Data a společnost

ježkům budoucnost nevěřte

Daniel Prokop píše o rozlišování 'signálu a šumu' při předpovídání budoucnosti

YouTube
7. červen 2016
Daniel Prokop
<p><em>Než si </em><a href="https://www.hostbrno.cz/slepe-skvrny/" target="_blank"><em>zde</em></a><em> zakoupíte ceněnou knihu korespondenta Datalyrics Daniela Prokopa o výzvách české společnosti "Slepé skvrny</em>"<em>, dejte si ochutnávku. Několik Danielových článků, které původně vyšly v Salonu deníku Právo připomínáme s laskavým svolením vydavatele.</em></p><p>Se záviděníhodnou lehkostí někdy předvídají experti v médiích vývoj v komplikovaných geopolitických otázkách. Jejich, poslední dobou často temné, předpovědi znějí uvěřitelně. Ale kolikrát se doopravdy trefí?</p><p>V polovině osmdesátých let sestavil americký psycholog Philip Tetlock panel 284 expertů z různých oblastí a nechal je hodnotit pravděpodobnost rozličných politických událostí včetně změn vlád či válek. Když po dvaceti letech celkem 28 tisíc predikcí srovnal s realitou, dospěl k překvapivým závěrům. Obecně nebyly expertní předpovědi o moc úspěšnější než ty založené na jednoduchých předpokladech typu, že všechno zůstane při starém. A vůbec nejhůř dopadly televizní „mluvící hlavy“. Úspěšnost pak tolik nezávisela na tom, zda byl expert levičák či pravičák, liberál či konzervativec, lišila se ale významně u <em>ježků</em> a <em>lišek</em>.</p><p>Tetlock si vypůjčil literární metaforu ježků, kteří se soustředí výhradně na jednu věc, a lišek, které umějí od všeho trochu. Psychologickým dotazníkem pak do těchto dvou skupin experty rozdělil. Ježci mají jasnou představu o směřování společnosti a o silách, které jí hýbou. Západní svět spěje k zániku (či k rozmachu). Čelíme střetu civilizací (či se dějiny fukuyamovsky zastavily). Ježek má sklon předvídat budoucnost v intencích své teorie, a tím pádem nadhodnocovat výskyt některých málo častých jevů.</p><p>Lišky silnou obecnou teorii nemají, snaží se svět vnímat v jeho složitosti. Do předpovědí zahrnují více faktorů a v případě neúspěchu své předpoklady přehodnotí. Jsou schopny zdánlivě protichůdných predikcí. Například, že někde arabské jaro povede k demokracii a jinde ne. Tipování je nebaví tolik jako ježky, protože jím neprokazují platnost svých představ o světě.</p><p>Tetlock ale hlavně zjistil, že lišky jsou v krátkodobých i dlouhodobých předpovědích významně přesnější než ježci. </p><p><em>Ježkovitost</em> není hloupost a nevyhýbá se ani expertům, kteří dokážou správně analyzovat různé společenské procesy. I ti se totiž při výběru z mnohosti možných vývojů mohou nechat strhnout svou ideologií. Skeptický prognostik Petr Robejšek patřil mezi ty, kteří správně předvídali rozpad komunistického bloku i ekonomické problémy eurozóny. Na kontě má ale také přešlapy. V době Fischerovy vlády odhadoval budoucí podvod na voliče ve formě koalice ODS a ČSSD. Nestalo se. V roce 2012 hovořil o pravděpodobném krveprolití v Řecku a nástupu politiky „neplacení na líné Jižany“. Dramatičnost vývoje tím značně přecenil. Na jaře 2015 navzdory většině průzkumů predikoval, že řecká veřejnost řekne moudré Ano v referendu o požadavcích mezinárodních věřitelů. Ne ale vyhrálo ještě silněji, než čekaly průzkumy. Letos v lednu pak Robejšek v časopise Téma uvedl, že se na německých hranicích už v době březnových voleb začnou stavět ploty proti uprchlíkům. Nedošlo k tomu a příliv běženců i díky kontroverzní dohodě s Tureckem naopak výrazně zeslábl.