+LVuAQkIAEJSEACEpCABCQgAQkoPO0DEpCABCQgAQlIQAISkIAEJDArAYXnrHg1LgEJSEACEpCABCQgAQlIQAIKT/uABCQgAQlIQAISkIAEJCABCcxKQOE5K16NS0ACEpCABCQgAQlIQAISkIDC0z4gAQlIQAISkIAEJCABCUhAArMSUHjOilfjEpCABCQgAQlIQAISkIAEJKDwtA9IQAISkIAEJCABCUhAAhKQwKwEFJ6z4tW4BCQgAQlIQAISkIAEJCABCSg87QMSkIAEJCABCUhAAhKQgAQkMCsBheeseDUuAQlIQAISkIAEJCABCUhAAgpP+4AEJCABCUhAAhKQgAQkIAEJzEpA4TkrXo1LQAISkIAEJCABCUhAAhKQgMLTPiABCUhAAhKQgAQkIAEJSEACsxJQeM6KV+MSkIAEJCABCUhAAhKQgAQkoPC0D0hAAhKQgAQkIAEJSEACEpDArAQUnrPi1bgEJCABCUhAAhKQgAQkIAEJKDztAxKQgAQkIAEJSEACEpCABCQwKwGF56x4NS4BCUhAAhKQgAQkIAEJSEACCk/7gAQkIAEJSEACEpCABCQgAQnMSkDhOStejUtAAhKQgAQkIAEJSEACEpCAwtM+IAEJSEACEpCABCQgAQlIQAKzElB4zopX4xKQgAQkIAEJSEACEpCABCSg8LQPSEACEpCABCQgAQlIQAISkMCsBBSes+LVuAQkIAEJSEACEpCABCQgAQkoPO0DEpCABCQgAQlIQAISkIAEJDArgeOzWte4BCQgAQlIYASBGzduVK+88kr1+uuvVzdv3ty3cOLEieqOO+5oPvsrt+jL9//+avX9Z/+yuvnNrx/w+vjPfaR6zy9/qrrtzo8cWO8PCUhAAhKQwFEhoPA8Ki1pHBKQgASOAAFE5vPPP1+9/PLLrdGwDQF67733bo0ARXB+77/8fvXD179ZjOvmi09XN770uer43fdX7/vN31OAFim5UgISkIAEtpmAt9ouvPVee+216rHHHjvg5aOPPnrgtz8kIAEJHAUC169fr65evdopOiNOZkS/+tWvVs8++2ysWuwSQfnG//lgq+hMHUeAfvePf6d6+yt/nq72uwQkIAEJSGDrCSg8F96EV65cqRCaDzzwQPXCCy9U586dq1j39NNPL9zzady7dOlSdfbs2WmMaUUCElgsAYTkM888U7FcJTH7uWTxiYB88y/+aJWQqr0b1+vZ0T+o3vnaUyuVM7MEJCABCUhgyQQUnhO2zoULFxphuIpJZjOPHTvWiMpSuQcffLCZAUB0IsDuv//+5jdLkwQkIIGjQgDxmD7LuUpciM+XXnpplSIbyfuDl7/eCMixlXFr7t6NN8YWt5wEJCABCUhgUQQUnhM3BzORzE5OmU6fPt2Izb29very5ctTmtaWBCQggUMngHDkJULrpBdffHG0cF2n3q6y3/u/V5vpzG0x8/nmmjZym/6WgAQkIAEJHBYBhecM5OP22BlMa1ICEpDAkSMwxWwls6W8BXcpidlOntdcN73z7FPOeq4L0fISkIAEJLAIAr7VduJmOH/+fHM77MMPP1zdc8891cWLFyeuQXMSkIAEjg4BBCMvFZoiffOb32zedjuFrXVt7H3lL9Y10ZRn1pN/vXL7h85NYk8jEpCABCQggcMioPCcgfwjjzzSvPyHW255Q+M6z2PyYqH8ZUKI24ceeqhimad4FvSJJ55otuflEcOU5dnRSEPyRN5Y5mVY3+VXlGPZVhaRnvqVlmn7Hrc2E9fjjz9ecVtymkp1RT0lfmlZv0tAAvMTmEp04ul3vvOd5gVF83vdX8Pd/9//W/10f7ZBOZg5VXgOQmUmCUhAAhJYMAFvtZ2pcRBBiKF4G+2q1fBvVHiDLTOn8UIhnvFEUCKueJERb3ztSuTh5UUILcoigvGJcohZEnn4nubBPnmefPLJW8yv41dXWSqizr6YUocQnfiPgAwusb2tLp6RZdsQfmHLpQQkIIFVCdx2861Vi5hfAhKQgAQkcKQJOOM5U/Mi3hBDiMeY+VylKoQRAunatWuNWIyyiCw+iELsUg8zrHlCsJIoHwkBi0+8HZft8S9ZEKSR0jyI1nxWcB2/omw+CxwxUR/CM2Zlw6fSMkQngrn0wiXsMPub18WMKp+oq41fqU7XSUACEpCABCQgAQlIQALjCDjjOY7boFJx+2fcDjqoUJ0JUUQZBBU2SgmxhuDkVlIEVp5Yh8gsJYQX25npZGY2T4gx8sSsaGxfx6+0bNutx9RJTNwK3JUQ3Qj6NtFJXfgOv666qKeNX1f9bpOABKYjcPz40bz++db7//vJIB078f7JbGlIAhKQgAQkcFgEFJ4zkw+BiBBC5AxJCKeYBezKj1BDmJI/T4gqBGQphZilfF+eVNSu49fQskNEJzOn+F6a6SReWCM4EaZdKRiV+HWVc5sEJDAdgZMnT1ZHUXy+dXI64Xn7h/y/zdP1OC1JQAISkMBhETial5oPi2ZLvQgcbpsd+qZbZjtLt8+WzCNQS89itglKbMS2ttnAUj2sW8evVcq21Y9AjFtxu/jAo0/AUgccYFDi1+aD6yUggekJ3HHHHRX/y3PddOeddy7mrbbHfv6/q591+L+q6p031wrrXad+rrrtzo+sZcPCEpCABCQggSUQUHhuqBUQSswexvOebaIvZhgRqfGcZp+LMYPZl2+d7ev4FWVD8I7xI0QngpLvsCnNeEZdQ5mQT+E5pkUsI4HpCNx9991rC89Tp05VH/3oR6dzagJLb/3a/1K99dTltSy995PdL5Fby7iFJSABCUhAAhsk4K22G4Qdzxx2vek2BBNClTfRDvmkLxCaK5x1/IqyIQpX9ZFyzHTCDy4sEZ/5M6jYjbqYYR6SsL2OIB5Sh3kkIIFuAidOnKgQn2MTt+ree++9Y4vPVu7Er36mnq388Gj7x+++v3rPL//r0eUtKAEJSEACElgSAYXnBlsDgcPLfBBFiM+21Hb7bFv+Ta1fx691yhIfL0riuU4Sz24y8xlvrm1WJn+G3j5LO3ALML6ZJCCBwyWA8ORW2TEJ0cmzoktLvBTo5L/5w+rYidV9Q7C+/zP/cWkh6Y8EJCABCUhgNAGF52h04woyI4eIQvC0iU+EFbd/lmb00lqx0Zcnzb/u93X8ouwQf5nJzGcrYZaLQ2Y+WV9iiECFX98ttLzsibpC0K7Lx/ISkMB6BLhV9oMf/OBgI8x03nfffaMF6+CK1sjI85k/87t/stLM57s/+j9UP/3v/lMtWH2b7RroLSoBCUhAAgsjoPA8hAZhRo7bRRGNCK08IYQQaszoIdZKiVtEEV2bFJ7r+DWkLEKRmPkMScwewyF/Fjbqgk8bP7gjPJk5jdtzh9RpHglIYF4CzF4iJnnhUFtCcDJD+olPfKLi2c6lp3ed+vlGfL7vt/6g4mVBbYlba9//bx+rTtYznYrONkqul4AEJCCBbSWg8DyklkMcIXrahBGiCoHK/6tMBSj5+X327Nnm2UQE7CbTOn61lUVwIhL5NynMbJJvSEIwMvOJgMxnN+HC9pwfgpN6YEgbUN4kAQksiwBi8uMf/3j167/+640IRWTyYUYUUcp6fm/bv2Hhec1Tn/1v9ee/Vid/+z9UvDiID2KTdcxy3v6hc8tqDL2RgAQkIAEJTETAt9pOBHKMGUQPM3Zts5bckotQ4oOAioQgpSzC9TDSOn6tU7YUK+IxZkpD2JKP52mvXr3aiFL4pvwQt/iR375bsu86CUjg8AggLBGh2zCruQolZkDfXX+qj31ylWLmlYAEJCABCWw1gWP1W1P3tjoCnZfAggi8+eab1UsvvVS9973vre66664FeaYrEqiq5557rsHw4Q+Pf9OqHCUwB4Fvf/vbFZ8PfOADzWeOOrQpgTEEPK+PoWaZTRLYpj7qrbab7BnWJQEJSEACEpCABCQgAQlIYAcJKDx3sNENWQISkIAEJCABCUhAAhKQwCYJKDw3Sdu6JCABCUhAAhKQgAQkIAEJ7CABhecONrohS0ACEpCABCQgAQlIQAIS2CQBhecmaVuXBCQgAQlIQAISkIAEJCCBHSSg8NzBRjdkCUhAAhKQgAQkIAEJSEACmySg8NwkbeuSgAQkIAEJSEACEpCABCSwgwQUnjvY6IYsAQlIQAISkIAEJCABCUhgkwQUnpukbV0SkIAEJCABCUhAAhKQgAR2kIDCcwcb3ZAlIAEJSEACEpCABCQgAQlskoDCc5O0rUsCEpCABCQgAQlIQAISkMAOElB47mCjG7IEJCABCUhAAhKQgAQkIIFNElB4bpK2dUlAAhKQgAQkIAEJSEACEthBAgrPHWx0Q5aABCQgAQlIQAISkIAEJLBJAgrPTdK2LglIQAISkIAEJCABCUhAAjtIQOG5g41uyBKQgAQkIAEJSEACEpCABDZJQOG5SdrWJQEJSEACEpCABCQgAQlIYAcJKDx3sNENWQISkIAEJCABCUhAAhKQwCYJKDw3Sdu6JCABCUhAAhKQgAQkIAEJ7CABhecONrohS0ACEpCABCQgAQlIQAIS2CQBhecmaVuXBCQgAQlIQAISkIAEJCCBHSSg8NzBRjdkCUhAAhKQgAQkIAEJSEACmySg8NwkbeuSgAQkIAEJSEACEpCABCSwgwQUnjvY6IYsAQlIQAISkIAEJCABCUhgkwQUnpukbV0SkIAEJCABCUhAAhKQgAR2kIDCcwcb3ZAlIAEJSEACEpCABCQgAQlskoDCc5O0rUsCEpCABCQgAQlIQAISkMAOElB47mCjG7IEJCABCUhAAhKQgAQkIIFNElB4bpK2dUlAAhKQgAQkIAEJSEACEthBAgrPHWx0Q5aABCQgAQlIQAISkIAEJLBJAgrPTdK2LglIQAISkIAEJCABCUhAAjtIQOG5g41uyBKQgAQkIAEJSEACEpCABDZJQOG5SdrWJQEJSEACEpCABCQgAQlIYAcJKDx3sNENWQISkIAEJCABCUhAAhKQwCYJKDw3Sdu6JCABCUhAAhKQgAQkIAEJ7CABhecONrohS0ACEpCABCQgAQlIQAIS2CQBhecmaVuXBCQgAQlIQAISkIAEJCCBHSSg8NzBRjdkCUhAAhKQgAQkIAEJSEACmySg8NwkbeuSgAQkIAEJSEACEpCABCSwgwQUnjvY6IYsAQlIQAISkIAEJCABCUhgkwQUnpukbV0SkIAEJCABCUhAAhKQgAR2kIDCcwcb3ZAlIAEJSEACEpCABCQgAQlskoDCc5O0rUsCEpCABCQggbUJ7N14o/r+31+tfvDy19e2FQZu3LhRvf766/HTpQQkIAEJTEzg+MT2NCcBCUhAAhKQgAQmJ4DQfOcrX6jeefapau/G9QP2b7vzw9V7fvlf159PVcdOvP/Atq4fL7/8csUnF5zHjx+v7rjjjurOO++sTp061WXCbRKQgAQkMJCAwnMgKLNJQAISkIAEJLB5Asxufu/Pfr8WnH/ZWvkPXn6uevMv/qh666n/o3rfb/1h9e6PfbI1LxsQms8++2zFLGcp3bx5sxGkiFIE6Ec/+tEKMWqSgAQkIIHxBLzVdjw7Sx4ygRdeeKE6duxY9dhjjx2yJ1YvAQlIQAJzEEB0fvePf6dTdKb1MhN6/fP/vnr7K3+erj7wHTH5zDPPtIrOA5nrH6+88kqTHzFqkoAEJCCB8QQUnuPZLabkk08+2QgwRNiQz6OPProY33VEAhKQgAQkUCIQopPZzFXT9/7LHxTFJyKSmc5V0/Xr1xWfq0IzvwQkIIGMgPeNZEC2+ecTTzxRnT9/fptDWMn3e+65p9rb21upjJklIAEJSGA7CLz11OX65UGri86IjltvueU2nvlkxnKM6Ax7iM8XX3yxuvfee2OVSwlIQAISWIGAM54rwDKrBCQgAQlIQALzE2C288aXPrdWRdx2i3iN9NJLL1Xr3i6LjbbnQqMelxKQgAQkUCag8Cxzca0EJCABCUhAAodE4O367bVTpPRZT57tnCJxu65JAhKQgARWJ6DwXJ3ZkSpx6dKl6sKFC01MTz/9dPOd50RjHRt4eQ+/0+dHz5071/pSn9Qm5XmmlPxR/syZM806tpVSnj/8yV8iNOTlQm22eC7WJAEJSEACyyRws/7XKVMkZj2/8fRT1XPPPTfZTKXCc4qW0YYEJLCLBBSeu9jqhZgRYojD06dPVzwrygchyjrEG89TXrt2rXmmkm38RmCyrS1R/uzZs9WVK1eqixcvNmWxcf/991cPP/xwsz4t+9prrzX1sY08V69e3a+PfNTHZ0jqskWMCOmhtobUZx4JSEACEpiOwA/rW22nSt/6x2vVP/3TP01lbjIBO5lDGpKABCSwJQR8udCWNNScbjJz+MADDzRiM305EeIPwfjQQw8dqJ48fBCdiETyIETTFDbJd/nyT56xIR/CFUFKecpGQgwiGBGc1B0p6mPGE7GIjdynyBvLsIXQTX0LWwhtYkaEPvLII1HMpQQkIAEJLIDAzRefnsyL22+8NpktDPmM56Q4NSYBCewQAWc8d6ix20JFJCLkEGV56hJ4bEO45bfAYgObiMpUdKa22caMKEKThA1+kz8VnWmZBx98sBGJXT7ltlLRmdoiVgQn4hdfTRKQgAQksBwCx+/+ycXHdb36/onT65o4UP7EiRMHfvtDAhKQgASGEVB4DuO0Fbny5zDjmcp0WQoE8dgn5krlWIewKwm3PpshCFPhGbORbXWxfoifiNghthCy+FESzl0+uE0CEpCABOYl8K4T75+sgv+/vXt5uaPK9zBe6SSa18RjNF7iJeKNeAVt1EGjk4AgDaYhR+zBOSTQ3ZAzFJoDmaaH/gMOPDMdBBRHesCAoAMdiCgoXiB4Q8ULYkRREyTBzlPye11ZqVVv1X5rv6nKfhZs9951WbXWp3bi/u61qnJy49JgdVGRwXNQTitTQIEFEjB4nkMnmyms/LuWbY+m7hISS4VgyPRWpsamATa9RjLCY1oHdbbVG8EzQiujnU0jrmmdXV/3qYtjeqOhrrJup4ACCqyNwIbr7xnkQCc3bKqObbl6kLqikksvvTRe+qyAAgoo0EPA4NkDa9E2JcAROCPIxc2Fjh49unzdJOtWWyJ8tgXVrseIurj2NA3KpdeMdjYF567HczsFFFBAgeEFzv/j7mrdpi2rrnjDvX+t7rrrrvqxffv2VddHBQbPQRitRAEFFlDAmwst4Env2mVuvsP1loykpoWAGNduRtBL1/d9nY9+9t0/3T7q4vrNLtNy0319rYACCigwDoF1p6babvrTf1fHXvr95nR9W0Zw3brrH6cC7G/Tdrds2VLxT6GcOHGib1XL219zzTVOtV3W8IUCCijQT8ARz35eC7M1I5mEyrUKb0NOeR2yroU54XZUAQUUGJnA0q7/qdZv3zlzqzbv+ddy6KSSDRs2VLfccsvM9RFcr7vuupn3d0cFFFBg0QUMnov+CVih/ytNQx1iqi1NiLvc8m9+tpUuU2Opi+s2V6qLtq+0TVtbXKeAAgooMF+B//j7/80UPjfvOVidd+uuMxrHNNlZwiehkym7hFeLAgoooMBsAgbP2dzO+b2YYsuU2rZgFv9W5hAY3GGWwMiNjEphljDJeh5tpUtdjOYylbitf23HcJ0CCiigwPwFmCZL+Nz0p//qdLA/bL2yuvBvT1Tn//Evxe251pMQ2fXutIRVQ2eR0xUKKKBAZwGDZ2eqxduQ6zgJZgTMuPMrgS3ucstoKNNaVxoV7Sr39NNP19eU3nPPPacFUI5NSKQdHI/tViqlugi10f70WtWV6nO9AgoooMDZESB8XvDn/622/vP56vy7dleEy7zw734yyrn1n/9fbexwR9ytW7dW/L+G0U9e54WRzQiod9xxhyOdOZDvFVBAgRkEnDMyA9qi7MIIJDcW4g6xhL4ohD9GFbn+k6mvBDnCIctXWzgedfLgS0EURmD73jBoyLqiHT4roIACCpwdgT9svara/J//GuzgES7jbrfHjx+veDQF0cEOakUKKKDAAgusO/VvPv66wP236woMKvDzzz9Xn3/+ebW0tFTt2LFj0LqtTIHVChw5cqSuYufO2W/Ysto2uL8CTQLffvttxWPbtm31o2kblylwNgT8//rZUPeYfQSm9Bl1qm2fM+u2CiiggAIKKKCAAgoooIACvQUMnr3J3EEBBRRQQAEFFFBAAQUUUKCPgMGzj5bbKqCAAgoooIACCiiggAIK9BYwePYmcwcFFFBAAQUUUEABBRRQQIE+AgbPPlpuq4ACCiiggAIKKKCAAgoo0FvA4NmbzB0UUEABBRRQQAEFFFBAAQX6CBg8+2i5rQIKKKCAAgoooIACCiigQG8Bg2dvMndQQAEFFFBAAQUUUEABBRToI2Dw7KPltgoooIACCiiggAIKKKCAAr0FDJ69ydxBAQUUUEABBRRQQAEFFFCgj4DBs4+W2yqggAIKKKCAAgoooIACCvQWMHj2JnMHBRRQQAEFFFBAAQUUUECBPgIGzz5abquAAgoooIACCiiggAIKKNBbwODZm8wdFFBAAQUUUEABBRRQQAEF+ggYPPtoua0CCiiggAIKKKCAAgoooEBvAYNnbzJ3UEABBRRQQAEFFFBAAQUU6CNg8Oyj5bYKKKCAAgoooIACCiiggAK9BQyevcncQQEFFFBAAQUUUEABBRRQoI+AwbOPltsqoIACCiiggAIKKKCAAgr0FjB49iZzBwUUUEABBRRQQAEFFFBAgT4CBs8+Wm6rgAIKKKCAAgoooIACCijQW8Dg2ZvMHRRQQAEFFFBAAQUUUEABBfoIGDz7aLmtAgoooIACCiiggAIKKKBAbwGDZ28yd1BAAQUUUEABBRRQQAEFFOgjsKHPxm6rgALtAhs3bqy2bdtW8WxRYGwCfDYtCoxRYGlpqf67k2eLAmMS8P/rYzobtqVJYEqf0XW/nipNnXCZAgoooIACCiiggAIKKKCAAkMIONV2CEXrUEABBRRQQAEFFFBAAQUUKAoYPIs0rlBAAQUUUEABBRRQQAEFFBhCwOA5hKJ1KKCAAgoooIACCiiggAIKFAUMnkUaVyiggAIKKKCAAgoooIACCgwhYPAcQtE6FFBAAQUUUEABBRRQQAEFigIGzyKNKxRQQAEFFFBAAQUUUEABBYYQMHgOoWgdCiiggAIKKKCAAgoooIACRQGDZ5HGFQoooIACCiiggAIKKKCAAkMIGDyHULQOBRRQQAEFFFBAAQUUUECBooDBs0jjCgUUUEABBRRQQAEFFFBAgSEEDJ5DKFqHAgoooIACCiiggAIKKKBAUcDgWaRxhQIKKKCAAgoooIACCiigwBACBs8hFK1DAQUUUEABBRRQQAEFFFCgKGDwLNK4QgEFFFBAAQUUUEABBRRQYAgBg+cQitahgAIKKKCAAgoooIACCihQFDB4FmlcoYACCiiggAIKKKCAAgooMISAwXMIRetQQAEFFFBAAQUUUEABBRQoChg8izSuUEABBRRQQAEFFFBAAQUUGELA4DmEonUooIACCiiggAIKKKCAAgoUBQyeRRpXKKCAAgoooIACCiiggAIKDCFg8BxC0ToUUEABBRRQQAEFFFBAAQWKAgbPIo0rFFBAAQUUUEABBRRQQAEFhhAweA6haB0KKKCAAgoooIACCiiggAJFAYNnkcYVCiiggAIKKKCAAgoooIACQwgYPIdQtA4FFFBAAQUUUEABBRRQQIGigMGzSOMKBRRQQAEFFFBAAQUUUECBIQQMnkMoWocCCiiggAIKKKCAAgoooEBRwOBZpHGFAgoooIACCiiggAIKKKDAEAIGzyEUrUMBBRRQQAEFFFBAAQUUUKAoYPAs0rhCAQUUUEABBRRQQAEFFFBgCAGD5xCK1qGAAgoooIACCiiggAIKKFAUMHgWaVyhgAIKKKCAAgoooIACCigwhIDBcwhF61BAAQUUUEABBRRQQAEFFCgKGDyLNONb8dJLL1Wvv/76WW/YV199VR06dKjieV6Ffj733HPzqt56FVBAAQUUUEABBeYk8Nhjj1VPPPHEnGr/rdpnnnmmOnjwYHXs2LG5HmfIymkrbabtaXnxxRfr5V988UW6+Jx7veGc65EdKgoQ5G688cbqtttuK27jCgUUUEABBRRQQAEFFkmA4PfRRx9VafC74YYbKh7333//IlHMta8Gz7nyWvmsAvfee++su7qfAgoooIACCiigwDku8Mgjj1Q8VlPefffditD53XffVXfffXcdNKM+Qijr3nvvvfo4F198cazyeUYBg+eMcO6mgAIKKKCAAgoooIAC0xQgdDLllVHNffv2VU3Bkm2ef/756sknn6z2799fLS0tTbOzI2m113iO5ETYDAUUUEABBRRQQAEFFJi/ANdaEiivuuqqYuikFbfffns92nn8+PF6Ku78W3ZuH2FUI54//vhjdfjw4erOO++sbrrpptPkWb5jx47l6xOfffbZxu24jvHaa6+tr2UcY130rVR++eWX6q233qo++OCD5U22b99e3XrrrRXPTYUb/Hz44YfVp59+urw634cpAtRL4TleM501de5S1/JBshdYb9mypbrvvvuyNae/ZbtLLrmk7hPnateuXfX76Dd17N69u76JEu3hdVroy2effVYdPXp0eTHnGyPqzQvbvf/++6f5sF36Wcr3yd9zTIz5fFLOO++82q3pXKbX0bIfx+a80g/6RmlqE32gPrahDvqTnpt6R/+jgAIKKKCAAgoMKPDKK6/U00lXqpIprYSwtDANlf2jsP6BBx5oHDmMGw0xasgo4htvvFEHubxe6uP7U1xryQgjU2CpNy+MVlLXgQMHlkciYxST4xAqS+XVV1+tb0rUZaouI6Ico6kQYKmL/sRNjjgu91MZ4tpQbtLE8UvtjP4zT2exAAAONUlEQVTiE8eLZWHQdJ74vt7m09TXIZaNKnjypZsv3HzJz790c1McvsRzIglZ8eU/RWA54YA6WD/GutL2pq9pN3etpRBA4gZA/OHjA01f8sL2hBhCy8MPP1z3mfeEONYR6gih1MUjDUWz1pXvF+9pH+2M8BTL02faxiMNp/SbO9gSBh988MHG8Bh10CfCKH1hW0r0l0BLvVhEYR3LUx/WYUp4/frrr2uj2D5/pm30ieCY3pQp9ufzhnEEynR/2sp+eKSfZdrPOvob5yd+cIggntbjawUUUEABBRRQYF4CK908hxDDaF8aUrgekqmnPBM2Y4oqYZGAuXfv3mJzI+iyH0Ep6iW0ESS5wU/aJpazD+0oTYctHqxlBUGRY3OsWUv0hXoIx1Hi2lB88gGU2GYtnjk+poT3CKUcNzxpW9rutWjTqIInHSYkEJz4gp6O8vHlPZYTTAkCeYnASuikjLWuvN28J4zQbsJItJ/lhCz6znqCUBpyCHupEdtHoGF7Al3XD/xq6wprzgFhq6mwjvbSB/pC4ZxybPrZVugLQTIdOWT76C/1RIANI36ooF1p0GUfjsWD+toKoZNCyM3PCftjzCNfz3HpJ+cyLfSZ7Tmf6c2TqJv3fKYj6Kb7+VoBBRRQQAEFFJiHAKEpwl9ePwGF8JIHPsIMy/PRSvYnID711FN5VfV79uF7TozEpRtF6Gyqk3DE+i7XWRJoebQVwi2BNv9+2LZP07oYiWw6Hm0l3LJuNeG26bhdlzGVmD6moZN9WcY5YsCDHw3Wsn2ju8aT0EBYIKTkhYAS4TMdRWI7vtQTVplCGWWsdUX74pmptbSfD0IacGI9y5r+cOShM7bnmRBDnSuFq9hniLo4P/SFEby8sIwRwvwHA4LjSqGTflBv22gq6xj1jdDJ8el7/AqXt4f3HLtUOB77Ewibzgn7sY5+sW1e0mAZ6wiktK9pHdvQHvrR5Bd1+KyAAgoooIACCsxbgNDEFE1+8E+DCcsZ0WNqZ1PgYhnrYtpp2k6WPfTQQ2cEXeokDJbqJBizLoJrWucsr5vaNks9tKvJgLpoL4V+na3C9+s8dNIWRkAJ+DxzjteyjC540nnCSUybTTEIpIQBQmceBmKUKQ9QY60r7RdTPulbGprS9bxmXVtQyrePbYcIMV3rog+UpiDGMs5ZbBPtTX8oiGX5M58F9s1/bMi3y9/zWeAHDIJr38I5Yf/oe9P+nBP6w7TdtLAs/3yyvil4p/vxOvfJ1/teAQUUUEABBRSYp0BMFSU85VMxGdGklAIX69iHUJMXBgOa9qNOts+Ple7Pfuwfx0/XzeM14fTgwYNnPLqG1hj4ICyfrZL+YJC3gfYRTDnXa9nG0U21BSa+8PNFPR0NiwCRj+LFaFrTFM+x1pV+AOjPrIEjRoBTk6Zgnh6v9Hq1dRG2GPUk7KXnjeOxLB/tLLUjX/7TTz+1BsB8+3jPyCLXYzK9lcJnYfPmzWe0LbZPn/Hs0l7qawraaV285rPL57Ttx4V8H98roIACCiiggAJrKUAIYVoroaVptIz1hJYIVn3a1hRG2f/LL7+s6yutj2PQJkZHCX8rbRv7ND13aTv1p/0noDWNXjIdmTal4Y1920J0U5vOxrJwoG/xet7tGGXwpNN86ScIpSEqAg1f9NNrQGM0rTQiNta6VnNyCTIEKsIegSputkOdhC3CWtcyZF0EaM4bPxpEmOZccYzS+enazlm2IwBHCA4X7ohMACSYto1oznI891FAAQUUUEABBaYoQKAjdBJCSndRnWK/8jYzRZY+EhjTcJlvF9NlWU7AzIMn13GyjNHYfCSXMGc5U2CUU21pZoQWAgyF4BJTFQkw6fTGlUbTxlpX3bFT/yH8pCOWsbztmanFhE4CZz7SS9Bi5LFrGbIuAh3nh3MShXPFsqbpp7FN2zOjin19murDhbDJtaBM8SW4l6Yic07SX6+a6mNZ19FYXOg/n2OLAgoooIACCigwNgFCJ6UtdBLY+H7U5TtS1/5deeWVneoj5HH81Yx2RpsIivRh1qm7cV0q18DiRUhNH22G0Yauz23W3HF41hL1lm4uNWu9bfuNNnjyJT2mbdKBGEHjCzwjmIxyEhq6jKaNta44MVdccUXdj5XCVRpa2LbL9ZFxjLbnIeviOJwfzgv1co44V6tpKz8cRD1t/eizLuqknU2Fc8JnLjXPt4sfQ7r2jWMSyEthl/pX+gzkbfC9AgoooIACCiiwWgHucEoQITC1BbsY2SN4lUrX6yBjf6bQsg+jiqVCQKR9cfzSdl2XExIJsdxcZ6X2sp5Zc2mJ0Baz6tJ1Q77etGlTayhvOw9t66JPGPBYqzLa4AkAX9T5Ik4AYFSOQEMhfDK9lEDD8i6jaWOti/7QfkbY2v4pDf6pkDQEsX066ks9acGlaxmyLo5JfZwfQhbnKN53bU++HeebP9hM4S0FM/5COHToUB142Z9wl/8lkdYbltTdVLqeE37UYNsuhR9SaBf9aCqs4zxbFFBAAQUUUECBtRKI6xQZvVsphHDtIiNk7NMUFAk0jJyuFObSvjHdlToJgU0jkExbZR1ta/pXHtK6+rwmZDNiyL89Wpoay3LWR9CM+sOpFO74p0yGKBHKm46DM8G0VLh2lh8Umkqco7apxk37rXbZ+lN3bDq42krmtT9f6vlAEGDWr19/2oW6vCdcEUSYPtn26wztG1NdhB6uM7z++uuXp58S1Phwv/POOzXnZZddVj8T3Agj/AFm2cmTJ+tAftFFF9X95+6rvI7+E7befPPNenv2ufrqq+v1VPbJJ59UP/zwQ70/fgQgjtu3LgIS5+SCCy6o9+ccxPHrRp/6D+9pB1NRd+7cWYfPWMczdRw5cqRuH8E0L1jgdPPNN9eraCd1YcFnAgv6wLE5DnUx5RhTyvfff1/78Blhe/aPEkbYRP04E/zjPduyD+GeunGPcxL748tfgGl4ZVveU3de+AzSV9obf8FF36mT4xNOWcf+sS6vx/cKKKCAAgoooMAQAgSaF154ob6Z0IkTJ+prFpnSmj8IWvFdj8GAjz/+ePmeHt98883y9gwCECIvv/zyOqzxvYr9IjiVbroTdb722msV9RGaaANBlBBHHQTF9LsR353YlvC0cePGmoPtH3/88fq754UXXthKxHqCHX15+eWX64GutC8EawIvo6x8l6U9cSz6yMAY/UrbyzZpIMSUY4Qd7Yx7oYQ34ZHXfIck4FIf3wUZNMPx7bffrh1ie45BoOT9nj17KsyoP0aD2R8b1rEtfeM7Na+jfWxDX9Y6eI725kLxSWEaI6GAcJkWTkYEp/RDmG6Tvx5rXbSTsML1mnxQCEsxKsZyRnr5A8k6lhOwWL5r1676/eHDh5e7Sliin2zPNYwERKwoGBJuCL0UlvNB7FsX3rSBttAmCtdNEqyi0A7qJWDG8WPdrM+0n7/46FP0gbqoH4s0XNLG8CQ8RjvZnnUEPIzaCu2nDvrJMeOc0E9GOfNra9vqinW0kV8UOceE6BjhjD7QtlgW+/isgAIKKKCAAgrMQyBG8iKUlI7BdZgxykfI2b9/fz3iSfBiXwoBi+84hEuWEwIJULFfqW6W53XGyCfLCUdMjZ1HIUBGX+hHOopLkCPs8pwuj3bs27evDqbpOgwYlKDNEVxzA/pCmI798MGMPsd5oF3Uwbq9e/eedhzWsX2ERo4Z5yDaFs+0keNwPuJcsz37R1CNbdfied2vp8paHMhjLJ4Av8YQqGYJaIun9XuP+bWQkN11Cu/ve/pKAQUUUEABBRRYDAFGFglrBw4cWB5RXIyet/cSE2wiNLdvvbZrR32N59pSeLQhBeLGPHFd7pB1T7UuRn8ZYW4rcbMjRj4tCiiggAIKKKCAAs0CjOAxIsioqGUaAgbPaZynybWSqakx3XZyjZ9Tg5le23YDKQ7LdF5Cp8FzTifBahVQQAEFFFBgkgJMGY3poozoMYWVKaOW6QiM/hrP6VDa0hBgtJORuyHvPBZ1T/mZKcfcDCmdghzXxXINKmGdwvWqFgUUUEABBRRQQIHfBAicXKfIzX6ipNc5xjKfxy1g8Bz3+Zlc67ihEaGT6xOHuqnQ5BBaGkyoJGRyw6P0BkncyMjrYVvgXKWAAgoooIACCyvAlNpHH3207j8jn3FjnYUFmWjHvbnQRE+czVZAAQUUUEABBRRQQAEFpiLgNZ5TOVO2UwEFFFBAAQUUUEABBRSYqIDBc6InzmYroIACCiiggAIKKKCAAlMRMHhO5UzZTgUUUEABBRRQQAEFFFBgogIGz4meOJutgAIKKKCAAgoooIACCkxFwOA5lTNlOxVQQAEFFFBAAQUUUECBiQoYPCd64my2AgoooIACCiiggAIKKDAVAYPnVM6U7VRAAQUUUEABBRRQQAEFJipg8JzoibPZCiiggAIKKKCAAgoooMBUBAyeUzlTtlMBBRRQQAEFFFBAAQUUmKiAwXOiJ85mK6CAAgoooIACCiiggAJTETB4TuVM2U4FFFBAAQUUUEABBRRQYKICBs+JnjibrYACCiiggAIKKKCAAgpMRcDgOZUzZTsVUEABBRRQQAEFFFBAgYkKGDwneuJstgIKKKCAAgoooIACCigwFQGD51TOlO1UQAEFFFBAAQUUUEABBSYqYPCc6Imz2QoooIACCiiggAIKKKDAVAQMnlM5U7ZTAQUUUEABBRRQQAEFFJiogMFzoifOZiuggAIKKKCAAgoooIACUxEweE7lTNlOBRRQQAEFFFBAAQUUUGCiAgbPiZ44m62AAgoooIACCiiggAIKTEXA4DmVM2U7FVBAAQUUUEABBRRQQIGJChg8J3ribLYCCiiggAIKKKCAAgooMBWBfwPzf6p51HY5vQAAAABJRU5ErkJggg==" width="372" style="display: inline; float: right; margin: 0px 0px 1em 1em;"></p><p>Vedle sporů v chápání genderové rovnocennosti je častou také obava z nedostatečné loajality muslimů pocházejících z ciziny. „Migranti nás chtějí nahradit, ne tu žít s námi“, řekl onehdy Stanislav Křeček, úřadující zástupce české ochránkyně lidských práv. Ve skutečnosti se cizinci, včetně muslimů, nezřídka ztotožňují s jejich adoptivní zemí silněji než původní obyvatelé (viz graf).</p><p>Zmíněné obavy mohou vycházet z toho, že evropští muslimové v padesátých a šedesátých letech brali svoji víru volněji <u>(</u><a href="https://datalyrics.org/cs/kdyz-je-etnicita-narokem-ci-hrozbou" target="_blank"><u>viz článek</u></a><u>)</u>. Rozdíly v představách o podmínkách <u>demokracie</u> mezi muslimy a nemuslimy ale nejsou zásadní. Z průzkumů World Value Surveys zpracovaných akademiky Shireen AlAzzawi a Moamenem Goudou vychází, že věřící v řadě zemí na světě – nejen muslimové – mají nižší výhrady vůči zasahování církevních hodnostářů do vládnutí. Mezi muslimy a nemuslimy, kteří jsou podobně bohatí a mají podobnou historickou zkušenost, jsou ale požadavky kladené na demokracii podobné. Častou obavou mezi nemuslimy bývá zavádění islámského práva <u>šaría</u>. Podíl britských muslimů, kteří v průzkumu z roku 2016 vyjádřili přání vytvořit v Británi „samostatnou islámskou oblast“ pod vládou islámského práva 1%.<span class="foot-note">ICM (2015) <em>Juniper Survey of Muslims.</em></span></p><h3>útoky na civilisty</h3><p>Podezřívavost řady lidí k islámu se přirozeně zvýšila po nárůstu džihádistických teroristických útoků v Evropě po roce 2014 <u>(viz článek)</u>. Pravidelné konzumenty běžných médií přitom k nedůvěře k muslimům pravidelně povzbuzují horečnaté nadpisy. Typické jsou v různých variacích se opakující dezinterpretace průzkumů mínění muslimů naznačujících, že muslimové sympatizují s teroristy.</p><p>Všechny průzkumy agentur Gallup a Pew z poslední doby ale ukazují jasně, že současní muslimové odmítají útoky na civilisty stejně nebo vehementněji než ostatní. A to i když je násilí pro „ušlechtilou věc“.<span class="foot-note">-In 2010 PEW surveys of Americans, 89% Muslims said attacks on civilians are “never” justified, the highest number of all groups. Mormons: 79%; atheists and agnostics: 76%; Protestants: 71%; Catholics: 71%. -I pro “ušlechtilou věc” – Esposito; see also -PEW (2013) <em>The World’s Muslims: Religion, Politics, Society;</em> - The Gallup Coexist Index 2009: A Global Study of Interfaith Relations (s.42 zboznejsi muslimove stejne nebo vice pravdepodobni, ze oudsoudi utok na civilisty); GALLUP 2011. <em>Muslim Americans: Faith, Freedom, and the Future</em> -WoldPublicOpinion.org Poll</span></p><div class="quote-right">Všechny průzkumy agentur Gallup a Pew z poslední doby ukazují jasně, že současní muslimové odmítají útoky na civilisty stejně tak nebo vehementněji než ostatní.</div><p>Výsledky nejrozsáhlejšího kvanitativního průzkumu na světě svého druhu, při které tazatelé agentury Gallup zkoumali 131 zemí, ukazují, že je to „lidský rozvoj a vládnutí – ne pobožnost nebo kultura“, které vysvětlují názory veřejnosti na násilí na civilistech, říkají John Espito a Dalia Mogahed.</p><p>Tvrzení, že „20% britských muslimů sympatizuje” s pachateli se objevily už po teroristických útocích v roce 2005 v Londýně. Tehdy horliví politici a novináři tvrdili, že citovali z průzkumu agentury ICM. Část muslimů v něm ve skutečnosti vyjádřila „sympatie“ pouze s „pocity a motivy“ pachatelů. V identickém průzkumu pak 99% muslimů útoky na Londýn jednoznačně odsoudilo.<span class="foot-note">ICM poll 2006</span> Důvodem proč mnozí z nich sympatizovalo s „pocity“ útočníků bylo to, že vinili britskou vládu za její spoluúčast na zpackané invazi do Iráku.</p><p>Jiný <u>případ</u> z této kategorie se odehrál v roce 2015 v bulvárním deníku The Sun, který tehdy četlo zhruba dva miliony Britů.<span class="foot-note">https://www.bbc.com/news/magazine-34967994</span> Britská samoregulační asociace tisku IPSO tehdy obdržela 3,000 stížnosti. Po prošetření <u>nařídila</u> deníku publikovat opravu zavádějícího tvrzení na titulní straně.<span class="foot-note">https://www.ipso.co.uk/rulings-and-resolution-statements/</span> Zpětný fact-checking ale není ve srovnání s původní publikací tak směrodatný a ve střední Evropě žádná samoregulační organizace s podobnou mocí jako má IPSO neexistuje.</p><p>Pocit ohrožení ale často přetrval – a to jak mezi muslimy, tak nemuslimy. Podle průzkumu agentury Median z roku 2015 průměrný Čech věří, že 43% muslimů považuje útoky na civilisty za účelem obrany islámu za určitých okolností ospravedlnitelné. V průzkumech bývá podíl muslimů s takto formulovaným názorem asi třikrát nižší.</p><h3>vzájemná nedůvěra</h3><p>Zveličování nedůvěry, kterou k muslimům mnozí Čechové chovají, ale vzájemnému soužití nepomůže. Pocit obležení poskytuje plodnou půdu pro bujení konspiračních teorií a větší podezřívavost vůči kdejakým druhým. Ani muslimové vůči takovým pocitům nejsou imunní. Je jasné, že vyznavačů konspiračních teorií mezi nimi není málo. Při telefonickém dotazníkovém šetření, které nizozemský badatel Ruud Koopmans provedl mezi 9,000 muslimy původem z Turecka nebo Maroka v roce 2008 víc než polovina respondentů v Belgii a Rakousku souhlasila s výrokem, že „židům nelze věřit“.</p><p>Senzační čísla, která někdy vychází z názorových průzkumů musí být doprovázena dostatečnému porozumění kontextu, ve kterém vznikly. Bez něj mohou průzkumy zakrýt víc než ozřejmí.</p>
