romowie

obszary biedy

Od początku lat 90. XX w. wiele samorządów w regionie Europy Środkowej wprowadziło politykę izolowania “niechcianych” mieszkańców. Np. w Czechach doprowadziło to do powstania około 600 tzw. obszarów wykluczenia społecznego. Zamieszkuje je około 100 tys. osób, z czego 80 proc. stanowią Romowie. To jedna trzecia całkowitej populacji tej społeczności w Czechach. Polityka ta w skrajnych przypadkach doprowadziła do powstania swoistych gett – osiedli mieszkalnych, jak te znajdujące się w dzielnicy Chanov w mieście Most lub Lunik IX w Koszycach. Mieszkańcy wspomnianych osiedli dorastają w środowisku o wysokim bezrobociu, z małymi szansami na poprawę swojego losu. Mieszkańcy okolicznych dzielnic obserwując sytuację sąsiadów często głosują na ugrupowania populistyczne, które na ogół pomagały w utrzymaniu statusu quo.

Właśnie przeczytali Państwo krótką charakterystykę Datalyrics. Celem powyższych informacji jest przekonanie Państwa do zasubskrybowania naszego portalu. Naszym zamiarem jest ciągłe doskonalenie. Jeżeli popełniliśmy jakiś błąd lub chcieliby Państwo skontaktować się z nami w innej sprawie, zachęcamy do napisania na poniższy adres: editor@datalyrics.org.

slow journalism has one flaw.

it is slow.

If you want to know when we publish the first article on this topic, subscribe to the quarterly newsletter.

Articles by Datalyrics were published in