</p><p>Těžko se ubránit pocitu, že Robejškovy chyby pramení z toho, že opakovaně sází na zaprodanost a neschopnost politických elit (zejména těch nadnárodních). Tento předpoklad může často platit, ale když ho používáte pořád, začnete se mýlit. </p><p>Chyby se samozřejmě nevyhnou ani analytikům, kteří se snaží být liškou. Příkladem je podcenění šancí Donalda Trumpa výzkumníky zabývajícími se volební statistikou – počínaje věhlasným Natem Silverem a konče autorem tohoto článku. Ježci a lišky se ale liší v následné reakci. Lišky se snaží přehodnotit vstupy, a tím i své odhady. Někteří experti původně odepisující Trumpa si včas uvědomili, že prediktory z politicky stabilní minulosti (podpora ve straně, šance vyhrát hlavní volby) nefungují, a když se republikáni neshodnou na oponentovi, miliardář primárky vyhraje. Pro ježky je ale velká teorie o světě tak vzácná, že ji přehodnotit nedokážou. Stalo se „něco nečekaného“ a na jejich předpovědi „stejně jednou dojde“. Nebo se snad ani nemýlili a třeba zmíněná dohoda s Tureckem je dokladem, že jsou evropské elity ještě neschopnější, než předpokládali…</p><p>V médiích se podle Tetlocka více objevují ježci. Nabízejí jasný příběh a pocit, že říkají věci bez obalu a zbytečného lavírování. </p><p>Rozmach českého expertního apokalyptismu má ale ještě jedno možné vysvětlení. Ne každá chyba má totiž v očích veřejnosti stejnou váhu. Nate Silver v knize <em>Signál a šum</em> ukazuje, jak komerční předpovědi počasí v Americe uměle navyšují pravděpodobnost deště, z desetiprocentní udělají raději dvacetiprocentní. Diváci jsou totiž velmi naštvaní, když prší, ačkoli nemělo. Na falešné prognózy deště ve svitu slunce naopak zapomenou. Podobně to, zdá se, chodí i v politice.</p><p>Málokdo předvídal krach hypoték v USA a následnou krizi. Řada dnešní zastánců „pevnosti Evropa“ podporovala invazi do Iráku a podcenila její negativní dopady. Veřejnost je dnes kvůli tomu na neúspěšné pozitivní předpovědi citlivá, správných negativních si cení. Jistější strategií je tak chrlit skeptické predikce. Někdy se trefíte. A na zbytek se stejně jako na déšť za sluníčka zapomene. </p><p>Trend apokalyptických predikcí se možná jednou obrátí. Tedy pokud se do té doby společnost nerozloží obavou o samu sebe a ze směřování k fatálním koncům, před nimiž nás může údajně ochránit jen silná ruka nových autorit. Aby se tak nestalo, je dobré si pamatovat: Ježkům naslouchejte, v popisech minulých problémů jsou inspirativní, ale budoucnost jim nevěřte.</p>
<p><em>Než si </em><a href="https://www.hostbrno.cz/slepe-skvrny/" target="_blank"><em>zde</em></a><em> zakoupíte ceněnou knihu korespondenta Datalyrics Daniela Prokopa o výzvách české společnosti "Slepé skvrny</em>"<em>, dejte si ochutnávku. Několik Danielových článků, které původně vyšly v Salonu deníku Právo připomínáme s laskavým svolením vydavatele.</em></p><p>Se záviděníhodnou lehkostí někdy předvídají experti v médiích vývoj v komplikovaných geopolitických otázkách. Jejich, poslední dobou často temné, předpovědi znějí uvěřitelně. Ale kolikrát se doopravdy trefí?</p><p>V polovině osmdesátých let sestavil americký psycholog Philip Tetlock panel 284 expertů z různých oblastí a nechal je hodnotit pravděpodobnost rozličných politických událostí včetně změn vlád či válek. Když po dvaceti letech celkem 28 tisíc predikcí srovnal s realitou, dospěl k překvapivým závěrům. Obecně nebyly expertní předpovědi o moc úspěšnější než ty založené na jednoduchých předpokladech typu, že všechno zůstane při starém. A vůbec nejhůř dopadly televizní „mluvící hlavy“. Úspěšnost pak tolik nezávisela na tom, zda byl expert levičák či pravičák, liberál či konzervativec, lišila se ale významně u <em>ježků</em> a <em>lišek</em>.</p><p>Tetlock si vypůjčil literární metaforu ježků, kteří se soustředí výhradně na jednu věc, a lišek, které umějí od všeho trochu. Psychologickým dotazníkem pak do těchto dvou skupin experty rozdělil. Ježci mají jasnou představu o směřování společnosti a o silách, které jí hýbou. Západní svět spěje k zániku (či k rozmachu). Čelíme střetu civilizací (či se dějiny fukuyamovsky zastavily). Ježek má sklon předvídat budoucnost v intencích své teorie, a tím pádem nadhodnocovat výskyt některých málo častých jevů.