<p>PŘI střetu s postoji, které zastávají někteří muslimové, mají zastánci občanských svobod na první pohled zatraceně dobrý důvod se podivovat: Ve starém průzkumu agentury Gallup z roku 2009 homosexualitu označilo za „morálně přijatelnou“ jen 35 % muslimských Francouzů, 19 % Němců a téměř žádní Britové.<span class="foot-note">GALLUP (2009) <em>The Gallup Coexist Index 2009: A Global Study of Interfaith Relations.</em></span> V průzkumu agentury PEW z roku 2007 mezi muslimskými Američany zase uvedlo celých 61 % respondentů, že společnost by měla od homosexuality doslova „odrazovat“, spíše než ji „přijmout“.</p><p>Taková čísla je třeba zasadit do kontextu: Odmítání homosexuality nevychází z nějaké neměnné „kultury“, ale vyvíjí se v čase <u>(</u><a href="https://datalyrics.org/cs/letopisy-kulturologickeho-sarlatanstvi" target="_blank"><u>viz článek</u></a><u>)</u>. Mezi lety 2007 a 2017 podíl muslimských Američanů, kteří věřili, že by společnost měla od homosexuality „odrazovat“, klesl z 61% na 33%.<span class="foot-note">https://www.pewforum.org/2017/07/26/political-and-social-views/pf_2017-06-26_muslimamericans-04new-06/</span> To je podobný podíl jako u amerických křesťanů, 38% z nichž věřilo v „odrazování“ od homosexuality v roce 2014.<span class="foot-note">https://www.pewforum.org/religious-landscape-study/christians/christian/views-about-homosexuality/</span> Když gayové ze sociálně konzervativních rodin na obou stranách Atlantiku vyzradí svoji náklonnost svým nejbližším, mnozí se od nich odvrátí. Druh víry jejich zkušenost neurčuje.<span class="foot-note">https://nplusonemag.com/issue-12/essays/california-love-story/ GALLUP (2009) <em>The Gallup Coexist Index 2009: A Global Study of Interfaith Relations.</em> P.31</span></p><div class="quote-right">Mezi lety 2007 a 2017 podíl muslimských Američanů, kteří věřili, že by společnost měla od homosexuality „odrazovat“, klesl z 61 na 33 procent.</div><p>Při úsudku o podpoře manželství stejnopohlavních párů mnozí Evropané přirozeně berou ohled na svoji víru. Rozdílná míra podpory ale vychází spíše z geografie. Zatímco většina západoevropanů – včetně Čechů – stejnopohlavní manželství podporuje, většina lidí ve východní Evropě ho odmítá. Během posledního průzkumu agentury PEW ve 34 evropských zemích z let 2015 – 2017 bylo 64 % Maďarů a 59 % Poláků proti, zatímco Slováci nerozhodně seděli na plotě.<span class="foot-note">https://www.pewforum.org/2018/10/29/eastern-and-western-europeans-differ-on-importance-of-religion-views-of-minorities-and-key-social-issues/. Průzkum z roku 2013: https://www.pewresearch.org/fact-tank/2013/12/12/eastern-and-western-europe-divided-over-gay-marriage-homosexuality/</span></p><p>Podíl amerických muslimů, kteří výslovně podporují manželství stejnopohlavních párů se poprvé přehoupl přes 50 % v průzkumu PRRI v roce 2017.<span class="foot-note">https://www.prri.org/research/emerging-consensus-on-lgbt-issues-findings-from-the-2017-american-values-atlas/</span> V oteplujícím se přístupu ke gayům tak američtí muslimové předčili tamní evangelikální křesťany.</p><div class="quote-right">„Znám řadu muslimů, kteří věří, že homosexualita je hříšná. Řekli by ale, že protože v Americe vládne světské právo, manželství gayů podporují“, vysvětluje Shadi Hamid.</div><p>„Znám řadu muslimů, kteří věří, že homosexualita je hříšná, neislámská. Řekli by ale, že protože v Americe vládne světské právo, manželství gayů podporují“, vysvětluje Shadi Hamid, výzkumník z Brookings Institution.</p><h3>postoj k ženám</h3><p>Zatímco vypichování zvláštnosti postojů muslimů ke gayům je charakteristickým předzápasovým pokřikem nizozemské radikální pravice, otázky nad vztahem islámu k ženám vyvstávají celosvětově.</p><p>Radikální odpůrci islámu, kteří jej považují za „nekompatibilní se západem“, k diskreditaci islámu často používají příběhy vražd ze cti v Pákistánu nebo genitální mutilace žen v Sudánu. Vraždy ze cti přitom před deseti lety považovali za „morálně přijatelné“ 3% muslimů ve Francii, 3% v Německu a 2% muslimů ve Velké Británii (pro širokou veřejnost tato čísla byla ve stejném pořadí 2%, 1% a 1%).<span class="foot-note">GALLUP (2009) <em>The Gallup Coexist Index 2009: A Global Study of Interfaith Relations.</em></span> Přestože se ženy mohou stát obětí zločinů ze cti i na dnešním západě (jako v severoanglickém Dewsburry), ve Francii byl poslední známý zločin ze cti spáchán před dvaceti lety.<span class="foot-note">The Economist, ‘Special Report: Third-Generation Muslims in the West Are Devising a New Islam for Themselves’, <em>The Economist</em>, 14 February 2019 .</span></p><p>Výzkum ve skutečnosti naznačuje, že ve společnostech, kde se vraždy ze cti stále dějí, jejich pachateli nejčastěji bývají bezbožní recidivisté – podobně jako u džihádistických teroristů <u>(viz článek)</u>. Starší studie pachatelů vražd ze cti v Jordánsku například zjistila, že 70% z pachatelů nevykonávalo základní islámské rituály jako jsou každodenní modlitby a 35% z nich bylo odsouzených za dřívější zločiny.<span class="foot-note">Lamis Al-Nasser, Bashir al-Bilbisi, and Diana ‘Atiyyat, Al-‘Unf did al-mar’a fil-mujtama’ al-urduni: Al-khasa’is al-dimoghrafiyya lil-dahaya wal-junat (Amman: Al-Mutlaqa al-Insni li Huqu al-Mar’a, 1998), 14 cited in John Esposito and Dalia Mogahed, Who Speaks for Islam. Gallup Press 2008.</span></p><p>Samotné přesvedčení, že „islám utlačuje“ ženy, pak čerpá svoji legitimitu od aktivistů, jako je Ayaan Hirsi Ali. Ta svoji neblahou osobní minulost zahrnující nucené manželství přenesla do životního poslání a označila se za „živoucí důkaz, že muslimským ženám může pouze prospět odvrátit se od principů jejich víry“ a „přijmout svobodu jejich hostitelských zemí“.<span class="foot-note">Hirsi Ali, A. (2005) Muslim women are the key to change. London Times, October 29th.</span> Současný britský premiér Boris Johnson v podobném duchu před lety napsal: „Je čas na koordinovaný kulturní imperialismus. Oni se mýlí ohledně žen. My máme pravdu.“</p><p>Neopodstatněnou neurvalost výlevů připomínajících koloniální rétoriku z počátku dvacátého století mnozí dokáží rozpoznat. Málokdo ale zároveň pochybuje o tom, že mezi mainstreamovými postoji veřejnosti v bohaté, liberální a světské Evropě a převládajícími názory v některých ze zemí, ze kterých přicházejí mnozí současní migranti, zejí propastné rozdíly. Datazníkový průzkum mínění muslimů v 22 zemích prvedený mezi lety 2011 a 2012 agenturou Pew nabízí vystřízlivující čtení. Více než 90% muslimských Tunisanů a Maročanů se tehdy přiklonilo k tomu, že „žena musí muže vždy poslechnout“. Zatímco 81% Tunisanů si zároveň myslelo, že by žena měla mít právo rozvést se s manželem, mezi Iráčany to bylo jen 14% a mezi Jordánci 22%.<span class="foot-note">PEW (2013) <em>The World’s Muslims: Religion, Politics, and Society.</em> April.</span></p><p>Dialog s muslimy přicházejícími z jiihovýchodní Asie, blízkého východu a severní Afriky, kteří podobné postoje zastávají výrazně častěji než třeba muslimové z Balkánu, stěžuje již odkazovaný fakt, že feminismus byl používán k obhajobě kolonialismu. „Zatímco lidé ze západu stále vidí závoj jako symbol podřízeného statusu žen v muslimském světě, muslimy vnímaný nedostatek cudnosti u žen ze západu pro ně naopak signalizuje ponížený status žen na západě“, <u>píší</u> výzkumníci John Esposito a Dalia Mogahed.<span class="foot-note">https://www.amazon.com/Who-Speaks-Islam-Billion-Muslims/dp/1595620176</span></p><p>Z dotazníkových šetření se zároveň pramálo dozvíme o tom, co vlastně chtějí muslimské ženy. Ty přitom jasně naznačují, že šovinismus nevychází z islámu. Takový byl alespoň závěr dosud nejrozsáhlejšího výzkumu muslimů na světě, postaveného na více než 50,000 hodinových rozhovorech, které agentura Gallup provedla mezi lety 2001 a 2007 ve 35 muslimských zemích. Muslimské ženy na celém světě podle něj chtěji rovná práva a náboženství.</p><p>Nejsou to jen demagogové, ale i nejpečlivější badatelé, kteří někdy přispívají k ne úplně trefnému zpodobnění muslimské výjimečnosti. Zpátky v roce 2009 třeba Pippa Norris a Ronald Inglehart zkoumali míru podpory příležitostí pro ženy a genderové rovnosti na základě dat z dotazníkových šetření World Values Survey, které mapují hodnoty a přesvědčení ve více než 70 zemích. Měřítkem pro ně byly otázky typu zda univerzitní vzdělání je důležitější pro kluky než pro holky. Ve článku pro Foreign Policy pak rozdělili země podle kulturních okruhů a <u>usoudili</u>, že relativně nižší podpora příležitostí pro ženy v muslimských zemích vychází z „historické náboženské“ tradice „islámu“.</p><p>Existuje ale podrobnější úhel pohledu. I samotná dotazníková šetření naznačují, že postoje k genderové rovnosti vychází z právních a společenských norem, spíše než z islámu jako takového.<span class="foot-note">See e.g. Esposito – Mogahed; PEW (2013) <em>The World’s Muslims: Religion, Politics, and Society.</em> April.</span> Pozoruhodné je, že pobožnější muslimové výrazně častěji podporují genderovou rovnost, zatímco pobožnější nemuslimové genderovou rovnost podporují výrazně méně – to je závěr badatelů Shireen AlAzzawi a Moamena Goudu v nedávno publikovaném <u>článku</u> založeném rovněž na dotazníkovém šetření World Values Survey.