romowie

edukacja - zaklęty krąg?

Integracja dzieci romskich wciąż jest utrudniona. Bierze się to z przekonania o ich nieprzystosowaniu do „nowoczesnego społeczeństwa“, a nawet zacofaniu względem nieromskich rówieśników. Dlatego większość z nich po epizodach w szkołach publicznych jest przenoszona do szkół specjalnych. Tymczasem badania wskazują, że dzieci romskie mogą z powodzeniem uczęszczać do szkół publicznych. Skąd bierze się zatem tendencja do odmawiania dzieciom romskim dostępu do systemu edukacji? W dużej mierze decyduje o tym strach oraz niedoinformowanie rodziców przed „innym“ dzieckiem w klasie. Ponadto nauczyciele nie otrzymują właściwego wsparcia. Uniemożliwienie romskim dzieciom rozwoju w grupie rówieśniczej skazuje je na upośledzenie społeczne, które w przyszłości może skutkować bezrobociem i utrwaleniem negatywnych stereotypów.

Właśnie przeczytali Państwo krótką charakterystykę Datalyrics. Celem powyższych informacji jest przekonanie Państwa do zasubskrybowania naszego portalu. Naszym zamiarem jest ciągłe doskonalenie. Jeżeli popełniliśmy jakiś błąd lub chcieliby Państwo skontaktować się z nami w innej sprawie, zachęcamy do napisania na poniższy adres: editor@datalyrics.org.

slow journalism has one flaw.

it is slow.

If you want to know when we publish the first article on this topic, subscribe to the quarterly newsletter.

Articles by Datalyrics were published in