</p><p>Lišky silnou obecnou teorii nemají, snaží se svět vnímat v jeho složitosti. Do předpovědí zahrnují více faktorů a v případě neúspěchu své předpoklady přehodnotí. Jsou schopny zdánlivě protichůdných predikcí. Například, že někde arabské jaro povede k demokracii a jinde ne. Tipování je nebaví tolik jako ježky, protože jím neprokazují platnost svých představ o světě.</p><p>Tetlock ale hlavně zjistil, že lišky jsou v krátkodobých i dlouhodobých předpovědích významně přesnější než ježci. </p><p><em>Ježkovitost</em> není hloupost a nevyhýbá se ani expertům, kteří dokážou správně analyzovat různé společenské procesy. I ti se totiž při výběru z mnohosti možných vývojů mohou nechat strhnout svou ideologií. Skeptický prognostik Petr Robejšek patřil mezi ty, kteří správně předvídali rozpad komunistického bloku i ekonomické problémy eurozóny. Na kontě má ale také přešlapy. V době Fischerovy vlády odhadoval budoucí podvod na voliče ve formě koalice ODS a ČSSD. Nestalo se. V roce 2012 hovořil o pravděpodobném krveprolití v Řecku a nástupu politiky „neplacení na líné Jižany“. Dramatičnost vývoje tím značně přecenil. Na jaře 2015 navzdory většině průzkumů predikoval, že řecká veřejnost řekne moudré Ano v referendu o požadavcích mezinárodních věřitelů. Ne ale vyhrálo ještě silněji, než čekaly průzkumy. Letos v lednu pak Robejšek v časopise Téma uvedl, že se na německých hranicích už v době březnových voleb začnou stavět ploty proti uprchlíkům. Nedošlo k tomu a příliv běženců i díky kontroverzní dohodě s Tureckem naopak výrazně zeslábl.</p><p>Těžko se ubránit pocitu, že Robejškovy chyby pramení z toho, že opakovaně sází na zaprodanost a neschopnost politických elit (zejména těch nadnárodních). Tento předpoklad může často platit, ale když ho používáte pořád, začnete se mýlit. </p><p>Chyby se samozřejmě nevyhnou ani analytikům, kteří se snaží být liškou. Příkladem je podcenění šancí Donalda Trumpa výzkumníky zabývajícími se volební statistikou – počínaje věhlasným Natem Silverem a konče autorem tohoto článku. Ježci a lišky se ale liší v následné reakci. Lišky se snaží přehodnotit vstupy, a tím i své odhady. Někteří experti původně odepisující Trumpa si včas uvědomili, že prediktory z politicky stabilní minulosti (podpora ve straně, šance vyhrát hlavní volby) nefungují, a když se republikáni neshodnou na oponentovi, miliardář primárky vyhraje. Pro ježky je ale velká teorie o světě tak vzácná, že ji přehodnotit nedokážou. Stalo se „něco nečekaného“ a na jejich předpovědi „stejně jednou dojde“. Nebo se snad ani nemýlili a třeba zmíněná dohoda s Tureckem je dokladem, že jsou evropské elity ještě neschopnější, než předpokládali…</p><p>V médiích se podle Tetlocka více objevují ježci. Nabízejí jasný příběh a pocit, že říkají věci bez obalu a zbytečného lavírování. </p><p>Rozmach českého expertního apokalyptismu má ale ještě jedno možné vysvětlení. Ne každá chyba má totiž v očích veřejnosti stejnou váhu. Nate Silver v knize <em>Signál a šum</em> ukazuje, jak komerční předpovědi počasí v Americe uměle navyšují pravděpodobnost deště, z desetiprocentní udělají raději dvacetiprocentní. Diváci jsou totiž velmi naštvaní, když prší, ačkoli nemělo. Na falešné prognózy deště ve svitu slunce naopak zapomenou. Podobně to, zdá se, chodí i v politice.</p><p>Málokdo předvídal krach hypoték v USA a následnou krizi. Řada dnešní zastánců „pevnosti Evropa“ podporovala invazi do Iráku a podcenila její negativní dopady. Veřejnost je dnes kvůli tomu na neúspěšné pozitivní předpovědi citlivá, správných negativních si cení. Jistější strategií je tak chrlit skeptické predikce. Někdy se trefíte. A na zbytek se stejně jako na déšť za sluníčka zapomene. </p><p>Trend apokalyptických predikcí se možná jednou obrátí. Tedy pokud se do té doby společnost nerozloží obavou o samu sebe a ze směřování k fatálním koncům, před nimiž nás může údajně ochránit jen silná ruka nových autorit. Aby se tak nestalo, je dobré si pamatovat: Ježkům naslouchejte, v popisech minulých problémů jsou inspirativní, ale budoucnost jim nevěřte.</p>
 
Články Datalyrics byly publikovány v