migranci

obozy dla uchodźców

Ponad połowa uchodźców na świecie przebywa od co najmniej pięciu lat na wygnaniu. Wielu z nich mieszka w obozach, gdzie pozbawieni są prawa do pracy oraz możliwości swobodnego przemieszczania się. Obozy są wyrazem słabości współczesnych polityk w stosunku do uchodźców, nie wykorzystują bowiem potencjału tych osób. Uciekający przed przemocą, wojną i innymi zagrożeniami dla życia spędzają w obozach długie miesiące, będąc zawieszonymi w próżni. Badania wskazują, że przyznanie uchodźcom większych możliwości, tj. swoboda przemieszczania, przyczynia się do zwiększenia pewności działania mieszkańców obozów, co w konsekwencji przekłada się na szybszą ich integrację z lokalnymi społecznościami.

Właśnie przeczytali Państwo krótką charakterystykę Datalyrics. Celem powyższych informacji jest przekonanie Państwa do zasubskrybowania naszego portalu. Naszym zamiarem jest ciągłe doskonalenie. Jeżeli popełniliśmy jakiś błąd lub chcieliby Państwo skontaktować się z nami w innej sprawie, zachęcamy do napisania na poniższy adres: editor@datalyrics.org.

slow journalism has one flaw.

it is slow.

If you want to know when we publish the first article on this topic, subscribe to the quarterly newsletter.

Articles by Datalyrics were published in