<span class="foot-note">https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2898029</span></p><h3>loajalita k vlasti</h3><p><img src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAA54AAAHyCAYAAACDJhHvAAAAAXNSR0IArs4c6QAAQABJREFUeAHsvV+oJdd971lttex23E662xqiZKwgq4X/BEMU1AGH5GE8dBNuwBdyTYuJh3m4F6KGPPoGpJeZJG8S5N7HYVoXMk/XDmqSy8T3TjASKAwJDrg1VsDEskatKLGI5USWZKstteS2z9Sn7N/xOqtX/dm1q/apffZnwT61d9Vav/X7fdaqqvWtVVXn2F6dKpMEJCABCUhAAhKQgAQkIAEJSGAmAu+aya5mJSABCUhAAhKQgAQkIAEJSEACDQGFpx1BAhKQgAQkIAEJSEACEpCABGYloPCcFa/GJSABCUhAAhKQgAQkIAEJSEDhaR+QgAQkIAEJSEACEpCABCQggVkJKDxnxatxCUhAAhKQgAQkIAEJSEACElB42gckIAEJSEACEpCABCQgAQlIYFYCCs9Z8WpcAhKQgAQkIAEJSEACEpCABBSe9gEJSEACEpCABCQgAQlIQAISmJWAwnNWvBqXgAQkIAEJSEACEpCABCQgAYWnfUACEpCABCQgAQlIQAISkIAEZiWg8JwVr8YlIAEJSEACEpCABCQgAQlIQOFpH5CABCQgAQlIQAISkIAEJCCBWQkoPGfFq3EJSEACEpCABCQgAQlIQAISUHjaByQgAQlIQAISkIAEJCABCUhgVgIKz1nxalwC/QQee+yx/kw/zrFK3sFGzXhkCDz66KNHJhYDkYAEJCABCUjgaBFQeB6t9jSaLSPw8MMPV5cuXaouXLjQ6zmigrznzp3rzWuG3SNA/6A/0T9eeOGF3QNgxBKQgAQkIAEJLJrAsb06LdrDHXPuySefrJ5++un9qB988MHq9OnT+7/9crQIIBAQCq+99lp1/vz56oknnigGGKKCjVevXq3uv//+Yj5X7iYBjhvpxYt77rmnevzxx+0nu9kdjFoCEpCABCSwSALOePY0CwO6GPQfO3asSj/MLkyRmMUKuwwesRsfb62cgvBybSAQLl++3DiYi4fwOvofvx955JG1xQT1nD17tulzZ86cqfht2jyBqdqBixcPPPDAgQC4WOXFiQNI/CEBCUhAAhKQwCETUHj2NACzj4hABv95YpbKJIF1CVy8eLHiQ0KMpCIiFZ0IiYceemit6uiz2I9bMeP3WkYtvDKB4L5uO4QdlpHoJ20z55HHpQQkIAEJSEACEtg0geObrnDb6ksH+gwS55iBZMYrZr1SobFtrPR3PAHan4sc9LErV640z3IyGxqz6sxgcevkuok6UpGCvfz3unVYvp/AVO3A3RLYihSi09vzg4hLCUhAAhKQgASWQmDxwpMZoBhYpSJwkwCjXnyZQ3huMhbrWiaBEJbx4qC8n3GLLUJ03VS6/bK0bt16LN9NoMS8tK7LChepuEgRiVnzKS5OhD2XEpCABCQgAQlIYEoCi7/VlgE4sz75QHxKCNqSwBIIIDwQmHlCUPCSqSkSAjetgzpjtn0K+9oYRmDddojjYtRGmyo6g4ZLCUhAAhKQgASWSGDxwjOegVoiPH2SwNQEmF1PZ77Slw9NVRd18DJrPr4hdyqqq9tZpx24GEE/4cPznHFXxupeWEICEpCABCQgAQlshsCib7Xl2bO4zXYzOKxFAodPADFokkAXAWZM7SddhNwmAQlIQAISkMDSCCx6xpNnKk0SkIAEJCABCUhAAhKQgAQksN0EFi080xdnbDdmvZfAMgl4K/sy2sV2WEY76IUEJCABCUhAAvMRWOytttxiO7XwTN+QG0h5hi7+h2KsW2fJ7cH5i5DOnz9/4Lm9deyvUrb0v0e39VmwdWOhL8Xgnhf1cKtinmi39F+L9PUN7OV9lL607ttn1401j4vf7E/xVubgEPl4Kc2QfaC0/8BxnRcfrRvrNrXrVO0Q7VZqj74+G2VdSkACEpCABCQggY0TqF8wsqhUv51xrx7I7tUgBn/ql2u0xsC2IfbI05ewlfqVlsHvetB3YHuat34JyF79TFZfFXvYScvxe5VEHbWIOGAjtcd3tl+7dm0Vs7fkzf3M6+j7XQuWW2zmK9aNpRb8RQ4p01p0dfLCT/JEgltf7NT76quvRpFBy3Vj7aukfnNtkQXtxLa2RBz1xYrWstHO9P2Ua5s91q8b6za1a85hbDuEnSmPZ2HTpQQkIAEJSEACEtgEAd5suajUJd5ikJsvS8KTdYi9PG/Xb/J3pVx4MiDPRQg2WFeKg3V9giS3N3Qwj98lgUD5khBFUJW4dcWfbsv97OLatq1L8EwRS5tA4YIBsadtBA9iausz+Jpz5HfJT+Lt60spy5KNqdsNsUeMpbZoa4dSmeCUswi7fX1qili3pV3TNo7vJabBrq0dKAvXtr4Z5fPlKn0w/HMpAQlIQAISkIAE5iKwOOEZgTKzlA6kEAlDEwO4tCzfGSgzmE8/qfCI/H2Dv8iXLmMwnvtHDPlgkfq7EttT2335w1Y6q0tcDHDzlNvG7z4hnNuI36mtIT4ycE7j6hoUTxlLaYYyFWD4njPgd95u4TuipySu8vjI39WXguOUsYbNvmVaZ5ufMEg5wQOWeSLuNF+JTZRJ6123jy69XSPmrmXKo60dKD/X8azLN7dJQAISkIAEJCCBqQkcSeEJJAa2iIS+wX8+A9MliErigsFjV8rLdNnHTiroGIwOEXVpmT4xmQ92h9gvxZfWmd6KWsqbD5zxsSRi8vinjAWW6Ye+0eYDfrAtzc/3vjhTJuTnYkdXSvNPGWtXnWxL68XP0j6S5+lilfapNuGZ2psy1ryNltCuffxje8qkrR0i7xzHs7DtUgISkIAEJCABCWyCwJEVnqvAYyAcA1i+t6VcRDLIHZJS+9STz7ClNvLBKL+7Uj4z1ZefmdCIlWWfEG6rO/WzS5TkopM62wTcnLGkMfN9SGKwn5YrzSKndvA/zU/5tjRnrG11xvq07fC3JDzzW2mjbGlJe0bcJeE5Z6xRbyxL/uXr5mzXvK6u30Paoat827b0eNN1PGsr73oJSEACEpCABCQwB4FF/zuVejC5kVSLr/16eKtp/tbP/Y0jv6T2MTGl/fxNrLUY7vQy94W3na6T6oFt61tcsX3p0qUD5usZ5tY3qB52LAccrX/UAuXAqvSNtwc2/PgHLPhE6mrnpcUaPrctu2Khz9UiqvnkzLC3tFhzH6ds1zZ+m1yf7uNzHM82GYt1SUACEpCABCRwdAgoPOu2zAeiczdv30B3lfrTf+eB6EkHnUPtdImKNhsIyPpKSFXPZhWzEOMDDzxwYBu+IVDa0mHF0uZP3i+GcEqFJ3bbyiwt1pxBHnt+ASHNT8z0Bz55OfItLdbcx7Y2ymNMfw8pk+bf5Pc8vk3WbV0SkIAEJCABCUigjYDCs43MhOvnGggi7tIZy1z0TBjCyqYQKungHN/qWzJb7Sw5llanR27YhljzmXP+Z+S5c+cOiMgh4W9DrEPiMI8EJCABCUhAAhKQwHoEjq9XfHtKx+1+LFNBtD0R3OppKjrZSlzHjh27NWPPmqkF66OPPnqLQKmfIyzOhoVrS40l/JtyuQ2xIjyZwaQtI+E3s9hcSKlfKNRsj21ty22Itc33Ja8/isezJfPWNwlIQAISkIAE1idwpIUnQowBWjp4Xh/ZcixMIaARnVMKT26rfPjhhw9AQsDUL6s5sC7/scRYch+n+r0tscZt0fn+g/+0MR8EKJ+2W7y3Jdap2nZOO7A8ysezOdlpWwISkIAEJCCBwydwZG+1RQCdPXv2FtHJIJkBNc8m8owiH9YdhcQsVcQ0dNn2jOYYHgyM82cB+57rbKvnsGNp82uO9UuOlX2lflNthY+lhBDiFlxmQrmtti8tOdY+3w9z+y4ezw6Tt3VLQAISkIAEJDA9gSM548kgLX+xDQNenjGccnZv+uZYzWIeyxSzS6t5cDB3Lj7wr+u5zrT00mJJfZv6+7bFyr7Dh9tmedYzn9GGD/sc2xGp6TPN2xbr1G09hb1dOZ5NwUobEpCABCQgAQksl8CRnPHMB8bc5smAOB8EL7dZhnmWDvApgfAcMus0zPpquWCeP8/X91xnWsOSYkn9muP7tsbK7DW3TTObXmpb+l9+wWdbY52j3cfa3JXj2Vg+lpOABCQgAQlIYDsIHDnhifjJZ/4YLB/FlA/qiTGPfRNxMyOTPwc45LnO1LelxJL6NNf3oxArt6dfu3btlhcMxaxosDsKsUYsh7HcpePZYfC1TglIQAISkIAENkfgyAnP0oxf24tPNod5npqYwc1jQwRuMjEwXvW5zhCqPB8YaQmxhC9zL7chVi4k8OnrTzwDmj8jTZ+ItA2xhq9LXO7S8WyJ/PVJAhKQgAQkIIHpCGyN8CwNwKbDsL2W8rfFIuY2xYp6xjzXiVAt3Zp7mLFsugcsPVb6EW2Uz2SXOOUXP/I8S48199ffEpCABCQgAQlIQALTEzhywrN0a186A1NCuCmhVqp73XXMNjGrFIlY8mfCYtvUSwRkfmsvLxMqtUHUzQxa8M7zHWYs4d+mltsSK/tOtFcbm3z7LrdrG6Ox63OW2DnKx7OxnCwnAQlIQAISkMDyCSxWeJYGXPltfwx4mZHhTZuRKJfPwLTN2lCeGbvcbtjahiWiM/7fYvgbs1Xxu7Rk8HrhwoUD7Er52tblt2Hix9WrV1v/7UbYSdsqFcxsP6xYwrdNLrcp1vSW6JwR+1C6/7D/5TOc2xRrHt9h/96149lh87Z+CUhAAhKQgATmI7Dof6eCgEyv7udvzAws8e8e4jcvtknzMjBGZJGPbQykmakLQcr6VBCFnW1ZMnuWxoPfIcgRAXAkxogXHsEVUcC2VRJl01lVBsf5v9Eo2SuJlDzfpmPJ69/k722JlbZm/6CfhLDkN/0g9qXgxttuS2lbYi35ftjrdu14dti8rV8CEpCABCQggZkI1P8aYbGpnsnbq8Pu/NSiaq8WPbfEUN/y2VkOu5StZ+n26sFyMS/rSUP8iLzhSP3Gz6LNPB7y14PyQXnJ15Xa4sjr5HctOJu4uuy1basFyCB/S/Wm62DflqaIZYgN2jZNQ9uNfJGGlKkFW2S/ZTnEz+C2TrtFxXl/pv48kQefo96+JXlL+2Fud4pYh9hYQrvmsee/h7RDlJnyeBY2XUpAAhKQgAQkIIFNEljsrbb1QLeZnawHmbc8M8jMSz1oa/6dQ9vtncz01YLglttQscvsC88iUjZmA1mfJmYZ2LZNibjqztPEnN/uSBzEAzdif/XVV2/5VxhDY4XNFInZs7a0qVja6t/k+iXGShuz/8Q+hI+lRH9iHyXfkJnzJcZaimtp63bxeLa0NtAfCUhAAhKQgATWI3AMlbueCUtLQALbRCB/Wy3CsU1YblNc2+ar7bBtLaa/EpCABCQgAQmsQ2DRM57rBGZZCUigTCB/EzHP+Zo2T8B22Dxza5SABCQgAQlI4PAIKDwPj701S+BQCOSCZ9tuKT8UaDNUajvMAFWTEpCABCQgAQksloC32i62aXRMAtMT4M3CZ86c2TfMbCfP+5o2S8B22Cxva5OABCQgAQlI4PAJOON5+G2gBxLYGIH83wb5bOfG0B+oyHY4gMMfEpCABCQgAQnsAAFnPHegkQ1RAkHg3Llz+//DlXW8jbbr7cJRzuW0BGyHaXlqTQISkIAEJCCB5RNwxnP5baSHElibwJUrV6pc7PAvUxSda6NdyYDtsBIuM0tAAhKQgAQkcIQIHD9CsRiKBCSQEXjssceqS5cuZWt/9D9y+R+cps0QsB02w9laJCABCUhAAhJYLgGF53LbRs8ksDaBfEbz4sWLzf/sPH/+/Nq2NTCcgO0wnJU5JSABCUhAAhI4mgR8xvNotqtRSUACEpCABCQgAQlIQAISWAwBn/FcTFPoiAQkIAEJSEACEpCABCQggaNJQOF5NNvVqCQgAQlIQAISkIAEJCABCSyGgMJzMU2hIxKQgAQkIAEJSEACEpCABI4mAYXn0WxXo5KABCQgAQlIQAISkIAEJLAYAgrPxTSFjkhAAhKQgAQkIAEJSEACEjiaBBSeR7NdjUoCEpCABCQgAQlIQAISkMBiCCg8F9MUOiIBCUhAAhKQgAQkIAEJSOBoElB4Hs12NSoJSEACEpCABCQgAQlIQAKLIaDwXExT6IgEJCABCUhAAhKQgAQkIIGjSUDheTTb1agkIAEJSEACEpCABCQgAQkshoDCc0RTPP3009WxY8eqBx544EDpWH/hwoX99a+99lox736Gwpe+MtRL/dQ3JrWVZ/2ZM2eqK1eujDG7X6bN/n6GDX957LHHmrhYkoiPOB999NEDnpTa70AGf0hAAltL4IUXXqjOnj1bXbp0qYmB4yzH6vR4nQbHdvJzPCNF/nPnzqXZtvL7ww8/3HkOWdoxfCshtzgd7Evn2anOwS1Vu1oCEpDAoRNQeE7YBAxo7r///uqJJ56Y0OpmTHES5PPII49UFy9e3EylWS1zDXYefPDB6vLly82Ak0Ej9RDnQw89dMCDbW6/A4H448gSQDzFwJWLT3y4iMI6hNHcKS7OsA9Nnea0ja/33HNPc2ymHo4DiEpS2/H69OnT1dWrVyuYp/lZZ5LA1ASWcA6eOibtSUACEsgJHM9X+HscAQYn58+frxA5c6fHH3988irwHzG2Cf8nd36AQcQ0A0ZO7gjOXFxvsv0GuGsWCdxCgBl6BCaJ/ouQIiGk2MaHY0Pet5tM/mkIwIzjABwRlvnFpxxTiM+h+fPy2/p7jnPMtrKY2m/Os3zydNTPwXm8/paABHaTgMJzonZnQFM6mUxkfnYzfQOw2R3YQAXMRvMppW1vv1JMrpuPAGIPMfLkk0/uV0If4sJN3740piz1UF/cUYEgShM2mYVk1p4LYPn2NK/fq5WP1dt8bLe9t4NA33FjO6LQSwlIQALdBLzVtpuPWyUggSNKgBkGhFrcshpLnvljZrwtMbPIrZeIPQaL8UF4Ig67bkMdWzb8QQCVRCWCFNHL7bbxLHOb/66XgAQkIAEJSEACh0Jgb4GpvlVsrx5c7XtWD+ya3zWgPT71Ff29+pm9/e2lL6+++upeXq4eGDbrSvnzdfUAb4/8UWc9sNuvs75Vq1mPn5FK69iGH9hI80aZtmVfGWxhkzpLifWRJ/yvB6WNL+SPbWn50rqS7SHr+mxRL+0LU77DOvzMl6mP1D2mXcMfypKiX6R9jHqom7xDU3072j7L8JuYiKct0W/pv5E/6sTWqim4ddWHTeImVurtSsEAPiR8Cl9LdYxpi6i/VBYfqTvaKfKmy6n4YSfagDrjw34S60ttUj8P2GynnUt+YofyLPO0TtnwK98f0joiplJbpfniO/5HrH1LbNI+pXylfWbVdprTdrRJyfd0HT6QiCe+87sUyxDGpXLYLvUr7OFLn13aDN9K+zJxpucs7LGuq5+29Sf8pHzbdrh0JWIMG8F4k8dGfCvxYD+6du1a4/oUzGFLPWn/7RtnkB8meT8IXmOZd7WH2yQgAQkshcCib7WN28eYmagP1vWx+kdvFuSKPreeMQtQejEE65nJ4Op/fYLev70Se8w4sL0+6O+vbwz/+E+8uZC89clkv96YHaHe8CUtt5TvxMesCymNnZh5mUaJ1yZ9hyszSvXJufEFxiSYwpbt9eBgf1aHfJHWaVdspG1LHantqGPoMuWc9gf8j1sw6WMRH3aJmxjTfsV6+jOx4VM9WGXVoES9+EH51Ie8MNuJHftDU8RXDxYb2/SlNK3TFvjD/klK+yjsIh76KXWnaSp+sKAe7FNP2kbUx3r8ox3rwWDqQrOO/HnbRqZ6MNu0MfYpm8aAvbFl4QQ3Pm19hG2kvK3Ct3yZ98N8O79jn2RfoY9xHKQe4op68v2orZ1g0tbP57SNr137B/2BmPI4iD9iIdawQd44xsY68qYpyuWM2xhgh23YbrOJfbbn+zLlwp/02JnuT7WYKcaX+jzV99SfNJZNHRvhA3/qo93SfTgYsw+twxxW6xwDp2KtHQlIQAJbR2ApCjj1gyt/9Qm7uXpbn0jTTc13rjLWJ5TmqmG+vR5INuvrQUTxai1XGbHNJ658phXUg5SiXfKQn3qjbvyMxFXKuvFvmTHD19L6KFda9pWhXmzmV0aJjfVtsXOFl7gjxrR8m82Sf33r2mxRX9RPjHlqK0e+aFd8L7UbttlWatewG21Xqpvyq7QT9cC5zRZ1pXyjz7TNaNSDoKb+vD/njPLfUQ4+bQku+NqXgkH4yoxNKUVbtPWzrn1sSNnow2k7h09T8cN2qe0iXmLDjzRP+N7XRnCjbOrrOmXDJ+xhFxa0Own/+B7+wn6qVIoj+gj7VClFO7Ux6to+p+2Sr7Eu9o9oa2Jj/8ZXtqX7MWXoO2znU0pdMZK/bfvYfZk2T/ta6lOcE4gjTVFXHlvkiWNm2/bIV1oe9rEx9pM2JsQe/TM4sH+2pegf6fbYn8ccA6POfF9dh3nqm98lIAEJLJlAtUTn4gAcJ4c2HzkhMBBLD+CxrutEEgMq6klTnLAYGHSlqCMt3zZoYjCDj2neLtts6ysTfPJBQQw+h8SOT2n5Npt9vpa2l2xRFwMS2MUALy9bKhd5iI3yqRiJbbGMASF20hR2qbsttbVfKX/kZQAxJEW/6uvPbM/bpc9++JLHHOVigNQ2CIt8LMMWPrSJTvJF/x/Sz3K/hrQj+3Na/5z8iKeU6Gt80hR+pL6l2+N77L9pf1unbNhlGccu2ij/dO0bqY0h36Pf5H02+kjertgMkTP0+ImtNM1pO60n/Y6v+XEljhf01bZjVYjHfB9Yh0FX/PgcbTJkX05jjHhSX0P85G0Q5aJM2/bIly8jhsM8NobvbW2X+hz+UqaU2pivcwwM9um4hbrD71WZl/x2nQQkIIGlElj0y4XqQU89tmpP9QG82cjtYKS4Law+gO/fBtZsyP5gtz5xNLfKcOtYpLBTn9hjVXEZ9RY3HtJKfCeWobFv0k1uSeLWp3ogV7y1sc+XiI12w0ZbYht5qC9t18g/VbvVA9XGZKmOqCtd4j9l+voV28nH7XRDE/24HgQ3fZ9bzPIEC2z27UtpOWy25ScWbmEb2s/StojvlO1qR7an9c/JL407vnPbIizxI03R3vDpSvDmE/nJG9/HlI26uE2QW4CxTV9OP+ThVvpV+k7YzZf4yguS6Fe10M03t/6Ouvv6eeyHkb/VYLIh8k5pG5b0rVoAFPsjfRDWpQQbUr7PrePnHPsyPkafiz7IurlS8Bpa1xz79io+jGG+zjFwLu7alYAEJLAtBBYtPPsgMjDkJMOJgMSAmBSDguZHy58YVEZZslGeAXGcqFuKFgcpbXk3tX6V2LsG/VP7i9hgEMsALYTVqnVEbH3tgt3Ik7Zr1DdV3NghFmJDUCNUugZa0a9iQBT+5Eu2Y7vke543/c0AGb4x6I1trMNH9oe+uqMMyy5O0RZj9rFgFG2U1tn1fW5+UTf10J4IPOLLRVcuMqJcaZkzXKcs9uO5OfyqZ3Ka/kcfjA/r2IaYos3HJvxkf8X/erZnJTPRTn3tmx+3h1Qyte30Wb+2vty2PvU3+nSsW9fPsfsy8XDhId7MHEv6cxxPVumDEc+qS/rNYR8bubBBH+TN0xybYdOVVmVOG5OG9I/SOKPLF7dJQAISOOoEtlp40jic6OKEGstVBtlRhiWfVcouqXNEHEvynwFPzJzgV7wAY1VuERu2YkDVtiQPKcqsWtfQ/Axu6tsYmgEOg88Y9FF/OtDBDz4MVtp8TteTb1XfGdywH+SCAyGKLQZWU6XwbZV+FmViuWpZys3JLy4gMFClLRk4l0TXKn7ngmSdssRPn+oSg9hn5o7l2P2MPkL/pT5srZIow2eVOMk/JE1tm/aGEfvw1PvGugzG7Mtx8Qv2xJR+WBfCcwjrKfIc9rGR/aS+XXW/D3Mc5BjLMZp2z/fNVZlHv52jr0/BXxsSkIAElkxg0W+1HQIuPYnEiSBODEPKRxmWfFYpO8T+pvJEHEvyn5M8J3UGsZz8mY3hk88k9TGK2GKA0Jef7UOuRg+x05cHkRKJvkiciASWiBcGQdG38H9IiniH5I082KZeBpkROwNsrvzH78i7zjJ8W6WfRZlYrlqWcnzm4BczQnCiLRk0tyXakoQI7prVox8QY8p9nbK0Kfb64ocRfpEfH6LOtnjy9YhOYot+m2/v+h1ttGrbdtmMbVPaJj6OQbBM992oa53lVH6usi/HPk+/bYuHPOtcjBjLJPXnMI6NcEzbOVghQHNeqzCnnUlz9PWxrC0nAQlIYFsILFp49h3YY0AWA7wYDLK+70p2zA5FWRosBm19A8slNu4qsW/K//TkTnvAFUGGr33tk/oYsTGQTgczaZ4lfA//iI3ZMwa4DOLxn9jhEYOWqf2lTgZW9Gv6NPXxmZpXtMWYfWyVsimfufjRRsGItulLcazoi53tpMiffh9Tdq4+0zj54z8IE/oOF4mindLtQ75Tjvhg2mWDeoYI6bTOKWwjfhDX2Fp1Rjf1pev7FH6usi/DmjSk/3b5Pfe2wzw2Rmww4sNxmWMl+2fso6swj77dty9Tb2mcEf64lIAEJLCLBBZ9qy0nh64U2zlpkDiJcILjYB8n5FJ5xE8MjsgfKez0XR2Ok0mUW8KS2Dkh4lsMfEt+MeDr2l4qM3YdV5HTxEwnPsK376JCWi5io90YPHYlbPfl6So/xbboUxEj/YrvQ/oVMY5J1Anv6JvYQbBEnx5js1RmnX0s2rGvj7Jvpu04Bz8Gn9SDABk6aKfvxj7Wd3zJ2a9TFm7YY7+NPlVqG3wiD30h+mApX76O4ygfLlLk+2yet+s3fpLiuNyWN7ZH/rZ86frIG2XTben32B75YxvcEJ1wnEt0UlfUG35E/fkytkf+dPuYfbmrXxz28TCPjd/h7xz7dlpf6XvsG+EDeVZhTpuRn+NY33GA7ez7UWfJH9dJQAIS2CkCS3zdbj34af5VQH2wbv7nWem16PXBv8nDMk31DNN+2dJryetBR/P6/HoAUvzXHG12o456kLpfHj8jtb2WHd/rDtXEEXn7ln1lgk8eX8RObMSZJ/LXJ8HGf3xKy7fZzG0M+d1lKzjl7YbdKEcceYrY6BOp35EPZtF2efmwWyoX5cMv8vYl+gB1tdmrB/BNm9eDqn1T4Vu6bn9j/aUW5Sv3k7Q832lz2pX66QNtdeXl4vdQBn1t0bWPjS07JT/6CnyGtHWwiWX8yx72o9K/Lwk/aYM8rVM2+hT2S/XSduwbtD99aWiK9hjaV6KP4EcpRfxt9rq2z2mbetuO+XkcQ44X0R6ldu6Kkbr6tpNn6L4cfrT1ZY5V9Ik4LmCbFOvzY+WPtv7kWEybrJIO+9jIvsF+UGoX4mDfZ9+FR74fDWWOndhv2s5HXcfAYE+eNA3pd2l+v0tAAhLYRgKLvtW2PjA3Mx9nzpxpZm7qgUN9vqia2zW5WsmVRPKkqT6pN+u4us2tdPwmHylmBLBTnziKVyFZH8998UKC+iSxbz5mo5i5Y8aEK8n4EX7tZ0y+sK0+OTUzEfjEdz71wCzJdfDrmDJYSGOnrlLsrCMmZpSYHQk2Bz34yS/ycXW+HoD05v1JqfZv1FcPCpr6sZvyZRtXkWFbn4QbI/yuBwj7sbEtb1fagXwk2oYY50z4Rn34gc9pfdHHaGPijBT9ij5E2bT9+U0M2Mn7c5QfssQv6oUr/TKtY0j5oXnCzzH7WJQttWOwo//TjsQSaUp+8IYPn75ZaJim+wg+4Rux86wYjGP/p22xSZ9O+3XEsE5Z7GGbtqXeaGtsBze+0+eGtjt9jjjwn08Xi+AAC+Lg2EFZvlM/7YqPXe2E7yRswTBPc9mmr+EvPsYxPK+b3zAotVspb9e6dRiE3Wjfvn0Zf4ktjkfEGImyxBTHW/JFfKwnpcdatsX6sLHqEr/Dl8M4NtIfYUBf5pPun8QSfRAm5E3TUOaUoQ6O1WOOgWmdfpeABCSwcwSWqJbrE0BzRTKuttYnif2rlHUDdV7RjHi4slmfSPdn96Ic64akemC0f2Wasnwoi11SfUI74GNcrcf3PNUnqP3ZCOyU8qxSJueTl43Yw2+W9YlyfyaEK731AOOAH202iZny0RZ5XaXfbbbSvPiDXdikKepjGz6mzMkXsbGNPGm+/Ap22B3iT1f7hZ18Sb+MOMKXejDT+Jznjd+lfoUNbE2RsIMv9aBvZXOrMii1RV/84VSpbKm9I38sp+AXjKLNupZt7UJfS/sqNmjHvD+H3+lynbK0URx7wu/g1tb/07rT7/gaNvqWKQd8oH9FGeKmXdJUaif2wz4+c9hOfQ2fS0s4koYcL6IPpVzS+Pk+lkHYiTqG7MvkTY+JlKF/RuJ3xBfrIk5YsN/Wgjk2DWKwn7nwBX8O89gY+1jKhDj7+uAqzAm7dBzrOwbGcSPfF6I92AdMEpCABI4qgWMEVh+QF5W4ishV0/oAfGC2YVFO7ogzzIows1efyNe+Gr4jyAxTAhKQgAQkUCTATCwzr7Xw3L+zp5jRlRKQgASOIIFFv1zoCPLeupC4Pau+Wq7o3LqW02EJSEACElgaAW5NJ3FeNUlAAhLYNQIKz11r8RXj5RkZnlkySUACEpCABCSwGgFmOBGbPKPN3VxczK1vq73lGdPVrJpbAhKQwHYSWPTLhbYTqV5LQAISkIAEJLDrBBCcvNAqXmoEj/rZ17VeIrfrTI1fAhLYbgIKz+1uP72XgAQkIAEJSGCBBLidtn4BUfPOCkRo/WIhH1tZYDvpkgQksDkCi3y50ObCtyYJSEACEpCABCQgAQlIQAISmJuAz3jOTVj7EpCABCQgAQlIQAISkIAEdpyAwnPHO4DhS0ACEpCABCQgAQlIQAISmJuAwnNuwtqXgAQkIAEJSEACEpCABCSw4wQUnjveAQxfAhKQgAQkIAEJSEACEpDA3AQUnjMS5i12x44dqy5cuDBjLdtr+uzZs9W5c+eqF154YWuD4H+zEQf/n43Eb9qbuOZM0bei3qiL/xlHn2P7XOmwYp4rntxuG9s83y7/3kQ/K/Gds23Yl0r7ziZi5d9tcBy5cuVKEzb/guPMmTPNv+IocRi7DvvEyCc/doy1SbnU7tzHvnX8tKwEJCABCRwuAYXnjPwvXbpU8Tr1J554YlAtcfJmyaBjyoHBIAcKmeYa6DGYQ8A8/vjjW/2PtE+fPl1dvXq1Ec8MuGLQxbqjmsbEHGwYYJcG90eV1VRxyW8qksu0w7/ZePDBB5tjPheuOD5evny5Wdfm8Tp94uLFi83/kwzbHItDeLN/IoIRv12JC4aUI3Ge81+FdNFymwQkIAEJQMD/4zlTP+CkzD+KZjBhKhN45JFHtlp0RlQhxBgs8p0B2NyJgd7e3t7c1bTaP4yYW51xw84QmLPfcxHsMBPHjXvuuae5W4FjI7HOlRCefEiIR0Qs56w4dnHBkQunbIt1uS8IVfyNi4f43CdWcxv+loAEJCCB3SKg8JypvTkhcyI2lQkcRTZHMaZy6/1k7S7G/JPo/SaBaQmkgnBay+3WEIsIzGvXrh24EIjw5A6FkvBkG+mwxXp7VG6RgAQkIIElElB4LrFV9EkCEpCABCSwAQKITu5g4GJpmvLfsQ0x+uSTTw5+hCTKuZSABCQgAQks7hnPeJFDvAChbckzkHniyi3Px6RluB2IZyZLKZ5f5ERK4nf6nAt2YluUx1ZaB37kecIW5bE3R1olVvLiS1ylLvnD4CN/2Q+xcQsWKZ4/TWMKfrRZ5Ak2JSbUQV7sYocPdUb5xkj2B35pW2OXMlGe+vAjTXkd5Cm9wCi3XWJaiiOta0xMafn8O5zzPkgb5H4E+1X6V5QJWyXfSzxzH0vl+toxtzHk91T+ltoVbm3Hhdw3+g77TvQ5lpTP+11ebhOcaEv8iTbNfYjf+MJ+RPvmaV0+ub283fid9+nc3zmPqxwP0mMGvGjP/JgQPva1axpvHmupzYfsU1O3Qepj33dmWWGBn7FPwIw24nGRNCE42cbzp23CNM3vdwlIQAISkMABAvVzYotK9a07e/WtPa2f+plJHmzbq59/OeB3fYJs1tdXbg+U5Tf5KZen+gUwzbb6dsE9PuTDTtSfl4089Ym6yRO+UK4+ER8wH7bJO3UaE2v4nvsZvmGTeOvbrWJVwyRihHdwCRsRI+vDfuRjW5po1+CZMo5Y6kHMXl6G8vCj3Kuvvtq0Od/DjygbfkcebEUe/Cn1l9Q238NW6lv4S2ylNDamki3WBUP8Df9Zpr4RIynY5/2L/JQvsYwy1BO+l3jCL+ppKkv+RDnqSFmFj23tmJgY/HUKf8OvNE4YRdt2HRdgG/GWYoVB7At5UFFuE5yIBe5dKfoWfqVpDB/KD+1nUW/KL2cfeeCN3TjmlPhGn8j7fRpTfI/jQd4G4XtuH5usy/edyJ+vp57wZ519amwbRJyrLGl/Ysz7Af2Y9ekHv9LjAN/pZ8Talmjb/Nzcltf1EpCABCSwewR4QclWJU5q+cA4TtxtJ8QYOOSDzBg0xIAjPxkjwmKQhO3SoLp+Y21zss4HfqntKQGPjRUfKEs8qbhkfQz0SoPorjhiW/hUKo/9YETb5XWzHTtsK/lG27CeOvjkKXxniY28jcnf5l9qm7L4kaZof+rP0zox5bbiN/XkfTu24RtxhI8sGSQSQ5qir0e+dFtahrLkzVPwLO1Lc8Sc15/+XtffaPdSLNQTrPI+E/VGnyz1a44VtBcc4ZKm4FQ6XpAvylK+tD+ktoZ8jzhyP9KyxJIfo8bywW7UOaSfHdZxlXanfbraP237OA/kMa0SK3nz1LVPrdMGeT1DftMWMMnbJMrS14khFZyxDV9TXrE+XdKn6WsmCUhAAhKQQInAVglPTnz5YC0GF30nxDj5p4OKGGB2DU6iXGmAGUA50bI9HUSG7VwYRJkxy3Vipb64Yp0ODBho4Hsbv644YhvlS4PziJEBb95usS2WIfJyXjEYzAfNaTnq50P/KKUYbOUxprZLAy1sxcAwH9SvE1PJx2BZGrh25c95DRkkw6ptMB6iqcRy6phLcaXrgskYf9fZV9J6u/p1sEr3J/yP40HeZ9LYYr/L2y/NM/R7+NtmK/xM23wdPvi1bj/bxHE19u+2fTvnG/nhmaZ1Yw3++T61bhukPg79HsfCNuHZZof2yv0v5VV4lqi4TgISkIAEgsDWCM8YqOSDOU6GnOz6BhdsJ18qPmLA1iZqgBSDg7ZBHXnCt/RkHra7ylF2lbROrFFPOggKsZcPnCMvy644YltX+ahviKCKAV4q4GMw2CUAaFfECf6UEvbYnvsZttMBeV4+2j9t23Vjyuvgd/g4tL8E+zx/MCyxiDJd/R1fSoPHOWKmrq60jr/r7CtR75CBNnnSvhec8nYpxRkCNe3vpXxD1nXFy/EpP0Z25U/rKx032b5uP4v9qovTusfVKF/aF9IY4zu+pG0Z69eNFTulfWrdNgj/VlmOEZ4cezlm9J1j2+JcxT/zSkACEpDA0SawuJcL1Sf+WxIvOeDlC/UJ8JaXHfByh/qk2LyV75aCyYr6xN/k4+UIeaoHgPmq/d/YJnXlwfYm0hSx1oOd5t+8wCFeHFQPRtZyPxiVjMSLOrr4RbnIM6aNaIMoH/Zi2dc+MOlL6YtIpooprROG9WC8ebkHL/ngBR5pnWnedb+3cUrt5nXPEXNaX9f3sf6ue1zo6zf4HH0n+MQy1nfFVQudZnOpv3eVK22rRVbzLzE4TqaJl93wwhj8SePBz3X5pPWUvne1WxwzuvKk/pbs962rBWNzTOA4Fy/L6SszdntXHGGztE/N3QZR99glPsOuvqByoP+MtWc5CUhAAhLYbQKLF54MmjjxMYhgcJUmBlV8GESlb5xs+04+8m9jmjJWWDKowybfYxA4B5fgHW+MbGsb1pOHFGXm8GcKm+Hf1DHRFvV1rmawzIAv3sRJPflbQKeIYxUbc8W8ig9D8+Irn00cF2LfCT6xXEU0RZmh8ZXyIWLxJd5KGnkQothPj5385rMJPuHHYSzhUc927v+vSVhwnIk3MOdCcJM+bkMb4CMXwbggBkvOw+nxm23kMUlAAhKQgASGElj0//FkYMRr7xlUcfLLE4O7+MTsQZ4n/73KgDAve5i/I06W68aKiGHAgC0GYwxK5+ISdmNgPIThkNmiIXbmyjN3TGlfZ3BMG8WsPzMPIXbmiq9kd+6YS3WOXYev8Vl3X+nzIRcvwWmVAXmU6aurbzux0k+YQY19CCHKbFz8xkawYTk3nz6fN7GdGPnEfhWMEKBc7In1m/Al6tiGNuCCF9w4P3Aezs8V/EZ8Iu5NEpCABCQggSEEFis8GdBx4mPQ1HUrKNsRqDGLNyTobc0zRawMSrlyzUCUW5e5DQ3OCJo5Ej6TEEuHMcDb9piCG4M/2ooB4Fxt1cVq29pxin2li0dsixnGEHbBif0snWWM/OkyL5tuG/Od+hBV2MUfjot8SvvdpviMiWPuMpwr+LAvwQtW0X5z153aX3IbwIYUfYc+xXe4RYIZwpNtQy9gRFmXEpCABCSwmwQWeastswWIIa4Kd4lOmozBFvkRU12JkyNXaLc5rRsrnBhQIGbgGqKGQXIMNKbmw+CEARbs89mhvC7asC9PXuYwfh9GTLQVaZWZtCnZHEbM6/i/7r5C3ewXXbzp0wg7+jcfEpxoK443bGtLadlo27a8Q9djBwFA3STq4BgKizxNwSe3uW2/g3tXG88Z01LbIGaE49xLP4ZR9PFgQl+nf23DMTt8dikBCUhAAodLYJHCE9HJyYwTHye2rsRAixMgg6w28cQ2bMaArMvekretGysMGECkXBn88IERn7a0zuCMK+WU5+p4aTAe2xjwbMsgZuqYEN1tfGgT2MApH/zN0V5tNqeOua2eKdavu6/gA8eetjZJjzfcOZCm+M3+VurvHIdob+zH4D4tv8534qaf0F+oh9+lY+gUfPCTupaYOI5wKy0cSgm/43xwWPvUVG1Qim/surgjhj4c/QY+fA9eYZt9YJVjUpRzKQEJSEACu0tgcbfaIh45+YWYbGsaToRx2w+3HjJA5ETIyREhFYnfDEKwN/UgL+rY5HJsrAzA4MqAIh9osQ5GDIbhFDMBxEVeflOWgTTfGUyTj8+QFOxpW24X5Xf4QL0xoMGPoTaH1DtnnqljYhAKB/jAJuUAb/jDHvHXlWKwCGtskthPYn1X2b5tU8fcV9+628fuK1EvxxH6Z95naQvaBKal/Sk4sb/kZaMtKYt/6b4W9a6zpM2xGRcq0mNhbncdPtGf5uhnuZ9jfsOAduCYxgcO4TP2QpCyP/W1QZSbI9Z12mAMl64y9HX6bOk4zDEEjuTh+BTHbRjzMUlAAhKQgAQGEVjaf4upT2rN/1Krne9c1oOBW1yvT5jNP7lOy9YnxeZ/cd6SuV4R/6+vHqyVNjfrarHa+FEPUFrz1CflJg95Iw2xHXnHLFeJlbwwqQdfrVXxP9rqAVjzvy7z/ytILGm7wBSbq8ZIHbCi7aKN+M66vM5wlLYhL3W1JXwr9YfIT73YIF+ahtim3Snb1v5jYkp9yL9TD3yDD0vaBUZp6mIfcUXZenDbFO0qk9qGZR/PVdsxtT/0+1T+rrKv4FvUG21eKk/8tH1XKvWNUlt22RizLfps3t/bbJXi6zpuhp11+tmmjqscV/K+yn6B7+nxmpgiHto/T7Ftrn1qbBvkfvb9Du557JSjv3SdI/CR/gsDPvkxCRscN4b2O/KbJCABCUhgtwgcI9z6JGKSgAQkIAEJSOAIE+CuCmY1SbWY3r8LiDuGuG22Ft2jok/t1sJztJ1RlVtIAhKQgAS2hsDibrXdGnI6KgEJSEACEtgiAojCeqay8bievdz3vJ4lP3Ar8v6GgV9Su/Ws58BSZpOABCQggV0j4IznrrW48UpAAhKQgAQkIAEJSEACEtgwgUW+1XbDDKxOAhKQgAQkIAEJSEACEpCABGYkoPCcEa6mJSABCUhAAhKQgAQkIAEJSKCqFJ72AglIQAISkIAEJCABCUhAAhKYlYDCc1a8GpeABCQgAQlIQAISkIAEJCABhad9QAISkIAEJCABCUhAAhKQgARmJaDwnBWvxiUgAQlIQAISkIAEJCABCUhA4WkfkIAEJCABCUhAAhKQgAQkIIFZCSg8Z8WrcQlIQAISkIAEJCABCUhAAhJQeNoHJCABCUhAAhKQgAQkIAEJSGBWAgrPWfFqXAISkIAEJCABCUhAAhKQgAQUnvYBCUhAAhKQgAQkIAEJSEACEpiVgMJzVrwal4AEJCABCUhAAhKQgAQkIAGFp31AAhKQgAQkIAEJSEACEpCABGYloPCcFa/GJSABCUhAAhKQgAQkIAEJSEDhaR+QgAQkIAEJSEACEpCABCQggVkJKDxnxatxCUhAAhKQgAQkIAEJSEACElB42gckIAEJSEACEpCABCQgAQlIYFYCCs9Z8WpcAhKQgAQkIAEJSEACEpCABBSe9gEJSEACEpCABCQgAQlIQAISmJWAwnNWvBqXgAQkIAEJSEACEpCABCQgAYWnfUACEpCABCQgAQlIQAISkIAEZiWg8JwVr8YlIAEJSEACEpCABCQgAQlIQOFpH5CABCQgAQlIQAISkIAEJCCBWQkoPGfFq3EJSEACEpCABCQgAQlIQAISUHjaByQgAQlIQAISkIAEJCABCUhgVgIKz1nxalwCEpCABCQgAQlIQAISkIAEFJ72AQlIQAISkIAEJCABCUhAAhKYlYDCc1a8GpeABCQgAQlIQAISkIAEJCABhad9QAISkIAEJCABCUhAAhKQgARmJaDwnBWvxiUgAQlIQAISkIAEJCABCUhA4WkfkIAEJCABCUhAAhKQgAQkIIFZCSg8Z8WrcQlIQAISkIAEJCABCUhAAhJYvPB852tPVW/+xR9V3/3j39n/XP/cZ6sbX/pctXfjjZ1qwUcffbQ6duzYLTGfPXu2unTp0i3rt33FCy+8UJ05c2arY7t+/Xr1/PPPV88888z+h9+vv/76RpuH/kE/OeqJGC9cuLCIMJ9++unGF/oxid+0Q/we4+Rjjz1WPAaMsWUZCUhAAhKQgAQksEkCxzdZ2Sp1heD84evfLBZ759m/bATpiV/9TPXeT16qjp14fzGfK7eXAIP08+fPV5cvX966IG7cuFE9++yzRYGJ6HzppZeqU6dOVffee2918uTJrYtviQ4//PDD1enTp6vHH398Ee7df//91cWLFxvB/+CDD1ZXrlxpfLvnnnsW4d8mnEAosx/v7e1tojrrkIAEJCABCUhgwQQWOeP5vT/7/er65/991SY6U57MfH7nf/+fqh+8/PV09U59v3bt2laKs65Geu211yoG6NsoOpnlvHr1alF0pjEjQJkJJb9pGgKITsTnUhKC84knnmjcoU9wIWWdhD1F3DoELSsBCUhAAhKQwGERWNyMJ6Lz7We+sBIPBCq34v7M7/5J9a5TP79SWTMvkwDiYRtFJzOdiMmbN28OAks+8t93333OfA4i1p7pkUcead94iFsQm+sKzkN036olIAEJSEACEpDAJAQWNePJ7bWris6gsHfjenW9Fq0mCRwmAW6vHSo6w0/yU84kAQlIQAISkIAEJCCBo0pgUcKTlwitk26++HT19lf+vNcEL/fgJT1PPvlkk5dnw/gdnwceeKDiVs9IvNSHl5bE9nPnzjUvContLNte/JPm4Vmn/MUn1MP6sM2SF+rg09CUvlxojthSP3IWJV+JifXk7Uo880a86ctW+J7zIL4+W131bGobt86OfWkQt9u+/PLLK7nK83P0xbTvwC7lWTIYL70ZWm5sm9CH0/2G+vAv3bfCP9bHvlGqj22lcpTP6yn1yaiHJfs9vsT+n25Lv4fddB39MGfO8QKmeUpfBJQyJ9Y0jbWZ2kj3EeLCp7R9u44n+Jbnh3cbn6HHrGhv/Axf8NMkAQlIQAISkMBuEliM8EQwDnmms6+ZeOZzaGIAxSCSgS7PSfLsFM9jMeCKQTCDRAQSt32ynee0SF0D4VXrZ+CHXezz4ZZB1jFI6xMRbXVNHRt+wIrBdDxnhq8PPfRQwyv1ldtkWU/ergRXbMXLVuAe7UE7BA/ykDe2ddk8zG2rCsfc11deeSVf1fqb/kff5AU2r776asMKZrQTbdEmGmgTynLrZ/Clb9Pf4MsyTWPaJHyI9s3rSftKWhff8Y/tpHSfxC/EUZrwDZHJNvpb1BN9L/bhtAzf49ZX/OtK+IKtSNhDJKbs8JH+Dru2iyPBkH5OW6W3kI+1GT7lS/oEnKgreHA8wbeSf6zDd1Icg4iJ8uFbWkccV2Ae+amndMxifcQavmDbJAEJSEACEpDAjhKoBwSLSNf/9H/b+/b/+suTfH741nc7Y6oHP7xica8eXO3VA6Zb8taDpWZ7PcDcq99Kecv2KE++SNjBZleqBdQeNiNRph60xs9blvXA7sC6tjqIA9uk8G3K2LBbC5zmUw+c+XlLIi7qjO3hR/2yl1vysiK212Kp2c5vWKRM84LUgR9LTV/60pf2nnrqqbU+Q2KrxVDDKu8fUTb6Sbqd/gFf2gjWpQTbvA3HtAk2utop+lLqA/5RjvqiT6TbY5+M/sU2vqcxpvmxwf7Y1p9K9tLybMeXqA/m+B2/07x8j/rS/h51YKfk5zo28/phF9xL7QvfvE3wtYtRxER/irTqMSsYRHmXEpCABCQgAQnsLoHFzHj+4PV/qsdA06Sb3xz2htt6QHhgRiNq518gkLiqXw+cYvX+sh7gNTNNbF8nMTNUDwZbTXRtay304w1TxsbMT7DAbinBidkQ8pJgBMf4nZdhton4ajHZbGLmhd/1ADnPuv+bN5bCrM3mfsZD+sKLhdZNfW+4JX5YMRPX1j9iW357Je0DQ9qmlHK+Y9qEtsFHbLWlWoTt3zmQ5qFcLWz2+0S6LfpJOpNLX2xjQH62pflTe/Qzyrf1pZitJU8wx7e2/k99bM+ZU2e0R1r/ujZTW/E9uJfaFxbsw/SBSPjKPtq2zxETvtMPohx1tDHHbte2qNelBCQgAQlIQAK7SWAxwpPnMzedQmDm9TK4ZPAWg9N8O7/ZziBsnRQD47bB8Tq2p4wN/2Ig3+YTPKgzvX0RfpQtcWIwmw54Y6DfZp/1tAt+zMGrq94h2/oE4xAb5Ol7MRGc4JCyK9kO9iEYyEMbdQmDvA3HtAltQz/A1qqpK66wl8bTZ59Yu/IjqkrCE4FGHMEYDtii73UlttPX8wtSpX1xXZslP7q45/zwEV8jxpI91rEdhrHPzXnMavPB9RKQgAQkIAEJHA0CixGex06c3DhRBrpdqWt717Yum+k2BnXMFDLzEC/iKM2YpGWGfu/zr2t7vo1Bat+gG78Y3KaDbsqwLh/cx+8YkDMAZnCbv+AkXkiSLhmwd4mJoXymznf8+Gb+MxGsGPznbZTHQx5S2h55ntJvylHH2Dahvqi7ZL9rXV9MlM3bHkHEc41pH+GZRdYRQ1ei/5GHPpUm+mf0XdaTh7jSOkrf41nJ3MfUdnyfw+YQfsEk+kXffs3+i90oN+cxK9i4lIAEJCABCUjgaBJYjPC87c6PHE3CPVExkOPWw/pu72amiEErA1hesBICrcfEojcTXx4HA33W5wNlbs+EQ9+nfvZscTGfOHFiEp+msrOOM6lwWnKbMGseLxCiT0S/idvj0zhKPBBViM9UeFIm+mdaBjEd9vuWfWIu7M5hM2zPuTzqx6w52WlbAhKQgAQksMsEFiM8j//cdMLz9g/96C2NS2vYvoEwA1YGzQhRlszaxC1uhxkLA+SYIenyg1mRfLaLQSopxCd50tsY2RazKkPqIP9S08mT683aM2vaJzxhNYRT5Mnbo48d5Sgztk2G9pU+P/q204+4OwBhzL6Sij18YN2Q2OmfCM2Y0eM7F0RiNh4/gnnf/tvnc7p9Dpup/b7vwSb6SVt+uBA3/pbSUo9ZJeKFqfsAAEAASURBVF9dJwEJSEACEpDA4RJYjPB8zy9/ahIS77lvGjurOhMDs7aBXAiuoXYZ0GFzCcITX9LBeSkG4iNPOmAnXwzi2UbKb2NsVtZ/KMe2rsE9bMNOlFvS8tSpU2u5c8cdd/SWhxOMQsi3FQjO6awy5br45m04pk2G9JU2n1dZH/tZ3t9WsUHe2M+iX8EtLpaEraijjzk2wq8o27acw2ZbXaX1CE+OL30xsZ0+BKe+FCyXcMzq89XtEpCABCQgAQlsnsBihCe32h6/u/0Nr0PRvHsiATu0vsgXA7PSoIvBfv4/CCmXvi0y7MQyREIqHGLbppcMxBmoEkObcGF2Fl/zQTu+sg4ufBjIxqA7jYMXvZBKnFhPvdQRAoF1S0sf/OAH13JpSHnEAqyY7WsTOfQrtvGW1TS19UPyxDbsRxuOaZMhfYU25v9vtvWl1Oe27zFj19YfiL9tW24Tn