Šaría

Ve většině států s muslimskou většinou je šaría, nebo islámské právo, uplatňováno jen v občanských zákonících. V anglosaském světě jsou šariátské organizace přijímané vedle dalších náboženských služeb smírčího řízení jako dlouholetých rabínských tribunálů (Bejt din) nebo křesťanských mediačních služeb. Skutečná dilemata pro sekulární země s velkými muslimskými menšinami neleží v oblasti trestního práva, ale v aplikace šaríi na rodinné záležitosti jako je rozvod, dědictví a opatrovnictví.

slow journalism has one flaw.

it is slow.

If you want to know when we publish the first article on this topic, subscribe to the quarterly newsletter.

Articles by Datalyrics were published in