2FG/6Rc3j9T5qX9G3v067a+m9fH7zlslurpWkf/wG8+pUSscKEfxHFoW45ZpXhcJwEJSEACEpDA4RJYjPAEw/t+8/eqdV4ydOJXP1Md1m22IboQBAzOIvGdZzYZKDOAi8E2SwZ2DMDzF6EwEOTZtbAZtmIZA+o24RH5plzGv8cgllJ8zJaRJwaoad3EjjAnTlIImzQPA3Ge0yMm6kgHw8GQ/NxCudTEbbJ33333KPfuvPPOauituggGmMIpfRkV/Yl+w7rSraYxI9XWhvRJ2iDacGybxDO4eT20Kevov219ZSi8EG70qbQ/0n9YRz3kif2ty270R8ohOimXJ5iTD77kC7vUh+BkXYl5bif9PYfN1H7fd2LFB3wnBvZhEkvWESsxxwWIMces6EuxP9NH+ZgkIAEJSEACEtg9AosSnsx6/tS/+r1RrcBs6diyoyosFGLgyUCNgX+89ZJBFgM3tjGgZaDKOgZkDND5MKDjZUJRhvIIC571jIEb1WEH8cAgkbwMDjeV8B1/GKwyiAxfGfTjU/1P6xuf2/yhHAPaGMSW8hFz2CG2qIP64JrzKNk47HUIz6ECMnwl/7333hs/By3pN4gG+lJwQijQTjCEVylFH0X8RTnakPahXC66xrQJfZa2woe0r9CmYY8+s24ifvoT/kcsMCARC9tjf+uqC3+jf7Zxozzs+GCTC0bUicAlRbzNjxX+zGFzheobfnGhII5BLNlXWY9/kcYcs+AK09ifWcLPJAEJSEACEpDA7hE4Vr+hcW9pYX//769W1z//2WrvxvVBrvFc5/v+zR8OymsmCcxNgP/F+dWvfrV6/fXXe6tCdN53333Vpv4dS69DZlg0AYQ84m2Bh+1Fc9M5CUhAAhKQgAQOn8Bm/vnginFyu+ypz/636saXPld//nOrAGWW872fvHRot9euGJbZd4QAIhIx+dJLLzWfGzdu3BI5eXimkxlSkwSGEmAmMr0LYmg580lAAhKQgAQkIIHDJrDIGc8cCjOgP3j5uVqAvtFsuu3OD1f8+5V3nfr5PKu/JbA4Asx8Xr9+vWImlMTbb9d9A+7igtShWQgww8ntqohNbqvmVuK4xXiWCjUqAQlIQAISkIAEZiKwFcJzptg1KwEJSGCxBHj2m+e5EZyReKYV4WmSgAQkIAEJSEAC20ZA4bltLaa/EpCABCQgAQlIQAISkIAEtozAot5qu2XsdFcCEpCABCQgAQlIQAISkIAEBhBQeA6AZBYJSEACEpCABCQgAQlIQAISGE9A4TmenSUlIAEJSEACEpCABCQgAQlIYAABhecASGaRgAQkIAEJSEACEpCABCQggfEEFJ7j2VlSAhKQgAQkIAEJSEACEpCABAYQUHgOgGQWCUhAAhKQgAQkIAEJSEACEhhPQOE5np0lJSABCUhAAhKQgAQkIAEJSGAAAYXnAEhmkYAEJCABCUhAAhKQgAQkIIHxBBSe49lZUgISkIAEJCABCUhAAhKQgAQGEFB4DoBkFglIQAISkIAEJCABCUhAAhIYT0DhOZ6dJSUgAQlIQAISkIAEJCABCUhgAAGF5wBIZpGABCQgAQlIQAISkIAEJCCB8QQUnuPZWVICEpCABCQgAQlIQAISkIAEBhBQeA6AZBYJSEACEpCABCQgAQlIQAISGE9A4TmenSUlIAEJSEACEpCABCQgAQlIYAABhecASGaRgAQkIAEJSEACEpCABCQggfEEFJ7j2VlSAhKQgAQkIAEJSEACEpCABAYQUHgOgGQWCUhAAhKQgAQkIAEJSEACEhhPQOE5np0lJSABCUhAAhKQgAQkIAEJSGAAAYXnAEhmkYAEJCABCUhAAhKQgAQkIIHxBBSe49lZUgISkIAEJCABCUhAAhKQgAQGEFB4DoBkFglIQAISkIAEJCABCUhAAhIYT0DhOZ6dJSUgAQlIQAISkIAEJCABCUhgAAGF5wBIZpGABCQgAQlIQAISkIAEJCCB8QQUnuPZWVICEpCABCQgAQlIQAISkIAEBhBQeA6AZBYJSEACEpCABCQgAQlIQAISGE9A4TmenSUlIAEJSEACEpCABCQgAQlIYAABhecASGaRgAQkIAEJSEACEpCABCQggfEEjo8vakkJSCAI/N3f/V31jW98o3r11VdjVfWLv/iL1dmzZ6uTJ0/ur/OLBCQggV0k8Kd/+qfVO++80xr6b/zGb1Rnzpw5sP369evV1772ter555/fX3/nnXdWP/uzP9scX/dX+kUCIwj89V//dfWP//iPg0r+2q/9WvULv/AL+3k55//t3/7t/u/8C3kpY5LAWAJf/OIXK46Bn/70p1tNjD1G0nc5rsYxmXEqffaXfumXWuuaaoPCcyqS2tlZAm0nINbz+eQnP1kxWDJJYG4C9Lf8Asi9995bfexjH2u9ADJGEMwdh/aPFgEuyMUAZ2hk5H/qqaeagVda5uWXX674fOtb32qOrek2v0tgLgLvfve7D5h+7bXXDvz2hwSmJPDlL3+5mcjI+11ax9hjJMdVjqFpQsAyfuBCDBcBu+pNy435rvAcQ80yEvgxAXbWuOqZXuFkoMXVVLZfu3ZN4WmPmZ1A29V7rmryya/Y49AYQTB7IFZw5AjEnSBcVf/Upz41KD6Oqxw/KcNV+JhtYkBGf2bghN18lnSQcTNJoCbAMbFrVpIZJ/oY/S+/eBx9+ld+5VcqLu6ZJDAVgTjG9dkbc4yMYye26dfcmUdiPfVyzOV7rG82TvxH4TkxUM3tFoG4TYeTUnoCYzDEb05c+ZWl3SJktJsgEFcqqSs9mTA4iiunnKTop+mVzBg8rSIINhGPdRwtAt/73veagPLBe1eUcWxlYJ+W4zdX+tnOsVXh2UXRbWMJxHGT/pUPwul/DNBJad8cW5flJAAB+hT9buiYccwxkjuiSOk4gd9cPKFfM07gbpK8z5NnquTLhaYiqZ2dJMAOSrrrrrtuiZ8TFgN6duahB5JbjLhCAgMIMKtOyk8m9EFu9UZsclKLE1WYHCMIoqxLCQwlEBc4Tp8+PagIx0uOmxw/SwN7nvEkxfF3kFEzSWAgAfofsz4kLnTkKfoz/ZOPSQLrEuDc/IUvfKEZK3LM41zelcYeI6Pvxh0kaR2xLvKk26b87oznlDS1tXMEYgdtO/kw8GfAT77SAGrngBnw5ATSq+9x4kgrQXTSDzlRhdCM7dF/hwqCKOdSAqsQiH5GX02fL+KYyEW7/FbFyN91XKX+yLeKL+aVQB8BZn1I9EuOnXmKfkf/JS93nERipohn6tM7S2KbSwl0EaDP0HfoQ/lF4rxc9MFVjpGU4RhMPaVyrGMbeRgvzDVmVXjmrelvCYwg0HaSiZ07H/CPqMIiEigSoO/99m//dnFbvvL2228/sCpOXkMFwYHC/pDAAAJceKN/kWJAH8UY3MQFkdIV/r7jKnaxH8fZsOtSAmMJMODnuEjfK/VJ7Mb5PGZF07risQfuNLFfpmT83kWAi8alC8ddZdi2yjEyjsNdNumz9H+Oq3MlhedcZLV75AmwE8eO3HeCiXxHHooBLpJACMz06v06gmCRQerUIgkgLCNxBZ0BeSQG7jFjxKx7DLy+//3vN1n6jqtk8tgaNF1OQYB/30OiL7YN6qNPs51bcaPf0hd5yRvbWfJ2UJME5iAw5hgZx8rDPq4qPOfoEdqUgAQksBACXIHnhIPoTG+dicETbg4VBAsJSTe2iEAMduh/qegkhPSFFjynHAP4LQpPV48QAS7QxUU6/gd3W4o+zYxo2mcRovRx/kUVdjjGpsfcNnuul8AuEVB47lJrG6sEJLBTBJjV5Ao+A6L0rctAiMGTgmCnusTGg+V5pa43JMYsfAz4N+6gFUrgxwTiJW2IxeiXJTif/vSnS6v311EW0UmfVnjuY/GLBBoCCk87ggRGEmAwz4cBPAP8rhMV+UwS2CQB+iQvcqF/Ijrz22sUBJtsDetqIxDHRvopH37Hs8j04b4U5fvyuV0CfQTiLpB4a3Jf/rbt0Sfjdsi2fK6XwFgCY46R0S8P+7jqv1MZ2+qWk0BNIHZkBkylFOvf9773lTa7TgKzEAjRyTK/HWxohWnfjn48tKz5JLAOgbTvlexEfyRffkGllN91EugjgOiMAXl6+2xfObdL4DAIjDlGDjlWxrF1SN6xcTvjOZac5SRQE2Dn5GQVJ6wcSlxBjYNEvt3fEpiaAG9l5IUtITq7bnOcum7tSSAn8MUvfrG55ZALIKW+mA504jgZgx6PqzlNf89FIG71pu9F/yvVxfGVFwfRV9tuuY0+7QXnEkHXTUEg+ugqx0jK0G/pn5QLG+EP68Jevi3yTLF0xnMKitrYWQJxS048G5KC4EQWO7HPeaRk/D4XAV4kxKCIEwu315YG+lE3guDzn//8gf9BF9tYxuApTlbpNr9LYCiBOPZ94xvfKBb51re+1axPZ5kowwCJ42fp/9lFmbBdNOxKCaxAIP5FSl+fir7J8bHUN1nPuZ/+m/bpFVwxqwR6CUQ/XPUYGY+Elcas0Z855ys8e5vADBI4HAJxYuFEw4A/Ejvwl7/85eYneebciaNOl7tNgP7HTCd9jdf4R99soxIDrFUEQZst10ugjQBvB2UQzjEy/z+eXCjhw3b+cXqaov9SJgZEbOe4Gr+73jya2vK7BPoIxN1J/FufrpQKSl7cRr+OhAiIC3+8sZm8JgnMRWDMMfKuu+5q3Iljb/jG7/hXQnMfV73VNqi7lMAIAgzy2fkZCMUnNcOJp+2fUKf5/C6BdQhw0qD/0d+G/uNyTi78H8UQBGk/jZMS9nJBsI6flt09Ahwj+V+HDMijX+UU2J4P0qN/xmA+vbBHeQb2cfU+t+dvCaxKIL3Do68s/ZV+iVjlzpE8cVEvPZ7m2/0tgSkIjDlGctxEYNJ/uaiXXwzkmNp1p9QUfh/bq9MUhrQhgV0mwICKmaP06ic7OIN2Zzt3uWfMHzsDpi984Qv7t8Z21chJJf2n5ojVfECflud23biqmq73uwRWJcCxkQEPfS5S3zGSwRFluEASiT7MVfu5B0dRn8ujT4BjKP97k8TxcegFDc773LJIPyXZNxsM/pmAQJybuSDX9iwx1Yw9RiI4Oa7GBRfq4Xi8iQsmCs8JOogmJCABCRwWAU4ecVt3nw+58CT/GEHQV4/bJSABCUhAAhKQQE5A4ZkT8bcEJCABCUhAAhKQgAQkIAEJTErAt9pOilNjEpCABCQgAQlIQAISkIAEJJATUHjmRPwtAQlIQAISkIAEJCABCUhAApMSUHhOilNjEpCABCQgAQlIQAISkIAEJJATUHjmRPwtAQlIQAISkIAEJCABCUhAApMSUHhOilNjEpCABCQgAQlIQAISkIAEJJATUHjmRPwtgTUI/PCHP6zeeuut6u23317DikUlMA8B+iYfkwSWRuDmzZtN32RpksCSCHheX1Jr6EuJwDb1UYVnqQVdJ4GRBG7cuFF94xvfqP75n/95pAWLSWA+AvRNPiYJLI3Ad77znaZvsjRJYEkEPK8vqTX0pURgm/qowrPUgq6TgAQkIAEJSEACEpCABCQggckIKDwnQ6khCUhAAhKQgAQkIAEJSEACEigRUHiWqLhOAhKQgAQkIAEJSEACEpCABCYjoPCcDKWGJCABCUhAAhKQgAQkIAEJSKBEQOFZouI6CUhAAhKQgAQkIAEJSEACEpiMgMJzMpQakoAEJCABCUhAAhKQgAQkIIESAYVniYrrJCABCUhAAhKQgAQkIAEJSGAyAgrPyVBqSAISkIAEJCABCUhAAhKQgARKBBSeJSquk4AEJCABCUhAAhKQgAQkIIHJCCg8J0OpIQlIQAISkIAEJCABCUhAAhIoEVB4lqi4TgISkIAEJCABCUhAAhKQgAQmI6DwnAylhiQgAQlIQAISkIAEJCABCUigREDhWaLiOglIQAISkIAEJCABCUhAAhKYjIDCczKUGpKABCQgAQlIQAISkIAEJCCBEgGFZ4mK6yQgAQlIQAISkIAEJCABCUhgMgIKz8lQakgCEpCABCQgAQlIQAISkIAESgQUniUqrpOABCQgAQlIQAISkIAEJCCByQgcn8yShiQgAQlIQAISkIAEJLCjBL7/91ermy8+fSD643ffX93+oXMH1vlDArtKQOG5qy1v3BKQgAQkIAEJSEACaxN466nL1Y0v/edq78b1oq1jJ05WJ371f64/n6mOnXh/MY8rJbALBBSeu9DKxigBCUhAAhJYIIGbN29Wr7/+evUv//Iv1RtvvFG9/fbbzfLkyZPVqVOnquPHHaYssNl06ccEfvDy16vrf/b71Q9efq6TCYIUcfr2V/68ev9n/mN1250f6czvRgkcVQI+49nTspcuXaqOHTt2INcLL7zQrHvssccOrB/z49y5cxUfbC4xTRXrlStXGmaPPvropGFO5d+kTmlMAhKQgAQ6CSA4n3322eqv/uqvqq9+9avVt771rerNN9+svv3tb1cvvvhis+5v/uZvmu/kNUlgaQQQnd/949/pFZ2p3z98/Zs/LvP1dLXfJbAzBBYrPB9++OFGqLz22msrNUYIEcovPeEj8T3++OPVPffcM8rdCxcuNJwQx10fBPSUKTgPEd/kpf5HHnmkeuihh6Z0Q1sSkIAEJLBlBK5fv14hKl9++eVOzxGciNCrV69WlDFJYCkE9m680cx0tt1a2+UnZd743Gfr23Lf6MrmNgkcSQKLFZ4PPvhgA3yIsElbhvynT5/eGoGzjuiMuM+fP1/t7e21fhB7cEGkrpoQxNiO9li1PPkRnvgwh+icwr8xMVlGAhKQgARWJ4CAfOaZZ6pVZjFv3LjRlFF8rs7bEvMQuPGlz60005l7wcwnNkwS2DUCixWeCArEziq3ZjJ7iMC6ePFiIz6X3pjMAN5///2zu0k9ly9frp588smGz+wVZhUgjOcQnVk1/pSABCQggQUTQGyuKjojHMpyS+4qgjXKupTA1AR4kdC66UcvI3LWc12Olt8uAosVnmBEeIaYHIIV0Ul+Rc6ttGCJmEd8miQgAQlIQAKbJvD888+vJRyZ+XzppZc27bb1SeAAgXe+9lTr22sPZOz5wS23/PsVkwR2icCiXxfHbCCzZQjKIbd6ko/8CKxSYvaUl9w8/fRP/sdSzMaxnDLxTCN1MduY+o4w5tlOtvE9EnnIy23CcyW4pHVGPfjK7bBPPPFEwwb/EKgwYab07NmzzTLiSF+2RFk+JPJGHn7THsSZil3alDxpPvKSUj/4nbdX3EKdXljA79w/ykZiO3bwJRJ2qB/eJglIQAISmJ8AM5V9z3QO8eIf/uEfmrfgDslrHglMQeAHP/hB87bl2267rXn51c/83f9T/cwUhmsbzdtwP/bJiaxpRgLLJ7Bo4Qk+BMIDDzywL4TakCJwEBmInzwhtni+EcGJPfIggOLWU7bF+rzsmN8IKPxByKW30iLoEEHcCox4CgEVQpS321KmTTiP8SUtA4cu2/CABf7hB8ITpnnimc8uwQdnGFAfNq5du7Y/24oAjG0Rf26f8rQ5AhFfeLEE9VEOVsTA+r4UddEGiMyoL3jTRjxjm7ZRn023S0ACEpDA6gReeeWV1QsVSnD+4d+vmCRwGATeeuut6j1v35hOeH7Tt9seRjta5+ERWPSttmBBYCA00hmrEi62k680c4mYQgQhgEJ0YoO8CA9EFiIEQbJuahOdUR8+UGeIINYjivCBhDCdIxFfCO+SfYQdYg8/8K/EsVSutA4hR7sF7xC7wZt4YV0SteEHeRGcwQkb+MZyCCPipS2oK7WDv6wLMUzfKPlRist1EpCABCQwjgC3yZokIIGDBH7om20PAvHXkSeweOFJCzAbiZBoEwgIKmbrQqSkrYYgZTuCMwRQup3viBzECIKmrY68TOk3IgY/EUilWTTqafOB9cSJv4jkKRNxISrhgw+lRNxd20tlutaV2iLys43ZzNLFBPxAtJZmrinPNtqzjxHClli7/KCd8GOIkA3fXUpAAhKQwOoEnKVcnZkljj6B2z907ugHaYQSSAhsjfBsEyrEgoCJ2zKT2JqvbEOAtAmuyI/oQ/yVxFDk6VrGzFmb6OwqG9tClK4qfhHdXf/DExEWt5tGXfkSfl0iLc+/7m9iLcXZ50cw6hKecZFiSDzkoc277K0bq+UlIAEJSEACEjgaBN46+fOTBfKuUz83mS0NSWAbCGyF8AwxUhIICAbWIyDIlydmx/pEZ5QhHyJulUT9PJtJOcRraaYztYevzD6mQvHMmTPNbaFR96oiCL+7/o8nYphEPfAopRK7Ur6h64iBW1158U8aKwKd9aRSnPjR5UsIz5JoDd9i25B2jzzBPmy4lIAEJCCB6QicOnVqOmNaksAhEvje6Xsnq/3dvlhoMpYa2g4Ci3+5UGDkFktm7kJkxnp+kxB9eQoBQjk+Q1IImyF5EU4IKRL1Uwd+ttlAcOEvebm1N2bkWIcgbBOFQ3zpyoO44jlHBC8fvneJuy5bQ7YRB1zgQN3EyXd4RTuQJ0TfEJur5Il2T9++21e+JIL7yrhdAhKQgASGEThx4sSwjANyffzjH6/uuOOOATnNIoH1Cbz55pvNv/F573vfW911112Nwe9992+qt5/5wlrG33Pfp6pjJ96/lg0LS2DbCGyN8ES4INhy4cnzeawvCakQgKnIm7KBEFHMcMazgoipEHZ5PfjNh7y54MJ/ErNuIWTz8lP8RgDG7CwCea4Eg+CS1kEbxbObIQ7T7VN9j3ZnFtgkAQlIQAKHT2AqoXj8+HFF5+E358578FO/+XvVO8+O/3+ex06crN77P/7o7q+dhymAnSKwFbfaRosglhAsPMNHQsgxUxXCLfKlS0TeXLdRYjudPeRtsPgXs3qpH/hA/lx0pnnm/h63Ac8p+hDf2I/Z3LljKtmPOOdq91KdrpOABCQggXYCCMY777yzPcPALR/84AcH5jSbBOYjwEzlT/+7/zS6gvf91h9W7zo13bOiox2xoAQ2TGCrhGcINwQniSXrQmiU2CFWESAhVkt5WIdg6suTl81nDZlpY0aPWdiSrb7bOfFhzjS3/dT3w4yVPkFblC4ApD7ynXbaJJe8fn9LQAIS2BUC9957b4UAHZu4XVfhOZae5aYmcNudH6ne/28fq2+XPTnYNHlP/vZ/qHy2czAyMx4xAlslPGHP7CZCEtGJYOia7Yz8CESer2wTGMzQcXtoSSyu2t7UxWwf9aUzi4hj6m/zgZjm/rceYT8XzKvG2JWfOLmltosltxP3CdOuOoZsY/YZ1vEio1IZeNDuJglIQAISmJ8AovO+++4bJT4py7Od6wjX+SO0hl0jwL9D+Znf/ZOK5zX7EnnIq+jsI+X2o0xg64QnoonZLAQFyyEiChGCIOL5xlSAhjDhzavp84dpg1MHKURbl6CKcjxTir1U9CBG8QHRlc7EhfhhfcQytShD1BI7vnf9P9Pwf8iS+PhwAQCBzYd48Z06qIuYqJsU22FNHmYlp44z9RvWPE+Lf8Qe7UcevrOOdsBX8pokIAEJSGB+AidPnlxZfDLTiWClrEkCSyPALbPv+zd/WJ367H+tfupf/V4jQo/ffX/FB7HJOraRx9trl9Z6+rNpAlsnPAEUs5yxHAINEYLIQGwiOnjjKUt+IxTTZzVTewhGRBIihTLMkH3nO99JsxS/I3YRXan4pA58RvjEvxjhOwLu2rVr+6IQsbRKop6wV1oiAKkDBqsw6/IBe3BDUCImQ1DyGwFNXQhL6sYntrON+uFAHtiHMO2qa+w22u3VV19thGW0H77wHbEJ86l4jPXRchKQgAR2jQAC8hOf+ETvM5/MbnJrLedqReeu9ZLtixdReeJXP9MITJ7/5IPYZJ2Cc/vaU4/nIXCsfvOnr/6ch61Wd5BA6bXrO4jBkBdK4Lnnnms8+/CHP7xQD3Vr1wjcvHmzeuWVV5oLlVzUffe73938z2mEJv/701trd61HLC9ez+vLaxM9Okhgm/ro+Kf8D8bsLwlIQAISkIAEJLASAYQlb7u9/fbbq9tuu636wAc+0HxWMmJmCUhAAhLYCgJbeavtVpDVSQlIQAISkIAEJCABCUhAAhJoCCg87QgSkIAEJCABCUhAAhKQgAQkMCsBheeseDUuAQlIQAISkIAEJCABCUhAAgpP+4AEJCABCUhAAhKQgAQkIAEJzEpA4TkrXo1LQAISkIAEJCABCUhAAhKQgMLTPiABCUhAAhKQgAQkIAEJSEACsxJQeM6KV+MSkIAEJCABCUhAAhKQgAQkoPC0D0hAAhKQgAQkIAEJSEACEpDArAQUnrPi1bgEJCABCUhAAhKQgAQkIAEJKDztAxKQgAQkIAEJSEACEpCABCQwKwGF56x4NS4BCUhAAhKQgAQkIAEJSEACCk/7gAQkIAEJSEACEpCABCQgAQnMSkDhOStejUtAAhKQgAQkIAEJSEACEpCAwtM+IAEJSEACEpCABCQgAQlIQAKzElB4zopX4xKQgAQkIAEJSEACEpCABCSg8LQPSEACEpCABCQgAQlIQAISkMCsBBSes+LVuAQkIAEJSEACEpCABCQgAQkoPO0DEpCABCQgAQlIQAISkIAEJDArAYXnrHg1LgEJSEACEpCABCQgAQlIQAIKT/uABCQgAQlIQAISkIAEJCABCcxKQOE5K16NS0ACEpCABCQgAQlIQAISkIDC0z4gAQlIQAISkIAEJCABCUhAArMSUHjOilfjEpCABCQgAQlIQAISkIAEJKDwtA9IQAISkIAEJCABCUhAAhKQwKwEFJ6z4tW4BCQgAQlIQAISkIAEJCABCSg87QMSkIAEJCABCUhAAhKQgAQkMCsBheeseDUuAQlIQAISkIAEJCABCUhAAgpP+4AEJCABCUhAAhKQgAQkIAEJzEpA4TkrXo1LQAISkIAEJCABCUhAAhKQgMLTPiABCUhAAhKQgAQkIAEJSEACsxJQeM6KV+MSkIAEJCABCUhAAhKQgAQkoPC0D0hAAhKQgAQkIAEJSEACEpDArAQUnrPi1bgEJCABCUhAAhKQgAQkIAEJKDztAxKQgAQkIAEJSEACEpCABCQwKwGF56x4NS4BCUhAAhKQgAQkIAEJSEACCk/7gAQkIAEJSEACEpCABCQgAQnMSkDhOStejUtAAhKQgAQkIAEJSEACEpCAwtM+IAEJSEACEpCABCQgAQlIQAKzElB4zopX4xKQgAQkIAEJSEACEpCABCSg8LQPSEACEpCABCQgAQlIQAISkMCsBBSes+LVuAQkIAEJSEACEpCABCQgAQkoPO0DEpCABCQgAQlIQAISkIAEJDArgeOzWte4BCQgAQlIYASBGzduVK+88kr1+uuvVzdv3ty3cOLEieqOO+5oPvsrt+jL9//+avX9Z/+yuvnNrx/w+vjPfaR6zy9/qrrtzo8cWO8PCUhAAhKQwFEhoPA8Ki1pHBKQgASOAAFE5vPPP1+9/PLLrdGwDQF67733bo0ARXB+77/8fvXD179ZjOvmi09XN770uer43fdX7/vN31OAFim5UgISkIAEtpmAt9ouvPVee+216rHHHjvg5aOPPnrgtz8kIAEJHAUC169fr65evdopOiNOZkS/+tWvVs8++2ysWuwSQfnG//lgq+hMHUeAfvePf6d6+yt/nq72uwQkIAEJSGDrCSg8F96EV65cqRCaDzzwQPXCCy9U586dq1j39NNPL9zzady7dOlSdfbs2WmMaUUCElgsAYTkM888U7FcJTH7uWTxiYB88y/+aJWQqr0b1+vZ0T+o3vnaUyuVM7MEJCABCUhgyQQUnhO2zoULFxphuIpJZjOPHTvWiMpSuQcffLCZAUB0IsDuv//+5jdLkwQkIIGjQgDxmD7LuUpciM+XXnpplSIbyfuDl7/eCMixlXFr7t6NN8YWt5wEJCABCUhgUQQUnhM3BzORzE5OmU6fPt2Izb29very5ctTmtaWBCQggUMngHDkJULrpBdffHG0cF2n3q6y3/u/V5vpzG0x8/nmmjZym/6WgAQkIAEJHBYBhecM5OP22BlMa1ICEpDAkSMwxWwls6W8BXcpidlOntdcN73z7FPOeq4L0fISkIAEJLAIAr7VduJmOH/+fHM77MMPP1zdc8891cWLFyeuQXMSkIAEjg4BBCMvFZoiffOb32zedjuFrXVt7H3lL9Y10ZRn1pN/vXL7h85NYk8jEpCABCQggcMioPCcgfwjjzzSvPyHW255Q+M6z2PyYqH8ZUKI24ceeqhimad4FvSJJ55otuflEcOU5dnRSEPyRN5Y5mVY3+VXlGPZVhaRnvqVlmn7Hrc2E9fjjz9ecVtymkp1RT0lfmlZv0tAAvMTmEp04ul3vvOd5gVF83vdX8Pd/9//W/10f7ZBOZg5VXgOQmUmCUhAAhJYMAFvtZ2pcRBBiKF4G+2q1fBvVHiDLTOn8UIhnvFEUCKueJERb3ztSuTh5UUILcoigvGJcohZEnn4nubBPnmefPLJW8yv41dXWSqizr6YUocQnfiPgAwusb2tLp6RZdsQfmHLpQQkIIFVCdx2861Vi5hfAhKQgAQkcKQJOOM5U/Mi3hBDiMeY+VylKoQRAunatWuNWIyyiCw+iELsUg8zrHlCsJIoHwkBi0+8HZft8S9ZEKSR0jyI1nxWcB2/omw+CxwxUR/CM2Zlw6fSMkQngrn0wiXsMPub18WMKp+oq41fqU7XSUACEpCABCQgAQlIQALjCDjjOY7boFJx+2fcDjqoUJ0JUUQZBBU2SgmxhuDkVlIEVp5Yh8gsJYQX25npZGY2T4gx8sSsaGxfx6+0bNutx9RJTNwK3JUQ3Qj6NtFJXfgOv666qKeNX1f9bpOABKYjcPz40bz++db7//vJIB078f7JbGlIAhKQgAQkcFgEFJ4zkw+BiBBC5AxJCKeYBezKj1BDmJI/T4gqBGQphZilfF+eVNSu49fQskNEJzOn+F6a6SReWCM4EaZdKRiV+HWVc5sEJDAdgZMnT1ZHUXy+dXI64Xn7h/y/zdP1OC1JQAISkMBhETial5oPi2ZLvQgcbpsd+qZbZjtLt8+WzCNQS89itglKbMS2ttnAUj2sW8evVcq21Y9AjFtxu/jAo0/AUgccYFDi1+aD6yUggekJ3HHHHRX/y3PddOeddy7mrbbHfv6/q591+L+q6p031wrrXad+rrrtzo+sZcPCEpCABCQggSUQUHhuqBUQSswexvOebaIvZhgRqfGcZp+LMYPZl2+d7ev4FWVD8I7xI0QngpLvsCnNeEZdQ5mQT+E5pkUsI4HpCNx9991rC89Tp05VH/3oR6dzagJLb/3a/1K99dTltSy995PdL5Fby7iFJSABCUhAAhsk4K22G4Qdzxx2vek2BBNClTfRDvmkLxCaK5x1/IqyIQpX9ZFyzHTCDy4sEZ/5M6jYjbqYYR6SsL2OIB5Sh3kkIIFuAidOnKgQn2MTt+ree++9Y4vPVu7Er36mnq388Gj7x+++v3rPL//r0eUtKAEJSEACElgSAYXnBlsDgcPLfBBFiM+21Hb7bFv+Ta1fx691yhIfL0riuU4Sz24y8xlvrm1WJn+G3j5LO3ALML6ZJCCBwyWA8ORW2TEJ0cmzoktLvBTo5L/5w+rYidV9Q7C+/zP/cWkh6Y8EJCABCUhgNAGF52h04woyI4eIQvC0iU+EFbd/lmb00lqx0Zcnzb/u93X8ouwQf5nJzGcrYZaLQ2Y+WV9iiECFX98ttLzsibpC0K7Lx/ISkMB6BLhV9oMf/OBgI8x03nfffaMF6+CK1sjI85k/87t/stLM57s/+j9UP/3v/lMtWH2b7RroLSoBCUhAAgsjoPA8hAZhRo7bRRGNCK08IYQQaszoIdZKiVtEEV2bFJ7r+DWkLEKRmPkMScwewyF/Fjbqgk8bP7gjPJk5jdtzh9RpHglIYF4CzF4iJnnhUFtCcDJD+olPfKLi2c6lp3ed+vlGfL7vt/6g4mVBbYlba9//bx+rTtYznYrONkqul4AEJCCBbSWg8DyklkMcIXrahBGiCoHK/6tMBSj5+X327Nnm2UQE7CbTOn61lUVwIhL5NynMbJJvSEIwMvOJgMxnN+HC9pwfgpN6YEgbUN4kAQksiwBi8uMf/3j167/+640IRWTyYUYUUcp6fm/bv2Hhec1Tn/1v9ee/Vid/+z9UvDiID2KTdcxy3v6hc8tqDL2RgAQkIAEJTETAt9pOBHKMGUQPM3Zts5bckotQ4oOAioQgpSzC9TDSOn6tU7YUK+IxZkpD2JKP52mvXr3aiFL4pvwQt/iR375bsu86CUjg8AggLBGh2zCruQolZkDfXX+qj31ylWLmlYAEJCABCWw1gWP1W1P3tjoCnZfAggi8+eab1UsvvVS9973vre66664FeaYrEqiq5557rsHw4Q+Pf9OqHCUwB4Fvf/vbFZ8PfOADzWeOOrQpgTEEPK+PoWaZTRLYpj7qrbab7BnWJQEJSEACEpCABCQgAQlIYAcJKDx3sNENWQISkIAEJCABCUhAAhKQwCYJKDw3Sdu6JCABCUhAAhKQgAQkIAEJ7CABhecONrohS0ACEpCABCQgAQlIQAIS2CQBhecmaVuXBCQgAQlIQAISkIAEJCCBHSSg8NzBRjdkCUhAAhKQgAQkIAEJSEACmySg8NwkbeuSgAQkIAEJSEACEpCABCSwgwQUnjvY6IYsAQlIQAISkIAEJCABCUhgkwQUnpukbV0SkIAEJCABCUhAAhKQgAR2kIDCcwcb3ZAlIAEJSEACEpCABCQgAQlskoDCc5O0rUsCEpCABCQgAQlIQAISkMAOElB47mCjG7IEJCABCUhAAhKQgAQkIIFNElB4bpK2dUlAAhKQgAQkIAEJSEACEthBAgrPHWx0Q5aABCQgAQlIQAISkIAEJLBJAgrPTdK2LglIQAISkIAEJCABCUhAAjtIQOG5g41uyBKQgAQkIAEJSEACEpCABDZJQOG5SdrWJQEJSEACEpCABCQgAQlIYAcJKDx3sNENWQISkIAEJCABCUhAAhKQwCYJKDw3Sdu6JCABCUhAAhKQgAQkIAEJ7CABhecONrohS0ACEpCABCQgAQlIQAIS2CQBhecmaVuXBCQgAQlIQAISkIAEJCCBHSSg8NzBRjdkCUhAAhKQgAQkIAEJSEACmySg8NwkbeuSgAQkIAEJSEACEpCABCSwgwQUnjvY6IYsAQlIQAISkIAEJCABCUhgkwQUnpukbV0SkIAEJCABCUhAAhKQgAR2kIDCcwcb3ZAlIAEJSEACEpCABCQgAQlskoDCc5O0rUsCEpCABCQgAQlIQAISkMAOElB47mCjG7IEJCABCUhAAhKQgAQkIIFNElB4bpK2dUlAAhKQgAQkIAEJSEACEthBAgrPHWx0Q5aABCQgAQlIQAISkIAEJLBJAgrPTdK2LglIQAISkIAEJCABCUhAAjtIQOG5g41uyBKQgAQkIAEJSEACEpCABDZJQOG5SdrWJQEJSEACEpCABCQgAQlIYAcJKDx3sNENWQISkIAEJCABCUhAAhKQwCYJKDw3Sdu6JCABCUhAAhKQgAQkIAEJ7CABhecONrohS0ACEpCABCQgAQlIQAIS2CQBhecmaVuXBCQgAQlIQAISkIAEJCCBHSSg8NzBRjdkCUhAAhKQgAQkIAEJSEACmySg8NwkbeuSgAQkIAEJSEACEpCABCSwgwQUnjvY6IYsAQlIQAISkIAEJCABCUhgkwQUnpukbV0SkIAEJCABCUhAAhKQgAR2kIDCcwcb3ZAlIAEJSEACEpCABCQgAQlskoDCc5O0rUsCEpCABCQggbUJ7N14o/r+31+tfvDy19e2FQZu3LhRvf766/HTpQQkIAEJTEzg+MT2NCcBCUhAAhKQgAQmJ4DQfOcrX6jeefapau/G9QP2b7vzw9V7fvlf159PVcdOvP/Atq4fL7/8csUnF5zHjx+v7rjjjurOO++sTp061WXCbRKQgAQkMJCAwnMgKLNJQAISkIAEJLB5Asxufu/Pfr8WnH/ZWvkPXn6uevMv/qh666n/o3rfb/1h9e6PfbI1LxsQms8++2zFLGcp3bx5sxGkiFIE6Ec/+tEKMWqSgAQkIIHxBLzVdjw7Sx4ygRdeeKE6duxY9dhjjx2yJ1YvAQlIQAJzEEB0fvePf6dTdKb1MhN6/fP/vnr7K3+erj7wHTH5zDPPtIrOA5nrH6+88kqTHzFqkoAEJCCB8QQUnuPZLabkk08+2QgwRNiQz6OPProY33VEAhKQgAQkUCIQopPZzFXT9/7LHxTFJyKSmc5V0/Xr1xWfq0IzvwQkIIGMgPeNZEC2+ecTTzxRnT9/fptDWMn3e+65p9rb21upjJklIAEJSGA7CLz11OX65UGri86IjltvueU2nvlkxnKM6Ax7iM8XX3yxuvfee2OVSwlIQAISWIGAM54rwDKrBCQgAQlIQALzE2C288aXPrdWRdx2i3iN9NJLL1Xr3i6LjbbnQqMelxKQgAQkUCag8Cxzca0EJCABCUhAAodE4O367bVTpPRZT57tnCJxu65JAhKQgARWJ6DwXJ3ZkSpx6dKl6sKFC01MTz/9dPOd50RjHRt4eQ+/0+dHz5071/pSn9Qm5XmmlPxR/syZM806tpVSnj/8yV8iNOTlQm22eC7WJAEJSEACyyRws/7XKVMkZj2/8fRT1XPPPTfZTKXCc4qW0YYEJLCLBBSeu9jqhZgRYojD06dPVzwrygchyjrEG89TXrt2rXmmkm38RmCyrS1R/uzZs9WVK1eqixcvNmWxcf/991cPP/xwsz4t+9prrzX1sY08V69e3a+PfNTHZ0jqskWMCOmhtobUZx4JSEACEpiOwA/rW22nSt/6x2vVP/3TP01lbjIBO5lDGpKABCSwJQR8udCWNNScbjJz+MADDzRiM305EeIPwfjQQw8dqJ48fBCdiETyIETTFDbJd/nyT56xIR/CFUFKecpGQgwiGBGc1B0p6mPGE7GIjdynyBvLsIXQTX0LWwhtYkaEPvLII1HMpQQkIAEJLIDAzRefnsyL22+8NpktDPmM56Q4NSYBCewQAWc8d6ix20JFJCLkEGV56hJ4bEO45bfAYgObiMpUdKa22caMKEKThA1+kz8VnWmZBx98sBGJXT7ltlLRmdoiVgQn4hdfTRKQgAQksBwCx+/+ycXHdb36/onT65o4UP7EiRMHfvtDAhKQgASGEVB4DuO0Fbny5zDjmcp0WQoE8dgn5krlWIewKwm3PpshCFPhGbORbXWxfoifiNghthCy+FESzl0+uE0CEpCABOYl8K4T75+sgv+/vXt5uaPK9zBe6SSa18RjNF7iJeKNeAVt1EGjk4AgDaYhR+zBOSTQ3ZAzFJoDmaaH/gMOPDMdBBRHesCAoAMdiCgoXiB4Q8ULYkRREyTBzlPye11ZqVVv1X5rv6nKfhZs9951WbXWp3bi/u61qnJy49JgdVGRwXNQTitTQIEFEjB4nkMnmyms/LuWbY+m7hISS4VgyPRWpsamATa9RjLCY1oHdbbVG8EzQiujnU0jrmmdXV/3qYtjeqOhrrJup4ACCqyNwIbr7xnkQCc3bKqObbl6kLqikksvvTRe+qyAAgoo0EPA4NkDa9E2JcAROCPIxc2Fjh49unzdJOtWWyJ8tgXVrseIurj2NA3KpdeMdjYF567HczsFFFBAgeEFzv/j7mrdpi2rrnjDvX+t7rrrrvqxffv2VddHBQbPQRitRAEFFlDAmwst4Env2mVuvsP1loykpoWAGNduRtBL1/d9nY9+9t0/3T7q4vrNLtNy0319rYACCigwDoF1p6babvrTf1fHXvr95nR9W0Zw3brrH6cC7G/Tdrds2VLxT6GcOHGib1XL219zzTVOtV3W8IUCCijQT8ARz35eC7M1I5mEyrUKb0NOeR2yroU54XZUAQUUGJnA0q7/qdZv3zlzqzbv+ddy6KSSDRs2VLfccsvM9RFcr7vuupn3d0cFFFBg0QUMnov+CVih/ytNQx1iqi1NiLvc8m9+tpUuU2Opi+s2V6qLtq+0TVtbXKeAAgooMF+B//j7/80UPjfvOVidd+uuMxrHNNlZwiehkym7hFeLAgoooMBsAgbP2dzO+b2YYsuU2rZgFv9W5hAY3GGWwMiNjEphljDJeh5tpUtdjOYylbitf23HcJ0CCiigwPwFmCZL+Nz0p//qdLA/bL2yuvBvT1Tn//Evxe251pMQ2fXutIRVQ2eR0xUKKKBAZwGDZ2eqxduQ6zgJZgTMuPMrgS3ucstoKNNaVxoV7Sr39NNP19eU3nPPPacFUI5NSKQdHI/tViqlugi10f70WtWV6nO9AgoooMDZESB8XvDn/622/vP56vy7dleEy7zw734yyrn1n/9fbexwR9ytW7dW/L+G0U9e54WRzQiod9xxhyOdOZDvFVBAgRkEnDMyA9qi7MIIJDcW4g6xhL4ohD9GFbn+k6mvBDnCIctXWzgedfLgS0EURmD73jBoyLqiHT4roIACCpwdgT9svara/J//GuzgES7jbrfHjx+veDQF0cEOakUKKKDAAgusO/VvPv66wP236woMKvDzzz9Xn3/+ebW0tFTt2LFj0LqtTIHVChw5cqSuYufO2W/Ysto2uL8CTQLffvttxWPbtm31o2kblylwNgT8//rZUPeYfQSm9Bl1qm2fM+u2CiiggAIKKKCAAgoooIACvQUMnr3J3EEBBRRQQAEFFFBAAQUUUKCPgMGzj5bbKqCAAgoooIACCiiggAIK9BYwePYmcwcFFFBAAQUUUEABBRRQQIE+AgbPPlpuq4ACCiiggAIKKKCAAgoo0FvA4NmbzB0UUEABBRRQQAEFFFBAAQX6CBg8+2i5rQIKKKCAAgoooIACCiigQG8Bg2dvMndQQAEFFFBAAQUUUEABBRToI2Dw7KPltgoooIACCiiggAIKKKCAAr0FDJ69ydxBAQUUUEABBRRQQAEFFFCgj4DBs4+W2yqggAIKKKCAAgoooIACCvQWMHj2JnMHBRRQQAEFFFBAAQUUUECBPgIGzz5abquAAgoooIACCiiggAIKKNBbwODZm8wdFFBAAQUUUEABBRRQQAEF+ggYPPtoua0CCiiggAIKKKCAAgoooEBvAYNnbzJ3UEABBRRQQAEFFFBAAQUU6CNg8Oyj5bYKKKCAAgoooIACCiiggAK9BQyevcncQQEFFFBAAQUUUEABBRRQoI+AwbOPltsqoIACCiiggAIKKKCAAgr0FjB49iZzBwUUUEABBRRQQAEFFFBAgT4CBs8+Wm6rgAIKKKCAAgoooIACCijQW8Dg2ZvMHRRQQAEFFFBAAQUUUEABBfoIGDz7aLmtAgoooIACCiiggAIKKKBAbwGDZ28yd1BAAQUUUEABBRRQQAEFFOgjsKHPxm6rgALtAhs3bqy2bdtW8WxRYGwCfDYtCoxRYGlpqf67k2eLAmMS8P/rYzobtqVJYEqf0XW/nipNnXCZAgoooIACCiiggAIKKKCAAkMIONV2CEXrUEABBRRQQAEFFFBAAQUUKAoYPIs0rlBAAQUUUEABBRRQQAEFFBhCwOA5hKJ1KKCAAgoooIACCiiggAIKFAUMnkUaVyiggAIKKKCAAgoooIACCgwhYPAcQtE6FFBAAQUUUEABBRRQQAEFigIGzyKNKxRQQAEFFFBAAQUUUEABBYYQMHgOoWgdCiiggAIKKKCAAgoooIACRQGDZ5HGFQoooIACCiiggAIKKKCAAkMIGDyHULQOBRRQQAEFFFBAAQUUUECBooDBs0jjCgUUUEABBRRQQAEFFFBAgSEEDJ5DKFqHAgoooIACCiiggAIKKKBAUcDgWaRxhQIKKKCAAgoooIACCiigwBACBs8hFK1DAQUUUEABBRRQQAEFFFCgKGDwLNK4QgEFFFBAAQUUUEABBRRQYAgBg+cQitahgAIKKKCAAgoooIACCihQFDB4FmlcoYACCiiggAIKKKCAAgooMISAwXMIRetQQAEFFFBAAQUUUEABBRQoChg8izSuUEABBRRQQAEFFFBAAQUUGELA4DmEonUooIACCiiggAIKKKCAAgoUBQyeRRpXKKCAAgoooIACCiiggAIKDCFg8BxC0ToUUEABBRRQQAEFFFBAAQWKAgbPIo0rFFBAAQUUUEABBRRQQAEFhhAweA6haB0KKKCAAgoooIACCiiggAJFAYNnkcYVCiiggAIKKKCAAgoooIACQwgYPIdQtA4FFFBAAQUUUEABBRRQQIGigMGzSOMKBRRQQAEFFFBAAQUUUECBIQQMnkMoWocCCiiggAIKKKCAAgoooEBRwOBZpHGFAgoooIACCiiggAIKKKDAEAIGzyEUrUMBBRRQQAEFFFBAAQUUUKAoYPAs0rhCAQUUUEABBRRQQAEFFFBgCAGD5xCK1qGAAgoooIACCiiggAIKKFAUMHgWaVyhgAIKKKCAAgoooIACCigwhIDBcwhF61BAAQUUUEABBRRQQAEFFCgKGDyLNONb8dJLL1Wvv/76WW/YV199VR06dKjieV6Ffj733HPzqt56FVBAAQUUUEABBeYk8Nhjj1VPPPHEnGr/rdpnnnmmOnjwYHXs2LG5HmfIymkrbabtaXnxxRfr5V988UW6+Jx7veGc65EdKgoQ5G688cbqtttuK27jCgUUUEABBRRQQAEFFkmA4PfRRx9VafC74YYbKh7333//IlHMta8Gz7nyWvmsAvfee++su7qfAgoooIACCiigwDku8Mgjj1Q8VlPefffditD53XffVXfffXcdNKM+Qijr3nvvvfo4F198cazyeUYBg+eMcO6mgAIKKKCAAgoooIAC0xQgdDLllVHNffv2VU3Bkm2ef/756sknn6z2799fLS0tTbOzI2m113iO5ETYDAUUUEABBRRQQAEFFJi/ANdaEiivuuqqYuikFbfffns92nn8+PF6Ku78W3ZuH2FUI54//vhjdfjw4erOO++sbrrpptPkWb5jx47l6xOfffbZxu24jvHaa6+tr2UcY130rVR++eWX6q233qo++OCD5U22b99e3XrrrRXPTYUb/Hz44YfVp59+urw634cpAtRL4TleM501de5S1/JBshdYb9mypbrvvvuyNae/ZbtLLrmk7hPnateuXfX76Dd17N69u76JEu3hdVroy2effVYdPXp0eTHnGyPqzQvbvf/++6f5sF36Wcr3yd9zTIz5fFLOO++82q3pXKbX0bIfx+a80g/6RmlqE32gPrahDvqTnpt6R/+jgAIKKKCAAgoMKPDKK6/U00lXqpIprYSwtDANlf2jsP6BBx5oHDmMGw0xasgo4htvvFEHubxe6uP7U1xryQgjU2CpNy+MVlLXgQMHlkciYxST4xAqS+XVV1+tb0rUZaouI6Ico6kQYKmL/sRNjjgu91MZ4tpQbtLE8UvtjP4zT2exAAAONUlEQVTiE8eLZWHQdJ74vt7m09TXIZaNKnjypZsv3HzJz790c1McvsRzIglZ8eU/RWA54YA6WD/GutL2pq9pN3etpRBA4gZA/OHjA01f8sL2hBhCy8MPP1z3mfeEONYR6gih1MUjDUWz1pXvF+9pH+2M8BTL02faxiMNp/SbO9gSBh988MHG8Bh10CfCKH1hW0r0l0BLvVhEYR3LUx/WYUp4/frrr2uj2D5/pm30ieCY3pQp9ufzhnEEynR/2sp+eKSfZdrPOvob5yd+cIggntbjawUUUEABBRRQYF4CK908hxDDaF8aUrgekqmnPBM2Y4oqYZGAuXfv3mJzI+iyH0Ep6iW0ESS5wU/aJpazD+0oTYctHqxlBUGRY3OsWUv0hXoIx1Hi2lB88gGU2GYtnjk+poT3CKUcNzxpW9rutWjTqIInHSYkEJz4gp6O8vHlPZYTTAkCeYnASuikjLWuvN28J4zQbsJItJ/lhCz6znqCUBpyCHupEdtHoGF7Al3XD/xq6wprzgFhq6mwjvbSB/pC4ZxybPrZVugLQTIdOWT76C/1RIANI36ooF1p0GUfjsWD+toKoZNCyM3PCftjzCNfz3HpJ+cyLfSZ7Tmf6c2TqJv3fKYj6Kb7+VoBBRRQQAEFFJiHAKEpwl9ePwGF8JIHPsIMy/PRSvYnID711FN5VfV79uF7TozEpRtF6Gyqk3DE+i7XWRJoebQVwi2BNv9+2LZP07oYiWw6Hm0l3LJuNeG26bhdlzGVmD6moZN9WcY5YsCDHw3Wsn2ju8aT0EBYIKTkhYAS4TMdRWI7vtQTVplCGWWsdUX74pmptbSfD0IacGI9y5r+cOShM7bnmRBDnSuFq9hniLo4P/SFEby8sIwRwvwHA4LjSqGTflBv22gq6xj1jdDJ8el7/AqXt4f3HLtUOB77Ewibzgn7sY5+sW1e0mAZ6wiktK9pHdvQHvrR5Bd1+KyAAgoooIACCsxbgNDEFE1+8E+DCcsZ0WNqZ1PgYhnrYtpp2k6WPfTQQ2cEXeokDJbqJBizLoJrWucsr5vaNks9tKvJgLpoL4V+na3C9+s8dNIWRkAJ+DxzjteyjC540nnCSUybTTEIpIQBQmceBmKUKQ9QY60r7RdTPulbGprS9bxmXVtQyrePbYcIMV3rog+UpiDGMs5ZbBPtTX8oiGX5M58F9s1/bMi3y9/zWeAHDIJr38I5Yf/oe9P+nBP6w7TdtLAs/3yyvil4p/vxOvfJ1/teAQUUUEABBRSYp0BMFSU85VMxGdGklAIX69iHUJMXBgOa9qNOts+Ple7Pfuwfx0/XzeM14fTgwYNnPLqG1hj4ICyfrZL+YJC3gfYRTDnXa9nG0U21BSa+8PNFPR0NiwCRj+LFaFrTFM+x1pV+AOjPrIEjRoBTk6Zgnh6v9Hq1dRG2GPUk7KXnjeOxLB/tLLUjX/7TTz+1BsB8+3jPyCLXYzK9lcJnYfPmzWe0LbZPn/Hs0l7qawraaV285rPL57Ttx4V8H98roIACCiiggAJrKUAIYVoroaVptIz1hJYIVn3a1hRG2f/LL7+s6yutj2PQJkZHCX8rbRv7ND13aTv1p/0noDWNXjIdmTal4Y1920J0U5vOxrJwoG/xet7tGGXwpNN86ScIpSEqAg1f9NNrQGM0rTQiNta6VnNyCTIEKsIegSputkOdhC3CWtcyZF0EaM4bPxpEmOZccYzS+enazlm2IwBHCA4X7ohMACSYto1oznI891FAAQUUUEABBaYoQKAjdBJCSndRnWK/8jYzRZY+EhjTcJlvF9NlWU7AzIMn13GyjNHYfCSXMGc5U2CUU21pZoQWAgyF4BJTFQkw6fTGlUbTxlpX3bFT/yH8pCOWsbztmanFhE4CZz7SS9Bi5LFrGbIuAh3nh3MShXPFsqbpp7FN2zOjin19murDhbDJtaBM8SW4l6Yic07SX6+a6mNZ19FYXOg/n2OLAgoooIACCigwNgFCJ6UtdBLY+H7U5TtS1/5deeWVneoj5HH81Yx2RpsIivRh1qm7cV0q18DiRUhNH22G0Yauz23W3HF41hL1lm4uNWu9bfuNNnjyJT2mbdKBGEHjCzwjmIxyEhq6jKaNta44MVdccUXdj5XCVRpa2LbL9ZFxjLbnIeviOJwfzgv1co44V6tpKz8cRD1t/eizLuqknU2Fc8JnLjXPt4sfQ7r2jWMSyEthl/pX+gzkbfC9AgoooIACCiiwWgHucEoQITC1BbsY2SN4lUrX6yBjf6bQsg+jiqVCQKR9cfzSdl2XExIJsdxcZ6X2sp5Zc2mJ0Baz6tJ1Q77etGlTayhvOw9t66JPGPBYqzLa4AkAX9T5Ik4AYFSOQEMhfDK9lEDD8i6jaWOti/7QfkbY2v4pDf6pkDQEsX066ks9acGlaxmyLo5JfZwfQhbnKN53bU++HeebP9hM4S0FM/5COHToUB142Z9wl/8lkdYbltTdVLqeE37UYNsuhR9SaBf9aCqs4zxbFFBAAQUUUECBtRKI6xQZvVsphHDtIiNk7NMUFAk0jJyuFObSvjHdlToJgU0jkExbZR1ta/pXHtK6+rwmZDNiyL89Wpoay3LWR9CM+sOpFO74p0yGKBHKm46DM8G0VLh2lh8Umkqco7apxk37rXbZ+lN3bDq42krmtT9f6vlAEGDWr19/2oW6vCdcEUSYPtn26wztG1NdhB6uM7z++uuXp58S1Phwv/POOzXnZZddVj8T3Agj/AFm2cmTJ+tAftFFF9X95+6rvI7+E7befPPNenv2ufrqq+v1VPbJJ59UP/zwQ70/fgQgjtu3LgIS5+SCCy6o9+ccxPHrRp/6D+9pB1NRd+7cWYfPWMczdRw5cqRuH8E0L1jgdPPNN9eraCd1YcFnAgv6wLE5DnUx5RhTyvfff1/78Blhe/aPEkbYRP04E/zjPduyD+GeunGPcxL748tfgGl4ZVveU3de+AzSV9obf8FF36mT4xNOWcf+sS6vx/cKKKCAAgoooMAQAgSaF154ob6Z0IkTJ+prFpnSmj8IWvFdj8GAjz/+ePmeHt98883y9gwCECIvv/zyOqzxvYr9IjiVbroTdb722msV9RGaaANBlBBHHQTF9LsR353YlvC0cePGmoPtH3/88fq754UXXthKxHqCHX15+eWX64GutC8EawIvo6x8l6U9cSz6yMAY/UrbyzZpIMSUY4Qd7Yx7oYQ34ZHXfIck4FIf3wUZNMPx7bffrh1ie45BoOT9nj17KsyoP0aD2R8b1rEtfeM7Na+jfWxDX9Y6eI725kLxSWEaI6GAcJkWTkYEp/RDmG6Tvx5rXbSTsML1mnxQCEsxKsZyRnr5A8k6lhOwWL5r1676/eHDh5e7Sliin2zPNYwERKwoGBJuCL0UlvNB7FsX3rSBttAmCtdNEqyi0A7qJWDG8WPdrM+0n7/46FP0gbqoH4s0XNLG8CQ8RjvZnnUEPIzaCu2nDvrJMeOc0E9GOfNra9vqinW0kV8UOceE6BjhjD7QtlgW+/isgAIKKKCAAgrMQyBG8iKUlI7BdZgxykfI2b9/fz3iSfBiXwoBi+84hEuWEwIJULFfqW6W53XGyCfLCUdMjZ1HIUBGX+hHOopLkCPs8pwuj3bs27evDqbpOgwYlKDNEVxzA/pCmI798MGMPsd5oF3Uwbq9e/eedhzWsX2ERo4Z5yDaFs+0keNwPuJcsz37R1CNbdfied2vp8paHMhjLJ4Av8YQqGYJaIun9XuP+bWQkN11Cu/ve/pKAQUUUEABBRRYDAFGFglrBw4cWB5RXIyet/cSE2wiNLdvvbZrR32N59pSeLQhBeLGPHFd7pB1T7UuRn8ZYW4rcbMjRj4tCiiggAIKKKCAAs0CjOAxIsioqGUaAgbPaZynybWSqakx3XZyjZ9Tg5le23YDKQ7LdF5Cp8FzTifBahVQQAEFFFBgkgJMGY3poozoMYWVKaOW6QiM/hrP6VDa0hBgtJORuyHvPBZ1T/mZKcfcDCmdghzXxXINKmGdwvWqFgUUUEABBRRQQIHfBAicXKfIzX6ipNc5xjKfxy1g8Bz3+Zlc67ihEaGT6xOHuqnQ5BBaGkyoJGRyw6P0BkncyMjrYVvgXKWAAgoooIACCyvAlNpHH3207j8jn3FjnYUFmWjHvbnQRE+czVZAAQUUUEABBRRQQAEFpiLgNZ5TOVO2UwEFFFBAAQUUUEABBRSYqIDBc6InzmYroIACCiiggAIKKKCAAlMRMHhO5UzZTgUUUEABBRRQQAEFFFBgogIGz4meOJutgAIKKKCAAgoooIACCkxFwOA5lTNlOxVQQAEFFFBAAQUUUECBiQoYPCd64my2AgoooIACCiiggAIKKDAVAYPnVM6U7VRAAQUUUEABBRRQQAEFJipg8JzoibPZCiiggAIKKKCAAgoooMBUBAyeUzlTtlMBBRRQQAEFFFBAAQUUmKiAwXOiJ85mK6CAAgoooIACCiiggAJTETB4TuVM2U4FFFBAAQUUUEABBRRQYKICBs+JnjibrYACCiiggAIKKKCAAgpMRcDgOZUzZTsVUEABBRRQQAEFFFBAgYkKGDwneuJstgIKKKCAAgoooIACCigwFQGD51TOlO1UQAEFFFBAAQUUUEABBSYqYPCc6Imz2QoooIACCiiggAIKKKDAVAQMnlM5U7ZTAQUUUEABBRRQQAEFFJiogMFzoifOZiuggAIKKKCAAgoooIACUxEweE7lTNlOBRRQQAEFFFBAAQUUUGCiAgbPiZ44m62AAgoooIACCiiggAIKTEXA4DmVM2U7FVBAAQUUUEABBRRQQIGJChg8J3ribLYCCiiggAIKKKCAAgooMBWBfwPzf6p51HY5vQAAAABJRU5ErkJggg==" width="372" style="display: inline; float: right; margin: 0px 0px 1em 1em;"></p><p>Vedle sporů v chápání genderové rovnocennosti je častou také obava z nedostatečné loajality muslimů pocházejících z ciziny. „Migranti nás chtějí nahradit, ne tu žít s námi“, řekl onehdy Stanislav Křeček, úřadující zástupce české ochránkyně lidských práv. Ve skutečnosti se cizinci, včetně muslimů, nezřídka ztotožňují s jejich adoptivní zemí silněji než původní obyvatelé (viz graf).</p><p>Zmíněné obavy mohou vycházet z toho, že evropští muslimové v padesátých a šedesátých letech brali svoji víru volněji <u>(</u><a href="https://datalyrics.org/cs/kdyz-je-etnicita-narokem-ci-hrozbou" target="_blank"><u>viz článek</u></a><u>)</u>. Rozdíly v představách o podmínkách <u>demokracie</u> mezi muslimy a nemuslimy ale nejsou zásadní. Z průzkumů World Value Surveys zpracovaných akademiky Shireen AlAzzawi a Moamenem Goudou vychází, že věřící v řadě zemí na světě – nejen muslimové – mají nižší výhrady vůči zasahování církevních hodnostářů do vládnutí. Mezi muslimy a nemuslimy, kteří jsou podobně bohatí a mají podobnou historickou zkušenost, jsou ale požadavky kladené na demokracii podobné. Častou obavou mezi nemuslimy bývá zavádění islámského práva <u>šaría</u>. Podíl britských muslimů, kteří v průzkumu z roku 2016 vyjádřili přání vytvořit v Británi „samostatnou islámskou oblast“ pod vládou islámského práva 1%.<span class="foot-note">ICM (2015) <em>Juniper Survey of Muslims.</em></span></p><h3>útoky na civilisty</h3><p>Podezřívavost řady lidí k islámu se přirozeně zvýšila po nárůstu džihádistických teroristických útoků v Evropě po roce 2014 <u>(viz článek)</u>. Pravidelné konzumenty běžných médií přitom k nedůvěře k muslimům pravidelně povzbuzují horečnaté nadpisy. Typické jsou v různých variacích se opakující dezinterpretace průzkumů mínění muslimů naznačujících, že muslimové sympatizují s teroristy.</p><p>Všechny průzkumy agentur Gallup a Pew z poslední doby ale ukazují jasně, že současní muslimové odmítají útoky na civilisty stejně nebo vehementněji než ostatní. A to i když je násilí pro „ušlechtilou věc“.<span class="foot-note">-In 2010 PEW surveys of Americans, 89% Muslims said attacks on civilians are “never” justified, the highest number of all groups. Mormons: 79%; atheists and agnostics: 76%; Protestants: 71%; Catholics: 71%. -I pro “ušlechtilou věc” – Esposito; see also -PEW (2013) <em>The World’s Muslims: Religion, Politics, Society;</em> - The Gallup Coexist Index 2009: A Global Study of Interfaith Relations (s.42 zboznejsi muslimove stejne nebo vice pravdepodobni, ze oudsoudi utok na civilisty); GALLUP 2011. <em>Muslim Americans: Faith, Freedom, and the Future</em> -WoldPublicOpinion.org Poll</span></p><div class="quote-right">Všechny průzkumy agentur Gallup a Pew z poslední doby ukazují jasně, že současní muslimové odmítají útoky na civilisty stejně tak nebo vehementněji než ostatní.</div><p>Výsledky nejrozsáhlejšího kvanitativního průzkumu na světě svého druhu, při které tazatelé agentury Gallup zkoumali 131 zemí, ukazují, že je to „lidský rozvoj a vládnutí – ne pobožnost nebo kultura“, které vysvětlují názory veřejnosti na násilí na civilistech, říkají John Espito a Dalia Mogahed.</p><p>Tvrzení, že „20% britských muslimů sympatizuje” s pachateli se objevily už po teroristických útocích v roce 2005 v Londýně. Tehdy horliví politici a novináři tvrdili, že citovali z průzkumu agentury ICM. Část muslimů v něm ve skutečnosti vyjádřila „sympatie“ pouze s „pocity a motivy“ pachatelů. V identickém průzkumu pak 99% muslimů útoky na Londýn jednoznačně odsoudilo.<span class="foot-note">ICM poll 2006</span> Důvodem proč mnozí z nich sympatizovalo s „pocity“ útočníků bylo to, že vinili britskou vládu za její spoluúčast na zpackané invazi do Iráku.</p><p>Jiný <u>případ</u> z této kategorie se odehrál v roce 2015 v bulvárním deníku The Sun, který tehdy četlo zhruba dva miliony Britů.<span class="foot-note">https://www.bbc.com/news/magazine-34967994</span> Britská samoregulační asociace tisku IPSO tehdy obdržela 3,000 stížnosti. Po prošetření <u>nařídila</u> deníku publikovat opravu zavádějícího tvrzení na titulní straně.<span class="foot-note">https://www.ipso.co.uk/rulings-and-resolution-statements/</span> Zpětný fact-checking ale není ve srovnání s původní publikací tak směrodatný a ve střední Evropě žádná samoregulační organizace s podobnou mocí jako má IPSO neexistuje.</p><p>Pocit ohrožení ale často přetrval – a to jak mezi muslimy, tak nemuslimy. Podle průzkumu agentury Median z roku 2015 průměrný Čech věří, že 43% muslimů považuje útoky na civilisty za účelem obrany islámu za určitých okolností ospravedlnitelné. V průzkumech bývá podíl muslimů s takto formulovaným názorem asi třikrát nižší.</p><h3>vzájemná nedůvěra</h3><p>Zveličování nedůvěry, kterou k muslimům mnozí Čechové chovají, ale vzájemnému soužití nepomůže. Pocit obležení poskytuje plodnou půdu pro bujení konspiračních teorií a větší podezřívavost vůči kdejakým druhým. Ani muslimové vůči takovým pocitům nejsou imunní. Je jasné, že vyznavačů konspiračních teorií mezi nimi není málo. Při telefonickém dotazníkovém šetření, které nizozemský badatel Ruud Koopmans provedl mezi 9,000 muslimy původem z Turecka nebo Maroka v roce 2008 víc než polovina respondentů v Belgii a Rakousku souhlasila s výrokem, že „židům nelze věřit“.</p><p>Senzační čísla, která někdy vychází z názorových průzkumů musí být doprovázena dostatečnému porozumění kontextu, ve kterém vznikly. Bez něj mohou průzkumy zakrýt víc než ozřejmí.</p>
 
Články Datalyrics byly publikovány v